[SlovLit] Tatjana Srebot Rejec -- Oropan za Brižinske spomenike -- 8. člen Zakona o visokem šolstvu

Miran Hladnik gmail miran.hladnik na gmail.com
Ned Maj 29 19:21:35 CEST 2016


Od: Janez Stergar <janez.stergar na guest.arnes.si>
Datum: 27. maj 2016 16:05
Zadeva: "Karantanski" e-vestnik 25/2016

[...] TV-oddajo Pričevalci z nekdanjo sodelavko Inštituta na
narodnostna vprašanja [in slovensko jezikoslovko -- mh] dr. Tatjano
(Srebot) Rejec si zdaj lahko ogledate na arhivskem posnetku
http://4d.rtvslo.si/arhiv/pricevalci/174407130 [...]

===

From: "Zoran Božič" <zoran.bozic na guest.arnes.si>
To: <slovlit na ijs.si>
Date: Thu, 26 May 2016 23:11:57 +0200
Subject: SKUPNA NUJNA SEJA ODBORA ZA IZOBRAŽEVANJE IN ODBORA ZA OBRAMBO

Ker ob izjavi poslanca FB, da je bil za časa šolanja v poznih
osemdesetih (beri: v času totalitarnega komunističnega režima) oropan
za Karantanijo in Brižinske spomenike in Maistra in Tigr in Brižinske
spomenike (ni lapsus), ni reagiral nihče od prisotnih učiteljev in
ravnateljev in državnih sekretarjev, si dovolim protestirati s temle
skromnim omažem Frančišku Ksaveriju.

GAZELA O GREHU IN POKORI

Bil fant sem mlad in zdrav, vesel,
oropan za Brižinske spomenike,
o domovini sem rad pel
oropan za Brižinske spomenike.
Kaj vse z dekleti sem počel,
oropan za Brižinske spomenike,
sem ljubil vse, ki sem jih smel,
oropan za Brižinske spomenike.
Čez Tita govoriti sem začel
oropan za Brižinske spomenike,
zato iz šole kmalu sem letel
oropan za Brižinske spomenike!

stihotvorec Zoran Božič

===

From: "Zoran Božič" <zoran.bozic na guest.arnes.si>
To: <slovlit na ijs.si>
Date: Sat, 28 May 2016 21:17:57 +0200
Subject: Psi lajajo, karavana gre dalje (zakonski predlog je že na
poti v parlament)

Sprememba 8. člena Zakona o visokem šolstvu

V utemeljitvi se ministrstvo sklicuje na internacionalizacijo in
težnjo po višji kakovosti, omeni, da je med javno razpravo prišlo
preko 40 pripomb, da so bila glede spremembe tega člena mnenja
deljena, da pa je ključno, da se je o besedilu člena poenotila
rektorska konferenca! Poglejmo, v katerem grmu tiči zajec!

Če visokošolski zavod opravlja javno službo, se lahko v tujem jeziku izvajajo:

- deli študijskih programov, če pri njihovem izvajanju sodelujejo
gostujoči visokošolski učitelji iz tujine ali je vanje vpisano večje
število tujih študentov (sedanji zakon)

Visokošolski zavodi lahko v tujem jeziku izvajajo:

- študijske programe ali dele študijskih programov, če pri njihovem
izvajanju sodelujejo visokošolski učitelji iz tujine ali je vanje
vpisano večje število tujih študentov (predlog zakonskih sprememb)

Sedanja alineja sicer ni dovolj določna (kaj je večje število tujih
študentov?), vendar zato, ker gre le za dele študijskih programov, ni
škodljiv. Nova alineja pa omogoča, da je celoten program izveden v
tujem jeziku, če v njem sodeluje nekaj tujih učiteljev, ali pa, če je
vanj vpisano večje število tujih študentov (npr. deset). To pomeni, da
lahko v tem programu slovenski učitelji predavajo slovenskim študentom
v angleščini, kar je, kot je bilo že stokrat povedano, nižanje
kakovosti, zanikanje ustavne in zakonske vloge slovenščine kot
državnega jezika in kvaziinternacionalizacija, ki nas vrača v obdobje
pred letom 1919. Polega tega ta alineja ne zahteva enakovrednega
programa v slovenščini, kar pomeni, da je s tem opuščena tudi skrb za
razvoj slovenščine kot strokovnega in znanstvenega jezika.


Dodatne informacije o seznamu SlovLit