[SlovLit] Zgodovinski zemljevidi Habsburške monarhije -- Krpan in spakedranke -- Re: Prostori slovenske književnosti

Miran Hladnik gmail miran.hladnik na gmail.com
Sre Feb 10 11:24:24 CET 2016


http://mapire.eu/en/ -- Zgodovinski zemljevidi Habsburške monarhije:
vojaške karte 1763-1787, 1806-1869, 1869-1887, mestna karta Celovca
itd. Najbolj natančni so tisti iz 18. stoletja, poglej za imena
slovenskih krajev na njih. Spletišče so za avstrijski državni arhiv
pripravili Madžari.

===

https://sl.wikisource.org/wiki/Wikivir:Slovenska_leposlovna_klasika#Posamezna_besedila
-- France Malešič je za urejanje na Wikiviru pripravil troje besedil:

Od Martina Krpana do današnjih dni, Jutro 17. jul 1939 (o tihotapljenju)
Dnevnik brezposelnih, Življenje in svet 12/19 (1938)
Albert Sič: Proč s spakedrankami – čistimo naš jezik, Življenje in
svet 12/22 (1938)

===

Od: Marko Juvan <marko.juvan na zrc-sazu.si>
Datum: 10. februar 2016 10:04
Zadeva: Re: Prostori slovenske književnosti
(https://mailman.ijs.si/pipermail/slovlit/2016/005443.html)

Prostori slovenske književnosti. Ur. Marko Juvan. Ljubljana: Založba
ZRC, ZRC SAZU, 2016 (Studia litteraria, 20). 355 str.

Skupina raziskovalcev z ZRC SAZU in ljubljanske Filozofske fakultete
pod vodstvom Marka Juvana v knjigi razvija novo disciplino, ki se
oblikuje na presečišču med analizo literarnega sistema in geografijo,
opira pa se na geografske informacijske sisteme. Na
literarnogeografskem pristopu, predstavljenem v uvodnih poglavjih,
temeljijo študije, tematski zemljevidi in grafi, ki skušajo razložiti,
kako se je prek interakcije med geografskimi dejavniki in književnimi
praksami v slovenščini od 1780 do 1940 materialno-ideološko oblikoval
»narodni prostor« Slovencev. Argumentacija temelji na
prostorsko-statističnih analizah množice podatkov o biografijah
literarnih akterjev, razvoju tiska, založništva, literarnih društev in
gledališč, o krajih, predstavljenih v zgodovinskih romanih, in
konstelaciji spominskih objektov in poimenovanj, posvečenih slovenskim
književnikom. Sistemska obravnava je dopolnjena z razpravami o
predstavljenih in življenjskih prostorih izbranih književnikov od 17.
do 21. stoletja.


Dodatne informacije o seznamu SlovLit