[SlovLit] Ana Praček Krasna -- Re: Simpozij o Bredi Smolnikar -- SQ : OA

Miran Hladnik gmail miran.hladnik na gmail.com
Čet Apr 28 19:23:59 CEST 2016


Od: Silvo Torkar <silvot na zrc-sazu.si>
Datum: 28. april 2016 16:34
Zadeva: Re: [SlovLit]  Primorski slovenistični dnevi
(https://mailman.ijs.si/pipermail/slovlit/2016/005533.html)

Iz programa letošnjih Primorskih slovenističnih dni je videti, da
bosta dva referata posvečena pesnici in pisateljici Ani Praček Krasna.
Če ne bi vedeli, da je priimek Krasna le angleško, brez strešice,
zapisani ajdovski (budanjski) priimek Krašna, bi pomislili, da gre
morda za pridevniški psevdonim Krasna in bi ga temu ustrezno tudi
pregibali, kot se to sicer dogaja nekaterim novinarjem in tudi
raziskovalcem.

Silvo Torkar

===

Od: Breda Smolnikar <smolnikar.breda na t-2.net>
Datum: 28. april 2016 16:49
Zadeva: simpozij breda smolnikar 21. 4. 2016
(https://mailman.ijs.si/pipermail/slovlit/2016/005524.html)

Spoštovani gospod Hladnik! Prosim, da sporočite bralstvu SlovLita
spodnje sporočilo. Obenem sporočam, da je v NUK-u razstava o moji
literaturi odprta do 3.5.2016. Hvala za objavo in lep pozdrav!
Breda Smolnikar

https://www.youtube.com/watch?v=dZNYF85PebU -- 21. aprila 2016 je v
čitalnici Rokopisne zbirke NUK potekal simpozij ob 75-letnici
pisateljice Brede Smolnikar, YouTube.

===

"Od Prešernovega Črtomirja dalje prihajajo rešitve za Slovence od
zunaj: v obliki sprva sovražnega krščanstva, frankovskega trgovca
Sama, uvoženega protestantizma, uvoženega krompirja, ki ga je ob
upiranju kmetov ukazala saditi Marija Terezija, uvoženih prestižnih
pesniških form pri Prešernu, evropske zakonodaje, ki uči domačine
osnovnih manir v razmerju do manjšin itd., zato je nezaupljivost do
informacijske družbe, ki tudi ni domač izum, neutemeljena in krivična.
V izmišljeni dilemi, poseči po domači plačljivi informaciji ali po
brezplačni tuji, ne bi smelo biti dvoma: v interesu kulturnega
preživetja se bomo odpovedali fantazmi o večvrednosti »domačega« samo
zato, ker je domače, in posegli po tistih informacijah, orodjih in
servisih, ki bodo lažje dostopni." (Dalje in več v poglavju Prosti
dostop v Novi pisariji --
https://sl.wikibooks.org/wiki/Nova_pisarija#Prosti_dostop -- miran)


Dodatne informacije o seznamu SlovLit