[SlovLit] Historični seminar 12 -- Razpisi -- Trubarčki -- Anketa za lektorje

Miran Hladnik gmail miran.hladnik na gmail.com
Čet Jun 16 11:36:11 CEST 2016


Od: Sollner-Perdih, Anka <Anka.Sollner-Perdih na ff.uni-lj.si>
Datum: 15. junij 2016 16:51
Zadeva: Novinarska konferenca na ZRC SAZU

http://www.zrc-sazu.si/sl/dogodki/novinarska-konferenca-predstavitev-novih-publikacij-zalozbe-zrc

[...] Historični seminar 12. Ur. Katarina Šter, Mojca Žagar Karer.
Avtorji posameznih prispevkov: Anja Benko, Gentiana Kera, Irena
Selišnik, Silvo Torkar, Jure Volčjak, Lilijana Žnidaršič Golec, Mojca
Žagar Karer. Historični seminar 12 prinaša sedem razprav s področij
zgodovine, kulturne zgodovine in jezikoslovja. Jure Volčjak
predstavlja intrige in procese po smrti ljubljanskega škofa grofa
Attemsa sredi 18. stoletja, v katerih so poskusi Dunaja, da bi
ljubljansko škofijo in goriško nadškofijo združil v personalno unijo,
spodleteli. Lilijana Žnidaršič Golec na podlagi pričevanj župljanov
župnije Ig iz leta 1782 osvetljuje tedanjo cerkveno vernost, odnose
med ljudmi in problematiko t. i. poznega janzenizma. Irena Selišnik
piše o novih političnih praksah na prelomu iz 19. v 20. stoletje, za
katere je značilen pojav množičnih političnih strank. Prispevek
Gentiane Kera analizira povezavo med porokami, vodenjem gospodinjstev
in demografskimi težavami, ki so vplivale na nastanek in strukturo
gospodinjstev v Tirani. Mojca Žagar Karer analizira razlike med
terminološkimi slovarji, leksikoni in enciklopedijami. Anja Benko
pregledno predstavi razvoj in stanje slovenske narečne leksikografije
ter predlaga model za izdelavo narečnega slikovnega slovarja. Silvo
Torkar pa piše o slovenskih zemljepisnih imenih, ki so tvorjena iz
slovanskih antroponimov. [...]

===

From: Luka Vidmar <lvidmar na zrc-sazu.si>
To: slovlit na ijs.si
Date: Thu, 16 Jun 2016 09:17:33 +0200
Subject: Razpis ZRC SAZU

Spoštovane kolegice, spoštovani kolegi, na spletni strani ZRC SAZU je
objavljen Javni razpis za kandidate za mlade raziskovalce. V tem
okviru išče Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede ZRC
SAZU raziskovalko ali raziskovalca za področje literarne zgodovine, in
sicer za obdobje 18. stoletja in predmarčne dobe in za obdobje druge
polovice 19. in prve polovice 20. stoletja:
http://www.zrc-sazu.si/sl/novice/javni-razpis-za-kandidate-za-mlade-raziskovalce-mz-v-letu-2016-0

Luka Vidmar

---

https://www.uni-lj.si/aktualno/prosta_delovna_mesta/2016060708362599/
– razpis za visokošolskega učitelja za področje slovenske književnosti
na FF UL.

http://www.bleiburg.gv.at/kulturundtourismus/literaturwettbewerb.html
-- Literaturwettbewerb / literarni natečaj 2016 v Pliberku.

===

From: Helena Ana Drewry <HelenaAna.Drewry na nuk.uni-lj.si>
To: "slovlit na ijs.si" <slovlit na ijs.si>
Date: Thu, 16 Jun 2016 07:51:46 +0000
Subject: Plečnikov hodnik NUK - pregledna razstava knjižne
produkcuije, nastale pod okriljem TRUBARJEVEGA SKLADA (torek, 21. 6.
2016, ob 18.00)

V torek, 21. junija 2016, ob 18. uri vas vljudno vabimo na odprtje
pregledne razstave knjižne produkcije, nastale pod okriljem
TRUBARJEVEGA SKLADA, ki smo jo poimenovali Trubarčki v NUK. Slavnostna
govornica na odprtju razstave bo koordinatorka Trubarjevega sklada,
literarna kritičarka in prevajalka Tanja Petrič,  odlomke iz svojih
del bo brala pisateljica Mojca Kumerdej.

Trubarjev sklad je nastal leta 1992 kot neformalno delovno telo
Društva slovenskih pisateljev, Slovenskega centra PEN in Sklada
Vladimirja Bartola (sedaj Center za slovensko književnost) z namenom
subvencioniranja izdajanja literarnih del slovenskih avtorjev v
prevodih pri tujih založnikih ter s tem tudi promocije Slovenije,
slovenske literature in slovenskih literarnih ustvarjalcev v tujini.
Sredstva za delovanje prejema od Javne agencije za knjigo Republike
Slovenije in iz nekaterih drugih virov. Trubarjev sklad se od drugih
društev, ki podpirajo izdajanje knjig, razlikuje po tem, da namenja
denar za kritje stroškov tiska in ne samega prevoda.

Prva subvencionirana knjiga Reden an die deutsche Nation : Abteilung
für reine und praktische Philosophie der Neuen Slowenischen Kunst
Petra Mlakarja je izšla 1993 na Dunaju pri založbi Turia & Kant, leto
po formiranju sklada. V tem času je s pomočjo Trubarjevega sklada
izšlo več kot 600 prevedenih naslovov 137 slovenskih avtorjev in 36
antologij v 33 različnih jezikih pri založbah iz 40 držav. Najbolj
prevajan avtor je Drago Jančar z 42 prevodi, ki so izšli v 18 državah.

Delovanje in dejavnost Trubarjevega sklada sta zanimiva tudi za
Narodno in univerzitetno knjižnico kot slovensko nacionalno knjižnico,
katere ena glavnih nalog je prav zbiranje, hranjenje, varovanje izdaj
slovenskih avtorjev v vseh jezikih. Ta njun skupni interes je leta
1998 privedel do podpisa pogodbe o medsebojnem sodelovanju, po kateri
društvo NUK pošilja po tri izvode vsakega prevoda, ki je izšel z
njegovo pomočjo pri tuji založbi in tako ne spada med t. i. obvezne
izvode.

Z letošnjo razstavo smo tako že tretjič pripravili pregled književne
produkcije, ki je nastala v obdobju zadnjih petih let pod okriljem
Trubarjevega sklada. Če je bilo na prvi razstavi leta 2005 zbranih 220
prevodov, in je bilo na drugi, leta 2011, razstavljenih 164 del, je
tokrat na ogled 185 izdaj, ki jih je NUK prejel od druge polovice leta
2011 do junija 2016. Razstava bo v Plečnikovem hodniku NUK na ogled do
17. septembra 2016.

===

From: "Kern, Boris" <Boris.Kern na ff.uni-lj.si>
To: "slovlit na ijs.si" <slovlit na ijs.si>
Date: Thu, 16 Jun 2016 07:48:45 +0000
Subject: Anketa za lektorje

Spoštovani, v okviru raziskave sem pripravil spletno anketo za
lektorje, ki se nanaša na problematiko pisanja skupaj oz. narazen.
Zelo vam bom hvaležen, če si boste vzeli nekaj minut in rešili anketo,
ki jo najdete na: https://www.1ka.si/a/99439

Lepo vas pozdravljam,
Boris Kern


Dodatne informacije o seznamu SlovLit