[SlovLit] Razpis za slovenistiko na Dunaju -- Pomlad v Katovicah -- Razpis MK: Družinska pismenost

Miran Hladnik gmail miran.hladnik na gmail.com
Pon Apr 25 09:50:18 CEST 2016


https://lists.univie.ac.at/pipermail/slawistik/2016-April/009693.html
-- razpis gostujoče profesure za slovenistiko na Dunaju 2016/17.

===

Od: Tina Jugovič <tinajugovic1 na gmail.com>
Datum: 24. april 2016 12:22
Zadeva: Pomlad v Katovicah

Pozdravljeni, 8. marca 2016 smo na Inštitutu za slovansko filologijo
na Šlezijski univerzi v Katovicah gostili red. prof. dr. Marka
Jesenška s Filozofske fakultete Univerze v Mariboru. Prof. Jesenšek
je za slušatelje pripravil predavanje Izbrana poglavja iz zgodovine
slovenskega jezika, v katerem je zajel  mejnike ne le v jeziku, temveč
 tudi v književnosti  ter zgodovini.  Gost nam je orisal tudi razvoj
prekmurskega jezika – od nastanka, prvih prevodov pa vse do novejših
raziskav ter zastopanosti v javnem življenju. Predavanje smo
zaključili z debato o slovenski jezikovni politiki in slovenščini kot
učnem jeziku na slovenskih univerzah.

5. aprila pa smo imeli dve srečanji z etnologom in antropologom, red.
prof. Božidarjem Jezernikom s Filozofske fakultete Univerze  v
Ljubljani. Prof. Jezernik je prepoznaven in spoštovan na Poljskem,
tako med bralci kot v akademskih krogih, v  poljščino so prevedene
Divja Evropa, Goli otok – Titov gulag, Kava – čarobni napoj. Za
slednjo je predlani na Kitajskem prejel mednarodno nagrado  gourmand
za najboljšo kulinarično knjigo. O tem, kako pomembno vlogo je kava
odigrala v družbi, politiki, zdravstvu, gospodarstvu, konec koncev
tudi  v srčnih zadevah, smo se pogovarjali  v  kavarni Inštituta za
kulturo Katovice.  Srečanje O kavi pri kavi je obiskalo več kot 60
radovednežev.

Na Inštitutu za slovansko filologijo v Sosnowcu prisluhnili predavanju
s provokativnim naslovom Balkanski nacionalizem – zakaj so balkanski
nacionalisti tako bojeviti in nestrpni? Predavanje je osvetlilo proces
modernizacije na Balkanskem polotoku in razvoj balkanskih
nacionalizmov v 19. in 20. stoletju.

Pozdrav vas iz vročega hokejskega središča,
Tina Jugovič,
učiteljica slovenskega jezika na Šlezijski univerzi v Katovicah

===

From: Brigita.Lipovsek na gov.si
To: slovlit na ijs.si
Date: Mon, 25 Apr 2016 08:29:58 +0200
Subject: Objavljen je javni razpis - družinska pismenost

Spoštovani, Ministrstvo za kulturo RS je 22. aprila 2016 v Uradnem
listu RS objavilo Javni razpis za financiranje projekta, namenjenega
predstavljanju, uveljavljanju in razvoju slovenskega jezika ter
uresničevanju nacionalnega programa za jezikovno politiko za leti 2016
in 2017 (JR-NPJP-2016–2017). Razpis je objavljen tudi na spletni
strani ministrstva:
http://www.mk.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1784

Z odličnim spoštovanjem in lepimi pozdravi,
Služba za slovenski jezik


Dodatne informacije o seznamu SlovLit