[SlovLit] Poangleženje univerze -- V Videm k Radi -- Re: CMC4corpora

Miran Hladnik gmail miran.hladnik na gmail.com
Pon Maj 9 09:41:21 CEST 2016


From: "Zoran Božič" <zoran.bozic na guest.arnes.si>
To: <slovlit na ijs.si>
Date: Sun, 8 May 2016 18:16:50 +0200
Subject: Z NOVELO ZAKONA O VISOKEM ŠOLSTVU BOMO POVEČALI KAKOVOST
UNIVERZITETNEGA IZOBRAŽEVANJA (Re: Poangleženje univerze --
https://mailman.ijs.si/pipermail/slovlit/2016/005538.html)

Studio ob sedemnajstih, sreda, 4. maj 2016 (ne nočna mora, dnevna!!!)

Marko Jesenšek: Prvi člen novele Zakona o visokem šolstvu je škodljiv.
Nekdo bo lahko predaval 42 ur v tujem jeziku in 3 ure v slovenščini.
Po zakonu. Zato sem izstopil iz komisije.

Stojan Sorčan: Ne razumete. Naša znanost je preveč zaprta. S tujim
jezikom bomo povečali kakovost. Po ustavi so univerze avtonomne.

Goran Turk: Se strinjam. Podpiram. Točno tako.

Helena Jaklič: Po ustavi in zakonu je učni jezik slovenščina. Zato smo
tudi leta 1919 dobili svojo prvo univerzo. Ministrstvo za kulturo ne
podpira novele zakona.

Stojan Sorčan: Ne razumete. Naša znanost je preveč zaprta. S tujim
jezikom bomo povečali kakovost univerz. Po ustavi so univerze
avtonomne.

Goran Turk: Se strinjam. Podpiram. Točno tako.

Gorazd Kovačič: Dobili bomo drugorazredne študente iz tujine, saj je
redni študij brezplačen, študenti pa imajo številne bonitete. Kakovost
univerzitetnega dela bo padla.

Stojan Sorčan: Ne razumete. Naša znanost je preveč zaprta. S tujim
jezikom bomo povečali kakovost. Po ustavi so univerze avtonomne.

Goran Turk: Se strinjam. Podpiram. Točno tako.

Dean Komel: Ta novela je katastrofa. Jezik je več kot samo
sporazumevanje, je mišljenje. Že sedaj ni nobenih ovir za pretakanje
znanja. Sam sem pripeljal več kot 250 tujih profesorjev.

Stojan Sorčan: Ne razumete. Naša znanost je preveč zaprta. S tujim
jezikom bomo povečali kakovost. Po ustavi so univerze avtonomne.

Goran Turk: Se strinjam. Podpiram. Točno tako.

Opomba: Stojan Sorčan ni aktiven v raziskovalni organizaciji. Točke
nič, ocena nič. Je pa na oblasti in je pojedel vso pamet tega sveta.

===

Od: Eva Srebrnič <srebrni.eva na gmail.com>
Datum: 09. maj 2016 08:28
Zadeva: Vabilo na pogovor z Rado Lečič

Spoštovani, lektorat in katedra za slovenski jezik in književnost
vljudno vabita na pogovor z mag. Rado Lečič v sredo, 18. aprila 2016,
ob 11. uri na sedež Univerze v Vidmu na ulici Zanon 6. Rada Lečič je
avtorica več jezikovnih priročnikov, kot so Prepletenke, Slovenski
glagol, Osnove slovenskega jezika, Igraje do znanja slovenščine,
tokrat pa bo predstavila učbenik v dveh delih Slovenščina od A do Ž /
Lo sloveno dalla A alla Ž. Spregovorila bo tudi o svojih izkušnjah na
področju poučevanja slovenščine. Z avtorico se bosta pogovarjali prof.
Maria Bidovec in Eva Srebrnič.

Lep pozdrav,
Eva Srebrnič
Lektorica za slovenščino na Univerzi v Vidmu

===

Od: Fišer, Darja <Darja.Fiser na ff.uni-lj.si>
Datum: 09. maj 2016 08:43
Zadeva: [SDJT-L] Podaljšan rok za konferenco CMC4corpora (re:
https://mailman.ijs.si/pipermail/slovlit/2016/005433.html)
Za: "sdjt-l na ijs.si" <sdjt-l na ijs.si>, "slovlit na ijs.si" <slovlit na ijs.si>

Dragi vsi, podaljšali smo rok za oddajo prispevkov za mednarodno
konferenco na temo računalniško posredovane komunikacije in jezika na
družbenih omrežjih, ki bo potekala 27. in 28. septembra 2016 v
Ljubljani. Vabilo za prispevke je tu:
http://nl.ijs.si/janes/cmc-corpora2016/cfp/ . Sprejemamo kratke
prispevke (2-4 strani), podaljšani rok je ***15. junij***, zbornik bo
objavljen ob začetku konference. Najbolje ocenjeni prispevki bodo
povabljeni k oddaji razširjene verzije za monografijo.

Še [...] opomnik na majsko Joto, na kateri dr. Bruno Nahod z Inštituta
za hrvaški jezik in jezikoslovje iz Zagreba predstavil projekt
izgradnje hrvaškega strokovnega izrazja Struna. Predavanje bo 10. 5.
2016 ob 16.30 v predavalnici 31 na Filozofski fakulteti Univerze v
Ljubljani. [...] (re:
https://mailman.ijs.si/pipermail/slovlit/2016/005534.html)

Lep pozdrav,
Darja Fišer


Dodatne informacije o seznamu SlovLit