[SlovLit] Ključne besede slovenske kulture -- Franc Zadravec (1925--2016)

Miran Hladnik gmail miran.hladnik na gmail.com
Pon Jul 25 22:14:29 CEST 2016


https://www.academia.edu/26774442/Klju%C4%8Dne_besede_slovenske_kulture._Interdisciplinarni_pristop_Key_words_of_Slovene_culture._An_interdisciplinary_approach_2016_
-- Agnieszka Będkowska-Kopczyk in Špela Antloga: Ključne besede
slovenske kulture. Interdisciplinarni pristop (Key words of Slovene
culture. An interdisciplinary approach). Annales 26/1 (2016), 85-94.

V isti številki revije še:

Zvonko Kovač:  Razvoj slavistike – od slovanske filologije do
interdisciplinarne solidarnosti

Nada Šabec:  Language, Literature and Ethnic Identity: the Case of the
Vancouver Slovene Community

Melita Zemljak Jontes & Alenka Valh Lopert: Pismenost v teoriji in
praksi – temeljni cilj slovenskega institucionalnega izobraževalnega
sistema

Vsi članki so prosto dostopni na spletni strani: http://www.zdjp.si

===

Včeraj je umrl literarni zgodovinar Franc Zadravec
(https://sl.wikipedia.org/wiki/Franc_Zadravec); na željo dragega
pokojnega učitelja bo pogreb v družinskem krogu. -- miran


Dodatne informacije o seznamu SlovLit