[SlovLit] Javno nastopanje v slovenščini -- Slovenščina v Sloveniji (danes ob šestih!)

Miran Hladnik gmail miran.hladnik na gmail.com
Čet Jun 30 16:04:52 CEST 2016


Od: Univerza v Ljubljani, Rektorat <rektorat na uni-lj.si>
Datum: 30. junij 2016 09:35
Zadeva: Usposabljanja za kulturo kakovosti UL: Veščine javnega
nastopanja v slovenščini

Spoštovani!  Vabljeni, da se prijavite na usposabljanje Veščine
javnega nastopanja v slovenščini, ki je organizirano v okviru
Usposabljanj za kulturo kakovosti UL.  Usposabljanje je izrazito
praktično naravnano. Udeleženci se boste pripravljali na kakovostno
komunikacijo s študenti, kar pa brez teoretične predstavitve vloge
slovenščine v sodobnem svetu ne bo mogoče.  Usposabljanje bo
vključevalo tudi predstavitev različnih oblik govora in seznanitev z
osnovnimi pravili kakovostnega javnega nastopa (iskrenost,
spoštljivost do poslušalcev), govora (govorna tehnika) in slovenske
knjižne izreke (pravorečje). Poleg tega se bomo ozrli tudi na
pravopisno-jezikovna vprašanja, ki bodo udeležencem delale težave oz.
jih bo zanimalo. Usposabljanje je dvodnevno in poteka 12. 7. 2016
(9-15h)  in 13. 7. 2016 (9-15h). Izvajalec izr. prof. dr. Hotimir
Tivadar. Več informacij in prijava:
https://www.uni-lj.si/aktualno/novice/2016062913331285/

Univerza v Ljubljani
Prof. dr. Goran Turk, prorektor

===

From: Dean Komel <dean.komel na guest.arnes.si>
Date: 2016-06-30 15:48 GMT+02:00
Subject: Slovenščina v Sloveniji (danes ob šestih!)

V okviru tematskih razprav Sedanjost za prihodnost Vas vabimo na
razpravo Slovenščina v Sloveniji.

Vlada je v zakonodajni postopek vložila Predlog sprememb in dopolnitev
Zakona o visokem šolstvu, ki v 8. členu pod drugačnimi pogoji kot
doslej predvideva uvajanje tujih učnih jezikov (tj. angleščine) pri
izvajanju visokošolskih programov v Sloveniji. Na predlog so se
kritično odzvali številni ustvarjalci, raziskovalci in izobraževalci.
Odprta je že doslej široko podprta javna peticija Slavističnega
društva Slovenije (zbranih že preko 8000 podpisov). Relevantne ugovore
glede socialno-ekonomskih učinkov tega člena in celotne novele je
podal tudi Visokošolski sindikat Slovenije. Ta okoliščina, dodatno
spodbujena s petindvajsetletnico osamosvojitve Republike Slovenije,
sproža načelno vprašanje, kje in do kod smo s slovenščino v Sloveniji,
in mar ni malo čudno, da se slovenščino razglasi za poglavitno oviro
razvoja slovenskega šolstva ter ključno dejavnico gospodarske
zaostalosti, če le pomislimo na vzorčne primere nič kaj vzorne
slovenske družbeno-ekonomske tranzicije. Zavzemanje za kar najbolj
širok pretok znanj, kakor tudi za večjezikovno znanstveno komunikacijo
v visokošolskem in raziskovalnem prostoru, je več kot dobrodošlo,
vendar ne za ceno, da hkrati s tem odslovimo slovenščino.

O tej problematiki bodo spregovorili:
– prof. dr. Andreja Žele, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani,
ZRC SAZU, predsednica Slavističnega društva Slovenije,
– prof. dr. Marko Jesenšek, prorektor Univerze v Mariboru,
– doc. dr. Zoran Božič, Univerza v Novi Gorici, predsednik Komisije za
kulturo, znanost, šolstvo in šport Državnega sveta,
– prof. dr. Marko Marinčič, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani,
predsednik Visokošolskega sindikata Slovenije.

Pogovor bo vodil prof. dr. Dean Komel, Filozofska fakulteta Univerze v
Ljubljani, Inštitut Nove revije, zavod za humanistiko. Tematska
razprava bo v četrtek, 30. junija 2016, ob 18. uri,  v Central Hotelu,
Miklošičeva 9, Ljubljana. (Kako do hotela:
http://www.union-hotels.eu/sl/central-hotel/o-hotelu/)


Dodatne informacije o seznamu SlovLit