[SlovLit] Iz Tübingena -- Producenti o književnosti -- Parada mladih

Miran Hladnik gmail miran.hladnik na gmail.com
Čet Feb 4 14:50:14 CET 2016


Od: Irma Kern <irma.kern na guest.arnes.si>
Datum: 03. februar 2016 18:51
Zadeva: Tübingen, slovenski kulturni praznik 2016

V torek, 26. 1. 2016,  smo imeli na slavističnem oddelku Filozofske
fakultete Univerze v Tübingenu slovenski kulturni dan. Povabili smo
prof. dr. Aleksandro Derganc s Katedre za rusistiko na Filozofski
fakulteti Univerze v Ljubljani, ki je imela predavanje Das Perfektive
Präsens im Slowenischen / Dovršni sedanjik v slovenščini – v
primerjavi z ruščino. Na otvoritveni slovesnosti je prisotne pozdravil
prof. dr. Tilman Berger in predstavil težišče raziskovalnega dela
prof. Dergančeve, pri čemer je posebej poudaril njeno delo na področju
rusko-slovenskih kontrastivnih raziskav, ki zajemajo v zadnjem času
zlasti glagolski vid. V kulturnem programu so študenti slovenščine
Patrick, Carmen, Kristina in Lukas izvedli recital slovenske poezije
Franceta Prešerna, Josipa Murna, Frana Milčinskega in Janeza Menarta.

V  predavanju je Dergančeva  v treh vidsko relevantnih kontekstih -
pri ponavljalnosti, historičnem sedanjiku in performativnih izjavah -
prikazala, kako slovenščina, ki je glede vidskega obnašanja pripadnica
 zahodne skupine slovanskih jezikov (skupaj s češčino, slovaščino,
lužiško srbščino)  v veliko večji meri kot slovanski jeziki vzhodne
skupine (ruščina, beloruščina, ukrajinščina, bolgarščina) - uporablja
dovršni glagolski vid. To bi bilo vsaj deloma lahko povezano s tem, da
ima slovenščina za izražanje dovršnega prihodnjika poseben analitični
prihodnjik, zaradi česar je dovršni sedanjik bolj 'prost' za izražanje
neaktulanih pomenov. Sledila je diskusija, ki je - med drugim -
opozorila na potrebo, da se zdaj osvetlijo razlike med slovenščino in
drugimi jeziki 'zahodne vidske skupine'.

Prireditve so se poleg študentov slavistike in profesorjev na oddelku
udeležili tudi študentje drugih študijskih smeri in jezikoslovci iz
Tübingena in okolice. Po predavanju sem prisotne povabila na majhno
slovesnost ob slovenskrm kulturnrm prazniku. Razvil se je dolg klepet
ob potici,  kozarčku vina iz Goriških brd in prigrizkih. Na lektoratu
slovenščine smo dobili veliko pohval za zanimiv in prijeten  slovenski
kulturni večer. Za naklonjeno vsestransko podporo se iskreno
zahvaljujem vodstvu slavistike, še zlasti prof. dr. Tilmanu Bergerju,
in Centru za slovenščino kot drugi in tuji jezik na FF v Ljubljani.
Prireditev je bila medijsko oglaševana na Univerzi v Tübingenu, na
spletnih portalih za Slovence po svetu, na Twitterju ter Facebooku
Centra za slovenščino kot drugi in tuji jezik kot tudi preko
slovenskega konzulata v Münchnu in slovenskega veleposlaništva v
Berlinu.

Vse dobro za prihajajoči kulturni praznik vam želim in vas lepo
pozdravljam iz Tübingena,
Irma Kern
[Nekaj posnetkov s predavanja je na
http://www.slov.si/aleksandra-derganc-v-tubingenu/ -- mh]

===

Od: Konrad Zadravec <konrad.zadravec na mklj.si>
Datum: 04. februar 2016 08:26
Zadeva: Strokovna sreda:  PISANA BESEDA OSTANE

10. februar 2016 ob 10. uri, MKL, Knjižnica Otona Župančiča,
Kersnikova 2, dvorana, 3. nadstropje

Vlasta Vičič, sekretarka Javne agencije za knjigo Republike Slovenije:
PISANA BESEDA OSTANE - ODGOVORNOST IN IZZIVI DRŽAVE
Andreja Kavčič, predsednica Društva slovenskih založnikov: PISANA
BESEDA OSTANE - ODGOVORNOST IN IZZIVI ZALOŽNIKA
Andrej Rozman Roza, pesnik, pisatelj, dramatik, igralec, prevajalec,
ustanovitelj »verske skupnosti zaničnikov«: VESELJE Z JEZIKOM.
Tončka Stanonik, lektorica, pisateljica: DOBRO OPRAVLJEN JEZIKOVNI
PREGLED BESEDILA – ZANESLJIV KORAK DO KAKOVOSTNEGA IZDELKA.

Prisrčno vabljeni tudi k razpravi!
Prispevek za Strokovno sredo je 10 EUR.

mag. Darja Lavrenčič Vrabec,
vodja Pionirske

===

From: "Huber, Damjan" <damjan.huber na ff.uni-lj.si>
To: "'slovlit na ijs.si'" <slovlit na ijs.si>
Date: Thu, 4 Feb 2016 12:51:49 +0000
Subject: Vabilo na Parado mladih

Drage kolegice in kolegi!

Ali ste ravnokar diplomirali, magistrirali ali doktorirali (stari
program, 1., 2. ali 3. bolonjska stopnja)? Raziskujete na področju
jezikoslovja, književnosti ali v kakšni drugi disciplini humanistike
ali družboslovja? Ste prišli do zanimivih rezultatov? Če je tako, vas
vabimo k sodelovanju na 52. seminarju slovenskega jezika, literature
in kulture. Tema seminarja je Drugačnost v slovenskem jeziku,
literaturi in kulturi. Seminar prireja Center za slovenščino kot drugi
in tuji jezik pri Oddelku za slovenistiko Filozofske fakultete
Univerze v Ljubljani; letos poteka od 4. do 15. julija. Udeleženci so
tuji slovenistični strokovnjaki in študentje, program je sestavljen iz
intenzivnih lektoratov, predavanj, delavnic in spremljevalnih
strokovnih ter kulturnih prireditev (http://www.centerslo.si/seminar).

Ponujamo 4 predavateljska mesta v seriji Parada mladih. Predvideni
datum nastopa je ponedeljek, 11. 7. 2016. V 15-minutnem predavanju na
razumljiv, argumentiran in kar se da dinamičen način predstavite svoje
raziskovalne rezultate, povezane s krovno temo seminarja. Poslušali
vas bodo in se z vami pogovarjali seminaristi in domači strokovnjaki.
Predavanje je v slovenščini.

Če vas sodelovanje zanima, vas prosimo, da do 1. marca 2016 na naslov
damjan.huber na ff.uni-lj.si pošljete naslov in povzetek svojega
predavanja (v obsegu do 3000 znakov) ter kratko samopredstavitev. O
izboru vas bomo obvestili do 15. marca 2016. Avtorice in avtorji
sprejetih povzetkov boste morali nato najkasneje do 15. aprila 2016
pripraviti besedilo za monografijo (do 10.000 znakov s presledki), saj
seminarska monografija izide pred prireditvijo.

Predsednica 52. SSJLK red. prof. dr. Alojzija Zupan Sosič, strokovna
sodelavca dr. Damjan Huber in dr. Mojca Nidorfer Šiškovič


Dodatne informacije o seznamu SlovLit