[SlovLit] 3. Slovenski dialektološki posvet -- Prešeren blagovna znamka -- Slavistična revija 2015/4

Miran Hladnik gmail miran.hladnik na gmail.com
Tor Feb 9 21:41:21 CET 2016


Zadeva: Re: 3. Slovenski dialektološki posvet
(https://mailman.ijs.si/pipermail/slovlit/2016/005444.html -- pri
objavi programa sem spregledal še naslednji tekst v priponki -- mh)

Povod za organizacijo drugega posveta sta izid drugega zvezka
Slovenskega lingvističnega atlasa (SLA 2.1 Atlas in SLA 2.2
Komentarji) ter 100. obletnica rojstva akad. prof. Tineta Logarja in
80. rojstni dan akad. prof. Zinke Zorko.

Profesor Tine Logar se je rodil 11. 2. 1916 v Horjulu, na Filozofski
fakulteti v Ljubljani leta 1940 diplomiral iz slavistike in že
naslednje leto doktoriral z disertacijo o horjulskem govoru. Med leti
1947 in 1958 je delal kot dialektolog na Inštitutu za slovenski jezik
pri SAZU, nato pa do upokojitve predaval zgodovino slovenskega jezika
in dialektologijo na FF. Od leta 1984 je bil zaslužni profesor
ljubljanske univerze, član SAZU je bil od leta 1972. Kot Ramovšev
učenec in naslednik je prehodil vse slovensko jezikovno ozemlje in za
SLA zapisal skoraj 200 krajevnih govorov. Od leta 1960 je sodeloval
pri OLA, za katerega je zapisal 8 točk. V Dialektoloških študijah
I–XVI je objavil veliko svojih novih dognanj o slovenskih narečjih.
Leta 1983 je skupaj z Jakobom Riglerjem izdal novo Karto slovenskih
narečij, znamenita so njegova Slovenska narečja z zvočnimi posnetki
narečnih besedil.

Izid 2. zvezka SLA s komentiranimi leksičnimi kartami za besedje iz
tematskega polja kmetija bo gotovo lahko dobra iztočnica za širšo
strokovno debato in za nadaljnje poglobljeno raziskovanje slovenskih
narečij na glasoslovni, oblikoslovni, besedotvorni, besedni in
skladenjski ravnini ter za etimološke, jezikovnozgodovinske,
slovaropisne, geolingvistične, primerjalne in kontrastivne raziskave
slovanskih jezikov in celotne indoevropske jezikovne skupine.
Prepričani smo, da bodo referenti z obravnavo problematike
diferenciranosti slovenske narečne leksike ter njene pomenske,
morfološke in glasoslovne interpretacije ter z morebitno
reinterpretacijo objavljenih rezultatov dialektoloških raziskav lahko
prispevali veliko dragocenih spoznanj in napotkov za naše nadaljnje
delo. Rezultati dialektoloških raziskav so zanimivi tudi za druge
jezikoslovne in nejezikoslovne vede (zlasti za etnologijo), ki v
atlasu predstavljeno gradivo lahko uporabijo za nadaljnje
ožjestrokovno usmerjene raziskave ali za neposredno/posredno
primerjavo z rezultati svojih raziskav ter za multidisciplinarno
znanstveno obravnavo naravne in kulturne dediščine. Slovenski
dialektološki posvet bo tudi nova priložnost za nadaljnje delo leta
2012 ustanovljene Fonetične komisije za SLA. Delovni jeziki posveta so
vsi slovanski jeziki ter angleščina in nemščina.

Lepo vas pozdravljamo in se veselimo skupnega dela,
dr. Jožica Škofic, dr. Vera Smole, dr. Marko Snoj

===

http://www.delo.si/nedelo/france-preseren-blagovna-znamka-ki-se-slabo-trzi.html
-- Jana Zupančič Grašič, France Prešeren: blagovna znamka, ki se slabo
trži: S kulturnega vidika je največji slovenski pesnik odlično
spromoviran, s tržnega pač ne. Nedelo 7. febr. 2016.

===

http://www.srl.si/index.php?id=stevilka&num=315 -- Slavistična revija
63/4 (2015).

Blaž Podlesnik: Dokument in proza v delih Svetlane Aleksijevič
Svetlana Klimova: Hadži-Murat Leva Tolstoja: Kavkaški mir v času vojne
Igor Žunkovič: Učinek utelešene vednosti v sodobni dramatiki – 24ur
Simone Semenič
Ada Vidovič Muha: Propozicija v funkcijski strukturi stavčne povedi –
vprašanje besednih vrst (Poudarek na povedkovniku in členku)
Елена З. Киреева: Прагматические аспекты семантики первого лица (на
материале регионального законодательства)
Jernej Kusterle: Vplivi spleta na slovensko ulično poezijo

Natalia Kaloh Vid: Мihail Lermontov v globalnem diskurzu
Ivan Smiljanić: Spominska obeležja Francu Miklošiču


Dodatne informacije o seznamu SlovLit