[SlovLit] Iz Prage -- Paternu v Trstu -- Slovanski jeziki na stičišču kultur: Konferenčni e-zbornik

Miran Hladnik gmail miran.hladnik na gmail.com
Sre Jun 15 08:46:28 CEST 2016


From: "Andrej Šurla" <andrej.surla na gmail.com>
To: slovlit na ijs.si [...]
Date: Tue, 14 Jun 2016 02:09:47 +0200
Subject: O slovenski literaturi in drugi kulturi v Pragi (maja in v
prvi polovici junija 2016)

Lepo pozdravljeni, pošiljam (predolgo) poročilo o majskih in junijskih
slovenskih kulturnih dogodkih v Pragi in deloma drugih krajih Češke
republike. Pri izvedbi prireditev, popisanih na prvi strani in
polovici druge, je lektorat sodelovali boj ali manj aktivno, na drugi
polovici druge strani pa bolj informiram o dogodkih, na katerih smo
skoraj izključno le v vlogi gledalcev. Ker je besedilo dolgo polni dve
strani, bo verjetno edina higiensko sprejemljiva možnost za objavo ta,
da ga - če je to mogoče - pustite v samostojni datoteki in nanj
opozorite zgolj s povezavo. Lep pozdrav iz Prage, Andrej Šurla

[Storjeno: http://www.slov.si/wp-content/uploads/2016/06/Majski-in-junijski-slovenski-kulturni-utrip-v-Pragi-in-Češki-republiki-2016.docx
-- Andrej Šurla: Majski (in junijski) slovenski kulturni utrip v Pragi
in Češki republiki. -- mh]

===

Od: Neva Zaghet <nevazaghet na gmail.com>
Datum: 15. junij 2016 00:14
Zadeva: Jubilant prof. dr. Boris Paternu v Trstu

Slovenski klub, Slavistično društvo Trst-Gorica-Videm in Društvo
slovenskih izobražencev vabijo na srečanje z akademikom prof. dr.
Borisom Paternujem ob njegovi 90-letnici. Pogovor s slavljencem bo
vodila Neva Zaghet. Vabljeni v petek, 17. junija 2016, ob 18.30 v
Tržaško knjižno središče na Trgu Oberdan v Trstu.

===

From: "Lidija Rezoničnik" <lidija.rezonicnik na gmail.com>
To: slovlit na ijs.si
Date: Tue, 14 Jun 2016 22:35:46 +0200
Subject: Slovanski jeziki na stičišču kultur: Konferenčni e-zbornik

Spoštovani, izšel je e-zbornik pisnih prispevkov z Mednarodnega
znanstvenega srečanja mladih humanistov na temo Slovanski jeziki na
stičišču kultur, ki je 14. oktobra 2015 v organizaciji Študentske
sekcije Slavističnega društva Slovenije in Univerze v Novi Gorici
potekalo na Fakulteti za humanistiko v Novi Gorici. Zbornik je
dostopen na http://www.slov.si/wp-content/uploads/2016/06/zbornik_mladih_slasvistov_2016.pdf
Vabljeni k branju.

Nina Zavašnik in Lidija Rezoničnik

Vsebina

Nina Zavašnik, uvodnik: Mednarodno znanstveno srečanje mladih
humanistov, Nova Gorica 2015
Ana Toroš, plenarno predavanje: Slovenska literatura na stičišču kultur
Maja Melinc Mlekuž: Didaktično-metodični vidiki pouka slovenščine na
slovensko-italijanskem kulturnem stiku
Svetlana Kmecová: Pec sa im pováľala... Materstvo a jeho obraz v
slovenskej a slovinskej frazeológii
Veronika Šoster: Predstavitev prevajanja iz slovaščine v slovenščino
na primeru avtorskih prevodov poezije Mirke Ábelove
Martin Vrtačnik: Vloga gledališkega lektorja pri oblikovanju govora v
slovenščino prevedenih dramskih besedil
Marta Cmiel-Bażant: Načini razumevanja in konstruiranja slovenstva v
času prve jugoslovanske države (1918–1941)
Anja Moric: Nesnovna kulturna dediščina kočevskih Nemcev: včeraj in
danes, med staro in novimi domovinami
Tanja Badalič: Recepcija evropskih avtoric v slovenskih literarnih
delih od začetka 19. stoletja do leta 1918
Aleksandar Hristov: Град и градско пространство в българската
литература от първата половина ХХ век
Konstantina Puneva: Тяло и телесност в екранизациите по романа на Л.
Н. Толстой „Ана Каренина“. Естетически ракурси
Tatsiana Murauyova: Современная белорусская поэзия: от фольклора до
постмодернизма (на примере творчества Алеся Рязанова)
Yury Bialou: Опыт интерпретации литературных произведений с точки
зрения аналитической психологии К. Г. Юнга (на примере повести В.
Короткевича «Дзікае паляванне караля Стаха»)


Dodatne informacije o seznamu SlovLit