[SlovLit] Robovi pri diplomah -- Razpis za družinsko pismenost -- Konferenca Computer-Mediated Communication and Social Media Corpora for the Humanities -- Sinonimni slovar

Miran Hladnik gmail miran.hladnik na gmail.com
Pon Jul 25 19:04:03 CEST 2016


Od: Aleksandra Kocmut <tristanina na gmail.com>
Datum: 25. julij 2016 01:10
Zadeva: Re: Robovi pri diplomah
(https://mailman.ijs.si/pipermail/slovlit/2016/005621.html)

Robovi? Meni je na višji z ravnilcem merila rob natisnjenega besedila.
Do zadnjega milimetra! Pa ko bi bili samo robovi! Ampak treba je tudi
paziti, da je pika vedno ZA oklepajem, recimo takole: /.../ itd
(Novak, 1999). Ponekod take "tehnikalije" preverjajo v referatu oz.
knjižnici. Pred nedavnim se mi je pritožila kandidatka, ki ji je vrla
knjižničarka v virih popravila Pravipis
(http://cobiss7.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=99999&rid=262086144&fmt=11&lani=si)
v Pravopis. Je že tako ...

Obenem naj povprašam, kaj slovlitovci menite o tem, da za imenom pri
takem navajanju ni vejice: Kocmut, Aleksandra idr. Ali Kocmut,
Aleksandra in Polak, Lidija.
Kadar zapišemo najprej priimek in ga z vejico ločimo od imena, to
razumem tako, da je ime dostavek - ti pa bi morali biti na obeh
straneh z vejico ločeni od sobesedila.

Če zapišem Kocmut, Aleksandra idr., to preberem kot Aleksandra Kocmut
in drugi Kocmuti. Kateri Kocmut? Aleksandra in drugi, ne?

Da so avtorji Aleksandra Kocmut in drugi, bi po mojem mnenju bilo
treba zapisati tako: Kocmut, Aleksandra, idr. Vendar še nikjer nisem
našla standarda navajanja virov, ki bi predpisoval to vejico (za
imenom).

Lep pozdrav,
Aleksandra

===

From: Irena.Grahek na gov.si
To: slovlit na ijs.si
Date: Mon, 25 Jul 2016 10:31:49 +0200
Subject: Objavljen javni razpis - družinska pismenost

Spoštovani,

Ministrstvo za kulturo RS je 22. julija 2016 v Uradnem listu RS
objavilo Javni razpis za financiranje projekta, namenjenega
predstavljanju, uveljavljanju in razvoju slovenskega jezika ter
uresničevanju nacionalnega programa za jezikovno politiko za leti 2016
in 2017 (JR-NPJP-2016–2017). Razpis je objavljen tudi na spletni
strani ministrstva:
http://www.mk.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1788.
Rok za oddajo vlog je 23. avgust 2016.

Služba za slovenski jezik

===

Od: Fišer, Darja <Darja.Fiser na ff.uni-lj.si>
Datum: 25. julij 2016 17:17
Zadeva: [SDJT-L] Vabilo na 4. konferenco CMC-corpora
Za: "sdjt-l na ijs.si" <sdjt-l na ijs.si>, "slovlit na ijs.si" <slovlit na ijs.si>

Spoštovani, 27. in 28. septembra bo v okviru temeljnega nacionalnega
raziskovalnega projekta Janes na Oddelku za prevajanje Filozofske
fakulete Univerze v Ljubljani potekala 4. mednarodna konferenca
Computer-Mediated Communication and Social Media Corpora for the
Humanities: http://nl.ijs.si/janes/cmc-corpora2016/

Na njej bomo slišali 2 vabljena predavatelja, 18 znanstvenih
prispevkov, 5 posterjev in 1 študentski prispevek, ki je bil izbran
kot najboljši na poletni šoli Janes, ki je v začetku julija potekala
na fakulteti. 41 soavtorjev sprejetih prispevkov prihaja iz 23
institucij in 11 držav. Več informacij o programu najdete na
konferenčni spletni strani:
http://nl.ijs.si/janes/cmc-corpora2016/cmc-corpora2016-programme/

Za slušatelje je udeležba na konferenci brezplačna, a je zaradi lažje
organizacije registracija obvezna. Rok za registracijo je 15. avgust:
http://nl.ijs.si/janes/cmc-corpora2016/registration/

Prav lepo vabljeni!

Lep pozdrav,
Darja Fišer

===

Od: Sollner-Perdih, Anka <Anka.Sollner-Perdih na ff.uni-lj.si>
Od: Založba ZRC [azil=zrc-sazu.si na mail96.atl161.mcsv.net] v imenu
Založba ZRC [azil na zrc-sazu.si]
Poslano: 25. julij 2016 14:45
Zadeva: Predstavitvena brošura prvega Sinonimnega slovarja slovenskega jezika

Spoštovani, spoštovane! Dva meseca pred izidom Sinonimnega slovarja
slovenskega jezika (SSSJ), ki zapolnjuje še zadnjo vrzel v vrsti
temeljnih jezikovnih priročnikov za slovenski jezik, smo pri Založbi
ZRC pripravili predstavitveno bošuro, ki prinaša nekaj osnovnih
informacij o slovarju. V njej je mogoče izvedeti več o tem, kaj sploh
je sinonim, pa tudi, kdo so avtorji slovarja, kako ga uporabljati in
zakaj je tak slovar nujno potreben in koristen vsem govorcem
slovenščine. Poleg vzorčnih strani slovarja so v njej še odgovori na
najpogostejša vprašanja, ki se bodo najverjetneje porodila
uporabnikom, in nekaj o zgodovini nastanka tovrstnih slovarjev na
tujem in pri nas. Ste denimo vedeli, da je bil avtor enega
najzgodnejših sinonimnih slovarjev, ki je izšel v Veliki Britaniji,
pravzaprav avtorica? Brošura je na voljo v Knjigarni Azil na Novem
trgu 2, v vseh drugih, bolje založenih knjigarnah in v mnogih
knjižnicah. Elekronska različica brošure (pdf) pa je dosegljiva na
naslovu http://zrc-sazu.us3.list-manage1.com/track/click?u=e1e373724b3088be79de96496&id=be3a089576&e=c4215528e6

Obenem smo pripravili tudi posebno prednaročniško ponudbo, ki velja do
izida konec oktobra 2016. Več na spletišču:
http:\\narocila.zrc-sazu.si . SSSJ je monumentalno delo tako po obsegu
(več kot 1100 strani) kot po vsebini (več kot 78.000 sinonimov, več
kot 15.000 večbesednih sinonimov, več kot 33.000 sinonimnih nizov in
26.000 razlag). SSSJ je namenjen vsem, ki v poklicnem ali zasebnem
življenju uporabljajo slovenščino kot osnovno orodje; zanje je SSSJ
dolgo pričakovani in odslej nepogrešljivi pripomoček, ki jim bo
pomagal poiskati novi, primernejši izraz in kaj povedati drugače, bolj
sveže, bolj vznemirljivo.

Z lepimi pozdravi,
Založba ZRC


Dodatne informacije o seznamu SlovLit