[SlovLit] Nova številka JiS-a -- Re: Neweklowsky in Miklošič -- Voyant Tools tudi v slovenščini? -- Velika vojna ali prva svetovna vojna

Miran Hladnik gmail miran.hladnik na gmail.com
Tor Apr 26 08:20:04 CEST 2016


From: "Lidija Rezoničnik" <lidija.rezonicnik na gmail.com>
To: slovlit na ijs.si
Date: Mon, 25 Apr 2016 20:46:54 +0200
Subject: Nova številka JiS-a

Spoštovani, izšla je nova številka Jezika in slovstva. Vabljeni k
branju. Z lepimi pozdravi. Lidija Rezoničnik

Mojca Leskovec: Jezikoslovni pogled na trpnik v zgodovini slovenskega jezika
Sonja Čokl in Valentin Bucik: Razvijanje novih meril za ocenjevanje
maturitetnih esejev pri splošni maturi iz slovenščine
Dragica Haramija in Janja Batič: Celostno branje slikanic kot
izhodišče za branje odraslih z motnjami v duševnem razvoju
Vita Žerjal Pavlin: Slovenske pesmi o veliki vojni iz dveh tematskih izborov
Janja Vollmaier Lubej: Esejizmi v romanu Vinka Ošlaka
Aljoša Harlamov: Podobe živali v poeziji Daneta Zajca: hibridizacija
ter razpad subjekta in njegovega  jezika
Alojzija Zupan Sosič: Literarna oseba v sodobnem slovenskem romanu
Igor Žunkovič: Ali je nevroznanost rešila humanistiko? Revizija
razmerja med nevroznanostjo in literarno vedo pet let kasneje
Ocene in poročila: Jonatanov let z drugimi, celo z ljudmi. Nekaj misli
o knjigi Dragice Haramija Vloga živali v mladinski književnosti (Igor
Saksida)

===

From: "Neweklowsky, Gerhard" <Gerhard.Neweklowsky na aau.at>
To: "slovlit na ijs.si" <slovlit na ijs.si>
Date: Mon, 25 Apr 2016 08:36:48 +0000
Subject: Neweklowsky in Miklošič
(https://mailman.ijs.si/pipermail/slovlit/2016/005527.html)

Spoštovani, ne vidim nobene napake v povabilu za moje predavanje o
Miklošiču v Celovcu. Ne gre za Monumenta serbica, temveč za 6 knjig
Acta et diplomata graeca ..., temeljno delo za bizantinistiko. Lep
pozdrav iz Celovca,

Gerhard Neweklowsky

===

http://lists.digitalhumanities.org/pipermail/humanist/2016-April/013777.html
-- ob novi verziji spletnega orodja za besedilno analizo Voyant Tools
(http://voyant-tools.org/) njegova avtorja Geoffrey Rockwell in Stéfan
Sinclair iščeta prevajalce programa v čim več jezikov. Javite se jima
lahko tudi preko Slovlita. -- mh

===

From: "Zoran Božič" <zoran.bozic na guest.arnes.si>
To: <slovlit na ijs.si>
Date: Mon, 25 Apr 2016 21:28:58 +0200
Subject: VELIKA VOJNA ALI PRVA SVETOVNA VOJNA?

Ob stoletnici začetka prve svetovne vojne se je  v slovenski (tudi
slovenistični) publicistiki začel pojavljati izraz velika vojna, ki je
kalk iz italijanskega poimenovanja la grande guerra. Že Branko Marušič
je na simpoziju v Temnici na Krasu opozoril na spornost tega
poimenovanja. Za Italijane je bila prva svetovna vojna velika vojna
(in je še), saj so iz nje kljub strahotnemu porazu pri Kobaridu
(Caporetto) na koncu izšli kot zmagovalci. Mi pa seveda kot poraženci,
posledično z izgubo Primorske. Tudi s širšega stališča je glede na to,
da sta bili v 20. stoletju dve svetovni vojni, poimenovanje velika
vojna zelo problematično. Prva svetovna vojna je potekala izključno na
evropskem ozemlju (s tem da so bili malo vključeni tudi Američani in
Avstralci in Novozelandci), druga pa tudi na Atlantiku in Pacifiku, v
Evropi, Afriki in Aziji, sodelovale pa so enote s skoraj vseh
kontinentov.  Torej bi bila lahko velika vojna prej druga svetovna
vojna.

Zoran Božič


Dodatne informacije o seznamu SlovLit