[SlovLit] Neweklowsky in Miklošič -- Re: Napake pri citiranju -- Dovolj smo gospodinjile

Miran Hladnik gmail miran.hladnik na gmail.com
Sre Apr 20 23:50:38 CEST 2016


Od: Osolnik, Vladimir <Vladimir.Osolnik na ff.uni-lj.si>
Datum: 20. april 2016 15:04
Zadeva: RE: [SlovLit] Dve ruski filološki reviji -- Gerhard
Neweklowsky in Miklošič -- Lat. mundus

Dragi Miran, Hvala za poslano Slovlitovo vabilo na sodelovanje v
ruskih revijah in še posebej na celovško svečanost ob
petinsedemdesetletnici cenjenega profesorja, slavista dr. Gerharda
Neweklowskega v Celovcu, ki ima številne zasluge za slavistiko in
slovenistiko. Iskreno mu čestitam!

Pri vabilu k predavanju slavljenca o Franu Miklošiču v nemškem in nato
v slovenskem jeziku, v katerem so našteta področja dela Frana
Miklošiča, pa je nastala zmeda: pod 'byzantinischer Denkmäler' so
zapisani pravzaprav trije deli velike monografije pod izvirnim
Miklošičevim naslovom Monummenta Serbica spectantia historiam Serbiae,
Bosniae, Ragusii,  Vienae 1858, ki jih imamo tudi v naši
slovenistično/slavistični knjižnici, in sicer pod  signaturo  Text.II,
2, a.b.- Morda bi vseeno kazalo vljudno opozoriti kolege sloveniste v
Celovcu na to nehoteno napako? -- Lp, Mirko

===

Re: https://mailman.ijs.si/pipermail/slovlit/2016/005524.html --
Pogostim napakam pri citiranju bi morali dodati še namerno nenavajanje
avtorjev, s katerimi nismo v prijaznem odnosu. O nečem podobnem je v
Novi pisariji govor na drugem mestu
(https://sl.wikibooks.org/wiki/Nova_pisarija#Prepisovanje): "Huje je,
kadar plonkanje ni oblika lenobe, s kakršno imamo izkušnje pri
študentskih referatih in diplomah, ampak načrtna strategija oz.
sistematično prilaščanja tujega, kar se včasih dogaja med akademskimi
kolegi. Govorimo lahko o intelektualni kleptomaniji, parazitiranju na
temah kolegov ali o sovražnem prevzemu teme. Vse to je težko
dokazljivo, saj akademski pisci ne uporabljajo tujega znanja
dobesedno, ampak v parafrazah, tuje misli povejo s svojimi besedami in
jim še kaj svojega dodajo, jih tako rekoč oplemenitijo z dodano
vrednostjo. Posamezniki nimajo pravega veselja za obdelovanje svojega
raziskovalnega vrta, ampak jih vznemiri le táko tekmovanje, ko kolega
po desni prehitijo s člankom na temo, ki jo ta pripravlja in premleva
že dolgo časa. Prevzem tujega naslova, teme ali ideje običajno ni
razumljeno kot kraja, ni pa strokovno korektno, kaj šele kolegialno."
-- miran

===

http://slov.si/mh/galerije/galeri281/index.html -- Dovolj smo
gospodinjile! -- miran


Dodatne informacije o seznamu SlovLit