[SlovLit] 3. Slovenski dialektološki posvet -- Bor z dragonam ali lintvernom? -- Novo točkovanje objav na ARRS

Miran Hladnik gmail miran.hladnik na gmail.com
Tor Feb 9 19:25:23 CET 2016


Od: Jozica Skofic <Guzej na zrc-sazu.si>
Datum: 09. februar 2016 18:26
Zadeva: 3. Slovenski dialektološki posvet

Spoštovani, obveščam vas, da Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša
ZRC SAZU v sodelovanju z Oddelkom za slovenistiko Filozofske fakultete
Univerze v Ljubljani v četrtek in petek, 11. in 12. 2. 2016,
organizira mednarodno konferenco 3. Slovenski dialektološki posvet
(SDP 3). Prireditev bo v Prešernovi dvorani na Novem trgu 4.

Lep pozdrav,
Jožica Škofic, vodja konference

Četrtek, 11. februar 2016
9.00–9.30 Otvoritev konference: Jožica Škofic, vodja zasedanja, Marija
Stanonik, predstavnica SAZU, Marko Snoj, predstojnik ISJFR ZRC SAZU,
Vera Smole, predstojnica Oddelka za slovenistiko FF UL

1. sekcija Učitelji in učenci – skupni cilji, predsedujoča Vera Smole,
Marko Snoj
9.30–9.50 Karmen Kenda-Jež: Začrtati mejo – prispevek Tineta Logarja h
klasifikaciji slovenskih narečij v rokopisnem gradivu za Slovenski
lingvistični atlas (SLA)
9.50–10.10 Jožica Škofic: Ob skorajšnjem izidu Slovenskega
lingvističnega atlasa 2 – Kmetija
10.10–10.30 Jadwiga Waniakowa: Nazwy roślin w Ogólnosłowiańskim
atlasie językowym jako materiał do badań nad fitonimią słowiańską
10.30–10.50 Danila Zuljan Kumar: Tipologija skladenjskih interferenc

2. sekcija SLA, OLA, ALE – med nacionalnim in primerjalnim
jezikoslovjem, predsedujoča Jadwiga Waniakowa, Matej Šekli
11.20–11.35 Alenka Šivic-Dular: Lingvistični atlas kot vir
jezikoslovne informacije in interpretacije
11.35–11.50 Mijo Lončarić: Osvrt na »hrvatski jezični atlas«
11.50–12.05 Mira Menac-Mihalić, Anita Celinić: Poveznice i razdjelnice
12.05–12.20 Bogumił Ostrowski: Refleksje nad przygotowaniami materiału
polskiego do białoruskiego tomu OLA: »Meteorologia«
12.20–12.35 Dunja Brozović Rončević: Nazivi za gumno: etnojezična analiza

3. sekcija Zakladi jezikovnih atlasov, predsedujoča Marko Jesenšek,
Dunja Brozović Rončević
15.00–15.15 Aleksander Wiatr: Interlinguale Sprachgeographie und
Strataforschung mit computergestüzten Methoden
15.15–15.30 Peter Weiss: Zgornjesavinjsko narečno gradivo za Slovenski
in Slovanski lingvistični atlas (SLA in OLA) v knjigi: predstavitev
zasnove
15.30–15.45 Előd Dudás: Slovanski prispevek k izoblikovanju madžarske
poljedelske terminologije
15.45–16.00 Goran Filipi: Sorodstveni nazivi v SLA1 v primerjavi s po
obliki podobnimi sopomenkami v istrskih hrvaških govorih
16.00–16.15 Helena Grochola-Szczepanek: Gwarowe badania korpusowe na
polskim Spiszu – cele i zadania

4. sekcija Med dialektologijo in zgodovino jezika, predsedujoča Mijo
Lončarić, Herta Maurer-Lausegger
16.45–17.00 Zinka Zorko: Besedje v koroškem govoru kraja
Gradišče/Schloßberg v Avstriji
17.00–17.15 Irena Orel: Poimenovanja iz pomenskega polja hiša od 18.
do srede 19. stoletja
17.15–17.30 Marko Jesenšek: Na szvéti dén − prekmurska pridiga iz leta 1874
17.30–17.45 Melita Zemljak Jontes: Izrazi za dele telesa iz Registra
Dalmatinovega prevoda Biblije v (narečnih) slovarjih slovenskega
jezika na spletišču Fran
18.15–19.00 Fonetična komisija

Petek, 12. februar 2016
5. sekcija Narečje kot kulturna dediščina, predsedujoča Mira
Menac-Mihalić, Anton Schellander
9.00–9.15 Vera Smole, Mojca Horvat: Stara kmečka hiša – zapis in
analiza narečnih besedil
9.15–9.30 Barbara Ivančič Kutin: Sprehod po Bovcu z zgodbami lokalnega
pripovednega izročila v narečju
9.30–9.45 Klemen Klinar: Projekt Življenja Gorenjcev –
videodokumentacija narečij na Gorenjskem
9.45–10.00 Matej Šekli: Sirarska terminologija v rezijanskem narečju slovenščine
10.15–10.30 Vera Smole: Mlinarsko izrazje v Šentrupertu in okolici

6. sekcija Narečno glasoslovje, predsedujoča Mihaela Koletnik, Aleksander Wiatr
11.00–11.15 Anton Schellander: Tonemske opozicije v bilčovskem govoru
11.15–11.30 Perina Vukša Nahod: O naglasku imenica a-vrste u
slivanjskim govorima u Neretvanskoj krajini
11.30–11.45 Mijo Lončarić, Ivana Kurtović Budja: Specifičnost
hrvatskoga kajkavskoga plješivičko-ozaljskoga dijalekta i osvrt na
slovenski istočnodolenjski dijalekt
11.45–12.00 Tjaša Jakop: Jezikovna podoba govorov na slovensko-hrvaški meji
12.00–12.15 Simon Rozman: Nova ZRCola 12.15–12.30

7. sekcija Narečno besedoslovje in frazeologija, predsedujoča Peter
Weiss, Perina Vukša Nahod
15.00–15.15 Irena Stramljič Breznik: Zaznamovana leksika v pregovorih
na stičišču leksikoloških, dialektoloških in etimoloških pristopov
15.15–15.30 Herta Maurer-Lausegger: Besedje iz tematskega polja človek
in njegove lastnosti v plajberškem govoru
15.30–15.45 Suzana Todorović: Izražanje čustev, občutkov in človekovih
lastnosti v narečnih idiomih slovenske Istre
15.45–16.00 Marija Stanonik: Zvočne figure za oglašanje živali v
slovenski besedni umetnosti
16.00–16.15 Karin Marc Bratina: Frazemi iz Glasov in njihova raba v
primorskih narečjih

8. sekcija Narečna morfologija, predsedujoča Jožica Škofic, Goran Filipi
16.45–17.00 Vlado Nartnik: K ločljivim predponam porabskih glagolov
17.00–17.15 Alenka Valh Lopert: Glagoli s kvalifikatorjem narečno
vzhodno iz SSKJ 2 v Rajhovem gradivu za prleški slovar Gúčati po
antùjoško
17.15–17.30 Mihaela Koletnik: Samostalniške manjšalnice v prleških
narečnih slovarjih
17.30–17.45 Janoš Ježovnik: Pridevnik v terskem narečju

Programski odbor: Jožica Škofic, ISJFR ZRC SAZU, Marko Snoj, ISJFR ZRC
SAZU, SAZU, Vera Smole, Oddelek za slovenistiko FF UL, Mojca Horvat,
Tjaša Jakop, Karmen Kenda-Jež, Peter Weiss, Danila Zuljan Kumar

===

Od: Rot Gabrovec, Veronika <Veronika.RotGabrovec na ff.uni-lj.si>
Datum: 09. februar 2016 07:19
Zadeva: za SlovLit: Bor z dragonam ali lintvernom?

Spoštovani SlovLitovci, potrebujem pomoč. Kot se spodobi, sva z očetom
ob kulturnem prazniku doma imela krajši recital poezije, namreč pesmi,
ki sva se jih (na)učila pred mnogimi leti v šoli. Neverjetno, koliko
jih oče še vedno zna na izust - med drugimi tudi tale začetek: "Kam
vre ta folk, kam drenja se po ozkih gasah sem ter tje?"  Da je to
Jovan Vesel Koseski, ni dvoma - oče se spomni naslova "Boj z
lintvernom", na spletu sva našla samo "Bor z dragonam" in nekoliko
drugačen začetek ("Kaj se valí, kaj ljudstvo vrè/Hrumé po dolzih
stegnjah tje?").

Sedaj pa ne vem, ali gre tu za različici izpod peresa Koseskega ali
morda za prepesnitev veselih dijakov ... Mi lahko, prosim, kdo pomaga?
Najlepša hvala,
Veronika Rot Gabrovec

===

http://www.arrs.gov.si/sl/akti/priprava/inc/15/Priloga2-Bibliografska-merila-znanstvene-strokovne-uspesnosti.pdf
--  Bibliografska merila znanstvene in strokovne uspešnosti. ARRS.


Dodatne informacije o seznamu SlovLit