[SlovLit] Slovenščina -- pastorka ali mačeha? -- Primorski slovenistični dnevi

Miran Hladnik gmail miran.hladnik na gmail.com
Sre Apr 27 22:05:30 CEST 2016


From: "Zoran Božič" <zoran.bozic na guest.arnes.si>
To: <slovlit na ijs.si>
Date: Wed, 27 Apr 2016 09:29:30 +0200
Subject: SLOVENŠČINA - PASTORKA ALI MAČEHA? PREDLOG ZAKONA O OZVAJANJU
MEDNARODNIH PROGRAMOV S PODROČJA VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA (PRVA
OBRAVNAVA)

8. člen (slovenščina): Tuji program, ki se izvaja kot program
osnovnošolskega izobraževanja (ravni ISCED 1 in 2), mora vključevati
najmanj 105 ur slovenščine na posamezno šolsko leto za slovenske
državljane in najmanj 70 ur slovenščine na posamezno šolsko leto v
okviru programa Slovenščina kot drugi in tuji jezik na osnovni ravni
za učence, ki niso slovenski državljani.

MOJE VPRAŠANJE: Če slovenščina ni učni jezik, je dovolj tri ure
tedensko za slovenske državljane in dve uri tedensko za tujce? Gre za
potemkinovo vas ali za resnično željo in potrebo, da se učenci ob
angleščini naučijo tudi slovenščine? Ko se je hči francoskega
diplomata hotela naučiti slovenščine, jo je na priporočilo Žige Zoisa
vzel v uk njegov tajnik Jernej Kopitar, sestavil slovnične tablice v
francoščini, potem pa sta skupaj primerjala Beaumarchaisov izvirnik in
Linhartovo priredbo. Gospodična se je z intenzivnim individualnim
poukom v nekaj mesecih naučila slovenščine, potem pa se poročila v
Gradec in na porodu umrla. Rezultat tega poučevanja pa je bila tudi
Kopitarjeva znanstvena slovnica, s katero je za dve leti prehitel
Vodnika!

===

Od: Neva Zaghet <nevazaghet na gmail.com>
Datum: 27. april 2016 16:33
Zadeva: 26. Primorski slovenistični dnevi 2016: Slovenska ženska
literarna ustvarjalnost na Primorskem od začetka 20. stoletja do
sodobnosti

Spoštovani, vljudno Vas vabim na letošnje Primorske slovensitične
dneve, ki se bodo odvijali na Opčinah pri Trstu, in sicer 5. in 6.maja
2016.

Slavistično društvo Trst-Gorica-Videm, sodelujejo: Slavistično društvo
 Koper, Slavistično društvo Nova Gorica, Društvo slovenskih
izobražencev, Slovenski klub

Četrtek, 5. maja 2016, ZKB na Opčinah: Narečna poezija v Reziji,
Benečiji, na Tržaškem in v Istri
17.15 Pogovor o narečni poeziji  in recitacije pesmi
Vodi: Olga Lupinc, sodelujejo Marija Pirjevec, Marko Kravos, Jasna
Čebron, Luigia Negro, Jadranka Cergol.
Svoje pesmi berejo Silvana Paletti, Marina Cernetig, Alferija Bržan,
Marija Mijot  (bere Loredana Gec).
Glasbeni nastop Aleksander Ipavec.

Petek, 6. maja
9.15–9.30 Pozdravne besede: Marija Pirjevec, predsednica SD
Trst-Gorica-Videm, Ingrid Sergaš,  generalna konzulka RS v Trstu,
Sergij Pahor, predsednik DSI, Poljanka Dolhar, predsednica SK
9.30–11.00 Vodi:  Neva Zaghet
Marija Pirjevec: “Mačke ne pridejo v nebesa.  Ženske ne morejo pisati
Shakespearovih iger.”
Marta Verginella: Vijugasta pot žensk. Od pridobljenih pravic do
zapoznelih priznanj
Ivan Verč: Vprašanje jezika v romanu Nož in jabolko Ivanke Hergold
Vlasta Polojaz: Sin Vladi o materi Marici Nadlišek Bartol
Karin Marc Bratina: Frazeologija v kratki prozi Marice Nadlišek Bartol
Ivana Slamič: Pesmi Ane Praček Krasna
Dorica Makuc: Pričevanje o Ani Praček Krasna

11.15–13.30
Bogomila Kravos: Lelja Rehar Sancin in raziskovalni izzivi
Tatjana Rojc: Zora Tavčar in njeno literarno delo
Olga Lupinc: Čas prinaša in odnaša: ustvarjalno delo Eveline Umek
Majda Artač: Zora na ženski strani neba
Nadia Roncelli: Avtorice založbe Mladika (1961–2016)
Martina Kafol: Ženske besede. Avtorice Založništva tržaškega tiska od
leta 1945 do danes (pregled bibliografije)
Ksenija Majovski: Razstava knjig slovenskih ženskih literarnih
ustvarjalk na Primorskem

15.00–16.00 Vodi: Vera Tuta Ban
Irena Novak Popov: Poezija Alenke Rebula Tuta: moderna  ženska
senzibiliteta v govorici simbolov in zgodb
Vilma Purič: Sodobne slovenske tržaške pesnice: zavezanost prostoru in
iskanje notranje prostosti
Loredana Umek: Prestopanje prostorskih mej v pripovedi sodobnih
slovenskih tržaških pisateljic
Denis Poniž: Ne ubiti, ne ljubiti, učiti se od očeta
Jože Horvat: Prostor in jezik v prozi Vilme Purič

16.15–18.00
Adrijan Pahor: Bruna Marija Pertot in njena govorica srca
Maja Smotlak: Kam naj poženem korenine, če se počutim  izkoreninjeno?
Ženske v pripovedni prozi Jasne Jurečič
Vita  Žerjal Pavlin: Razpiranje pesmi Irene Žerjal
Ana Geršak: Pokrajina spomina: časovni sprehodi po prozi Marije Mercina


Dodatne informacije o seznamu SlovLit