[SlovLit] Božič in Sorčan -- Študijski obisk iz Toronta -- V Zadar

Miran Hladnik gmail miran.hladnik na gmail.com
Sre Jun 15 09:19:04 CEST 2016


From: Cobec Aleksander <Aleksander.Cobec na rtvslo.si>
To: "slovlit na ijs.si" <slovlit na ijs.si>
Subject: Božič in Sorčan o zakonu o visokem šolstvu
Date: Wed, 15 Jun 2016 05:55:53 +0000

Soočenje dr. Stojana Sorčana in dr. Zorana Božiča o spremembah zakona
o visokem šolstvu. Oddaja na povezavah:

http://ars.rtvslo.si/2016/06/jezikovni-pogovori-53/
http://4d.rtvslo.si/arhiv/jezikovni-pogovori/174411212

Aleksander Čobec

===

Od: Erika Kržišnik <erika.krzisnik na ff.uni-lj.si>
Datum: 15. junij 2016 08:54
Zadeva: Študijski obisk iz Toronta

Od 21. do 30. junija 2016 bomo na Oddelku za slovenistiko gostili dr.
Petra Jurgca, profesorja na  Filozofski in naravoslovni fakulteti
Univerze v Torontu (University of Toronto, Faculty od Arts & Science),
in tri njegove študentke. Izmenjava poteka v okviru projekta
Fonologija slovenščine (The Phonology of Slovenian) in Sklada
Nemčija/Evropa (Germany/Europe Fund) na Univerzi v Torontu.
Raziskovalna skupina se ukvarja s fonološkimi značilnostmi slovenščine
(npr. premični naglas, palatalizacija, soglasniška harmonija, končna
nezvenčenost, fonološko pogojena alomorfija), kar vključuje posamezna
narečja. Na oddelku se bodo mudili 22. in 24. junija, obakrat v pred.
209 na Filozofski fakulteti.

22. junij — Ljubljansko-torontska delavnica (predstavitev kanadskih
študentk, profesorja in poglavja iz magistrskega dela Kaje Jošt,
študentke na Oddelku za slovenistiko):
10.30–11.05  Zhiyao (Vivian) Che o palatalizaciji,
11.05–11.40  Fernanda Lara - Peralta o glasovnih vzorcih Šmartnega v Brdih,
11.40–12.15  Mia Sara Misic o nosni harmoniji v Mostecu,
14.00–14.35  Peter Jurgec o premičnem naglasu,
14.35–15.35  Kaja Jošt o sekundarnem naglasu.

24. junij:  18.00–19.30 predavanje Jožice Škofic o slovenskih narečjih.

Vabimo vas, da se udeležite vseh srečanj, posebej še delavnice, ki so
jo pripravili. V petek, 24. junija, se jim ob 11h lahko pridružite
tudi na sprehodu po Ljubljani (natančnejše podatke boste lahko dobili
na delavnici v torek, 22. 6.). Srečanja bodo v glavnem potekala v
angleščini, potrudili pa se bomo, da bodo kanadske študentke
slovenščino dobile v ušesa (in Slovenijo, zlasti Ljubljano, seveda
tudi v oči).

===

http://lists.digitalhumanities.org/pipermail/humanist/2016-June/013907.html
-- zadarske mednarodne konference.


Dodatne informacije o seznamu SlovLit