[SlovLit] Duh Plenice -- Simpozij o Bredi Smolnikar -- Napake pri citiranju

Miran Hladnik gmail miran.hladnik na gmail.com
Tor Apr 19 09:30:25 CEST 2016


http://www.ludliteratura.si/esej-kolumna/kje-si-duh-planice/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=obvescevalnik
-- Goran Potočnik Černe: Kje si, duh Planice? KUD Literatura 13.
aprila 2016 (zaradi omembe Zdravljice :).

===

From: Helena Ana Drewry <HelenaAna.Drewry na nuk.uni-lj.si>; Od: Breda
Smolnikar <smolnikar.breda na t-2.net>
Datum: 19. april 2016 08:52
Zadeva: simpozij o Bredi Smolnikar

Narodna in univerzitetna knjižnica vas vljudno vabi na simpozij ob
75-letnici Brede Smolnikar in njeni razstavi (več na:
http://www.nuk.uni-lj.si/aktualno/razstave/2016/breda-smolnikar), ki
bo v čitalnici Rokopisne zbirke NUK, Turjaška 1, 1000 Ljubljana (II.
nadstropje, soba 207), ta četrtek, 21. aprila 2016, ob 10. uri.

10.00 Pozdrav ravnateljice NUK, Martine Rozman Salobir
Uvodni nagovor:  mag. Marijan Rupert: Problematična pot v literarni
kanon: ob osebnem arhivu Brede Smolnikar

10.20 dr. Ciril Ribičič: Svoboda umetniškega ustvarjanja – primer Smolnikar
10.40 dddr. Evgen Bavčar: Breda Smolnikar, estetika upora
11.00 dr. Andrej Blatnik: Ali je samozaložništvo založništvo? Študija
uspešnega primera
11. 20 Diskusija: moderira dr. Marko Juvan

11.50 dr. Marko Juvan: Pripovedni svet Brede Smolnikar
12.10 dr. Jelka Kernev Štrajn: Ko recepcija odpove: razmislek o
nekaterih mestih v opusu Brede Smolnikar, ki odstopajo od utečenih
»jezikovnih iger«
12.30 Matej Bogataj: Ročne in ostale spretnosti
12.50 dr. Milena Mileva Blažić: Slikanice za odrasle
13.10 Sklepna diskusija s sodelovanjem pisateljice: moderira mag. Marijan Rupert

===

Pogoste napake pri citiranju:

- nepoznavanje temeljnih referenc
- poznavanje referenc zgolj v enem jeziku ali znotraj ene »šole«
- vljudnostno vključevanje svojih strokovnih kolegov, prijateljev,
mentorjev med reference, čeprav za temo niso dovolj relevantni
- samocitiranje
- citiranje zaradi citiranja samega, tj. nepotrebno sklicevanje na
vire ob splošno poznanih dejstvih
- navajanje http-jev, zlasti dolgih, je popolnoma odveč; URL-je
vpišemo kot hiperpovezave v naslove citiranih publikacij ali jih
nadomestimo z: Na spletu
- še bolj narobe je navajati samo http-je brez podatkov o avtorju,
naslovu, spletišču in datumu
- za vsak vir, dostopen na spletu, je treba v Cobissu in na dLibu
preveriti, ali obstaja tudi v tiskani obliki, in navesti podatke tudi
o tiskani izdaji
- navajanje zgolj naslova leksikona ne zadošča, navesti je treba tudi
naslov gesla in avtorja gesla, iz katerega smo črpali
- navajanje spletnih virov ločeno od tiskanih ni utemeljeno

Za več glej poglavje Napake pri citiranju
(https://sl.wikibooks.org/wiki/Nova_pisarija#Napake_pri_citiranju) v
Novi pisarji. -- miran


Dodatne informacije o seznamu SlovLit