[SlovLit] Ruski predikativ -- Enciklopedizem skozi stoletja -- Iz Prage

Miran Hladnik gmail miran.hladnik na gmail.com
Sre Feb 17 08:26:26 CET 2016


Od: Lingvistični krožek <lingvisticni.krozek na gmail.com>
Datum: 16. februar 2016 14:00
Zadeva: LK, 22. februar

LINGVISTIČNI KROŽEK FILOZOFSKE FAKULTETE V LJUBLJANI vabi na 1087.
sestanek v ponedeljek, 22. februarja 2016, ob 18.00 v predavalnici 325
v 3. nadstropju Filozofske fakultete. Predaval bo doc. dr. Mladen
Uhlik, Oddelek za slavistiko FF UL. Tema predavanja: Vprašanje
kategorije stanja in predikativa v sodobnem ruskem jezikoslovju.
Vabljeni tudi študentje. -- Chikako Shigemori Bučar

===

https://www.dropbox.com/s/luy0k5hyh5iaueh/KnowledgeNetworks2.pptx?dl=0
-- Ryan Heuser, Mark Algee-Hewitt, John Bender: Knowledge Networks,
Juxtaposed. Enlightenment Project. Predavanje na Stanford Literary Lab
(od francoskih encikloopedistov do Wikipedije: kako se spreminja
človeška produkcija znanja skozi stoletja).


===

From: "Andrej Šurla" <andrej.surla na gmail.com>
To: slovlit na ijs.si,
Date: Mon, 15 Feb 2016 17:57:09 +0100
Subject: Kulturnopraznični večer poezije (predvsem) Aleša Debeljaka in
Franceta Prešerna na praški FF

Praškemu praznovanju slovenskega kulturnega praznika, ki ga je s kar
dvema dogodkoma - knjižnim sejmom in prižiganjem sveč na grobu
velikega slavista Matije Murka - začelo slovensko veleposlaništvo, smo
se v petek pridružili tudi na Filozofski fakulteti, kjer je Katedra za
južnoslovanske in balkanistične študije s slovenskim lektoratom
pripravila večer literarnega branja, posvečen spominu na Franceta
Prešerna in  nedavno preminulega Aleša Debeljaka.

Na dogodku se nas je zbralo dvajset predstavnikov različnih generacij,
poklicnih profilov in vsaj treh narodnosti, s pozdravi in zagotovili,
da so v duhu z nami,  pa se nas je spomnilo tudi še kar nekaj
prijateljev in študentov na poizpitnih počitnicah.

Srečanje je s kratko predstavitvijo življenja in dela obeh pesnikov
odprla njegova pobudnica, predstojnica naše katedre doc. Alenka
Jensterle-Doležal. V besedah, ki jih je namenila Alešu Debeljaku, ni
umanjkal niti osebni spomin na njuna skupna študijska leta na
ljubljanski filozofiji. Sledilo je branje Prešernovih in Debeljakovih
pesniških (in nekaj obpesniških) besedil po prostem izboru
udeležencev, dopolnjeno z nekaj avtorskimi pesmimi navzočih pesnikov.
Svoje najljubše ali najmočneje doživete Prešernove in/ali Debeljakove
pesmi smo se trudili dostojno predstaviti že navedena gospa
predstojnica, ljubljansko-praški doktorand (in soorganizator srečanja)
Aljaž Koprivnikar, praški Slovenec pesnik Aljaž Polič,
študentkaKateřina Honsová, pisec tega poročila, pesnica na obisku
Katja Gorečan, filozof in profesor etike na univerzi v slovaški Nitri
Roman Králik, g. Peter Kuhar, ki je z nami delil tudi nekaj svojih
spominov in pogledov na prezgodaj umrlo veliko osebnost sodobnega
slovenskega literarnega in intelektualnega sveta, in z nekaj
obsežnejšim izborom svojih lastnih prevodov Debeljakovih pesmi Lenka
Kuhar-Daňhelová. Svoj prevod – Debeljakovega eseja Literarna republika
- je poslal tudi pardubiški kolega Aleš Kozár, prebrala pa ga je
domača slovenistka Hana Mžourková. Jensterle-Doležalova, Koprivnikar
in Polič so se pesnikoma poklonili tudi z nekaj lastnimi pesmimi.

Aleš Debeljak je pred 25 leti v zapisu Telesni kriterij poezije
povedal: »Jaz pa trmasto verjamem, da dobra pesem, ki ima /…/
eksistencialno pokritje, pripoveduje o svetu tako, kakor je bil in bo,
onstran trenutnih zgodovinskih strujanj; pripoveduje o svetu na usoden
in zavezujoč način.« Petkov večer je kljub nepoetičnosti časa, v
katerem živimo, naša srca vsaj za nekaj časa spet napolnil z dobro
mero literaturi lastnega prepleta prodornih misli, iskrenih izpovedi,
iskanja dobrega in etičnega ter lepote pesniške govorice.

Še nekaj fotografij:
https://photos.google.com/share/AF1QipPpjEfb-kuE-R2bcvv6aCEGQWI4ASniJ7_OG6morX8kUlb2EjoCjDoyljj57nCJ9w?key=ZTZSQ0FtWE0xSEs0dExFMURpeEVQQTMtVmxiVTBB

Z lepimi pozdravi iz Prage,
Andrej Šurla,
učitelj slovenščine na Katedri za južnoslovanske in balkanistične
študije FF Karlove univerze v Pragi

===


Dodatne informacije o seznamu SlovLit