[SlovLit] Južnotirolska ledinska imena -- Re: Bog ali Vsak -- Veliko : malo -- Prostori slovenske književnosti

Miran Hladnik gmail miran.hladnik na gmail.com
Tor Feb 9 18:11:40 CET 2016


From: Martina Piko Rustja <piko na ethno.at>
Date: 2016-02-09 12:01 GMT+01:00
Subject: WG: Vabilo - Die Flurnamen Südtirols (Ledinska imena na
Južnem Tirolskem)

Vabimo vas na  PREDAVANJE IN DISKUSIJO  Johannes Ortner: Die Flurnamen
Südtirols (Ledinska imena na Južnem Tirolskem),  sreda, 24. 2. 2016,
k&k Šentjanž/St. Johann i. R., ob 18.30. Mag. Johannes Ortner,
odgovoren za projekt dokumentacije ledinskih imen na Južnem Tirolskem,
bo predstavil dokumentacijo in načrtovano publikacijo ledinskih imen
na Južnem Tirolskem. Prireditev bo potekala v sklopu odprtja razstave
Planine v sliki 2016, ki predstavlja slike fotografskega natečaja
Slovenskega planinskega društva Celovec.

Lep pozdrav,
Martina Piko-Rustia

===

From: "Zoran Božič" <zoran.bozic na guest.arnes.si>
To: <slovlit na ijs.si>
Date: Tue, 9 Feb 2016 16:50:05 +0100
Subject: Bog ali Vsak

Spoštovani Roza! Težave imajo tudi sestavljavci beril, saj se
Zdravljica objavlja v dveh različicah. Od tod tudi moja teza, da v
Ustavi in Zakonu o državnih simbolih slovenska himna sploh ni določena
(dokler ne bo jasno zapisano, da gre za sedmo kitico Prešernove
Zdravljice iz leta 1848 – eno je sedma kitica v devetkitični različici
iz leta 1844, drugo sedma kitica v sedemkitični različici iz leta 1846
in tretje sedma kitica v osemkitični različici iz prve objave). Prva
različica je iz rokopisa Poezij, kjer se prvi in zadnji verz glasita
Spet trte so rodile in Bog, kar nas dobrih je ljudi!, druga pa iz
porevolucijske objave, kjer se prvi in zadnji verz glasita Prijatli,
odrodile in vsak, kar nas dobrih je ljudi!. V zbranem delu iz leta
1965 se je Janko Kos pri različicah pesmi sistemsko odločal za zadnjo
objavo za časa pesnikovega življenja, kar je upravičeno. Nekateri pa
imajo za legitimno tudi rokopisno različico iz cenzurnega rokopisa
Poezij (sicer brez tretje kitice), saj bi bila to prva objava pesmi.
Toliko na kratko, mislim pa, da smo o tem že pisali. Kolikšen je
slovlitov domet? Zoran Božič

[Po Slovlitu do leta 2013 je najlažje iskati v dolgi golobesedilni
datoteki (http://641.gvs.arnes.si/Slovlit_arhiv_2000-2013.txt), ki jo
je pripravil Matjaž Zaplotnik. Iskalni izraz zdravljic* najde tudi
zapise septembra 2010, na katere opozarja Zoran Božič. Vseh sedem
variant pesmi smo tedaj vzporedno postavili na Wikivir
(https://sl.wikisource.org/wiki/Zdravljica). -- miran]

===

http://lists.digitalhumanities.org/pipermail/humanist/2016-February/013576.html
in naslednja sporočila
(http://lists.digitalhumanities.org/pipermail/humanist/2016-February/013580.html
itd.) -- Na forumu Humanist poteka zanimiva diskusija na metodološko
temo velikega proti malemu merilu (oddaljeno : interpretativno branje,
drevo : gozd, panoramski : detajlni pogled, literarna zgodovina :
literarna kritika). Hvala Igorju Krambergerju za pobudo, da na
diskusijo opozorimo tudi tule. -- miran

===

Prostori slovenske književnosti. Ur. Marko Juvan. Ljubljana: Založba
ZRC SAZU, 2016 (Studia Litteraria, 20). 356 str. V knjigi so objavili
prispevke Monika Deželak Trojar, Joahim Dokler, Marjan Dolgan, Marijan
Dović, Jerneja Fridl, Jernej Habjan, Miran Hladnik, Andraž Jež, Marko
Juvan, Alenka Koron, Jaka Ortar, Urška Perenič, Jola Škulj, Mimi
Urbanc, Jerneja Fridl.


Dodatne informacije o seznamu SlovLit