[SlovLit] Izjava II. razreda SAZU -- Diskusija o slovenščini v znanosti in izobraževanju -- Nova Prešernova rokopisa -- Pod Prešernovo streho

Miran Hladnik gmail miran.hladnik na gmail.com
Sob Jul 2 21:14:39 CEST 2016


From: Marko Snoj <marko.snoj na zrc-sazu.si>
To: <slovlit na ijs.si>
Date: Fri, 1 Jul 2016 21:30:30 +0200
Subject: Izjava II. razreda SAZU

Člani II. razreda SAZU se zavzemamo za tako zakonsko rešitev vprašanja
učnega jezika v javnem visokem šolstvu, ki bo ob spodbujanju
večjezičnosti in vsebinsko utemeljenih izjemah vsakemu slovenskemu
študentu omogočala, da svoje obveznosti v celoti opravi v slovenskem
jeziku.

===

http://www.slov.si/?p=14223 -- diskusija o slovenščini v izobraževanju
in znanosti (se nadaljuje).

===

Lektor slovenščine Luka Zibelnik je v ZDA naletel na dve doslej
neevidentirani varianti Prešernovih rokopisov pesmi in ju prinesel na
analizo in na ogled v Ljubljano, preden ju vrne v Slovenski muzej in
arhiv v Clevelandu, kamor jih je namenil shraniti njihov zadnji
zasebni lastnik Evgen Favetti. Rokopisa bosta na ogled v sredo 6.
julija ob 15.15 v predavalnici 209 v drugem nadstropju Filozofske
fakultete v Ljubljani. Redki najdbi (zadnja večja odkritja Prešernovih
rokopisov so iz 1960. let) bosta predstavljeni v naslednji,
septembrski številki Slavistične revije. -- miran hladnik

===

http://www.slov.si/mh/galerije/galeri285/index.html -- Pod Prešernovo
streho: fotografije z izvedbe Krsta pri Savici v Vrbi ob 90-letnici
Borisa Paternuja ... in spektralne analize Prešernovih rokopisov.

https://sl.wikiversity.org/wiki/Komentarji_k_fotografijam#Stran_285_Pod_Pre.C5.A1ernovo_streho.2C_2._julija_2016
-- komentar k slikam. -- miran


Dodatne informacije o seznamu SlovLit