[SlovLit] (Po)nedeljsko berilo -- Globalex -- Posvet o maturi

Miran Hladnik gmail miran.hladnik na gmail.com
Pon Feb 15 21:28:05 CET 2016


http://siol.sdn.si/doc/Newsletter/PSN_20160214_1.html -- članka o
zgodnjem učenju več tujih jezikov in o romantični ljubezni (v
literaturi) na spletišču Planet Siol.net 14. febr. 2016.

http://www.delo.si/kultura/knjiga/dvomljivec-ki-se-je-uprl-dvomu.html
-- Peter Kolšek: Dvomljivec, ki se je uprl dvomu: Vili Stegu in
njegova Samotna pot: Pesnik in duhovnik, ki je »ugašal v svetlobo«.
Delo 16. 4. 2015.

===

From: Simon Krek <simon.krek na guest.arnes.si>
Date: 2016-02-15 10:17 GMT+01:00
Subject: [SDJT-L] Globalex

Danes se izteka rok za oddajo prispevkov na delavnico Globalex:
http://ailab.ijs.si/globalex/dates-and-submission/

===

From: Matjaz Zaplotnik <matjaz.zaplotnik na siol.net>
To: slovlit na ijs.si
Date: Mon, 15 Feb 2016 15:03:06 +0100
Subject: Posvet o maturi - e-zbornik prispevkov

V Slavističnem društvu Slovenije smo pripravili e-zbornik člankov
s posveta o slovenščini na splošni maturi, ki je v organizaciji ZD
SdS potekal 18. decembra 2015 v Veliki sejni dvorani MOL. Gl.
http://mailman.ijs.si/pipermail/slovlit/2015/005392.html

Na strani
http://sites.google.com/site/slavisticnodrustvo/matura
so dosegljivi prispevki skoraj vseh sodelujočih na posvetu, ki ga je
moderirala Boža Krakar Vogel.

Hotimir TIVADAR v svojem prispevku piše o mestu slovenščine
doma in po svetu ter specifičnosti slovenske mature.

Zoran BOŽIČ je pripravil poročilo s posveta Državnega sveta o
maturi. Gl. http://mailman.ijs.si/pipermail/slovlit/2016/005404.html

Boža KRAKAR VOGEL opisuje temelje koncipiranja
maturitetnega izpita iz slovenščine, aktualne primanjkljaje v
literarni in kulturni razgledanosti maturantov ter v zaključku
prispevka podaja predlog za preverjanje širše literarno-kulturne
razgledanosti, ki bi se lahko zgodila s preoblikovanjem pisnega
dela izpita iz književnosti.

Darinka AMBROŽ piše o povezanosti tematskega sklopa iz
slovenščine na maturi s pomenom in cilji pouka književnosti skozi
celotno vertikalo učenčevega izobraževanja.

Sonja STARC piše o kakovosti jezikovnega znanja na maturi ter o
slovenščini kot J2 na splošni maturi na Obali in v Prekmurju.

Janez DULAR je pripravil pregled razvoja preverjanja znanja
slovenskega jezika na maturi od težavnih začetkov do sedanje
oblike razčlembe neumetnostnega besedila.

Brane ŠIMENC piše o sistemu ocenjevanja slovenščine na
splošni maturi, zlasti o tem, kako se ocenjevalci usposabljajo za
svoje delo.

Po sklopih, ki so obravnavali književnost, jezik in ocenjevanje, je
tu še vsebinski sklop o alternativnih in novih pristopih k
slovenščini na splošni maturi, v katerem so trije prispevki.

Sonja ČOKL predlaga spremembe pri ocenjevanje eseja na
splošni maturi, saj sedanja merila zaradi prevelikega odstotnega
deleža jezika vselej ne zagotavljajo pravičnega ocenjevanja.

Igor SAKSIDA v svojem prispevku predstavlja zasnovo
mednarodne mature, na kateri se za slovenske dijake že izvaja
dvonivojska matura iz slovenščine, in pojasni argumente za
poskusno uvajanje dvonivojske mature iz slovenščine.

Milena Mileva BLAŽIĆ pa analizira pouk književnosti v
slovenskem izobraževanju po vertikali od predšolskega obdobja
do konca srednje šole.

Nabor prispevkov zaključuje diskusija o dvoravninskosti matur, v
katerem sta (zaenkrat) objavljeni razmišljanji Igorja Sakside in
Jerce Vogel.

Vabljeni k branju in komentiranju!

Matjaž Zaplotnik


Dodatne informacije o seznamu SlovLit