[SlovLit] Crossover -- Javna dostopnost zaključnih del na univerzi -- Do petka ...

Miran Hladnik gmail miran.hladnik na gmail.com
Tor Sep 13 12:21:12 CEST 2016


From: "Rot Gabrovec, Veronika" <Veronika.RotGabrovec na ff.uni-lj.si>
To: "slovlit na ijs.si" <slovlit na ijs.si>
Date: Tue, 13 Sep 2016 07:04:06 +0000
Subject: crossover (https://mailman.ijs.si/pipermail/slovlit/2016/005662.html)

Draga Milena, v angleščini pogosto rabljeni izraz 'crossover' se po
mojih izkušnjah v slovenščini običajno uporablja kot  'literatura, ki
nagovarja različne starostne skupine', 'roman/slikanica za vse
starosti' itd. (Če gre za literaturo, seveda - pri glasbi je drugače.)
Marsikdo uporabi najprej kar angleški izraz in ga potem obrazloži.
Naletela sem tudi na (spet v angleščini pogosto rabljeni izraz)
'kidult', tudi ta pospremljen s slovensko razlago ...

Lp
Veronika

===

Dopolnilo 127. člena statuta UL 10. 12. 2'013
(http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=STAT195) narekuje, da
so študentje dolžni dati svoje diplome v javni dostop v  repozitoriju
UL. Skrajni čas bi bil, da se v skladu s tem ustrezno popravijo
navodila za izdelavo diplom in magisterijev na FF, ki študentu še
vedno dajejo na voljo, da se odloči tudi drugače. Obrazec FF je v
nasprotju s statutom UL, z duhom odprte znanosti in z željo po
akademski odličnosti. -- miran

===

Slovlit gre za tri dni na lepše. Do petka. -- miran


Dodatne informacije o seznamu SlovLit