[SlovLit] Spol dialoga -- Jezik znanosti -- Občni zbor Lektorskega društva

Miran Hladnik gmail miran.hladnik na gmail.com
Sre Feb 3 16:18:07 CET 2016


Raziskava (re: https://mailman.ijs.si/pipermail/slovlit/2016/005436.html)
želi odgovoriti na vprašanji, v kolikšni meri avtorjev spol vpliva na
literarne osebe in v kolikšni meri spol literarne osebe vpliva na
njihove izjave. Nekaj faktov o 1100 angleških romanih od 1782 do 2000,
ki bi jih bilo dobro primerjati s slovenskimi (ko pridobimo
primerljive podatke o njih):
- žensko avtorstvo je 23-odstotno
- delež dialoga konstantno raste (za eno repliko na 1000 besed vsakih 30 let)
- prva svetovna vojna je močno zmotila prezentacijo spolov v
romanesknih dialogih

===

http://lists.digitalhumanities.org/pipermail/humanist/2016-February/013566.html
-- Zelo svoboden povzetek sporočila: Angleško govoreči znanstveniki se
zaradi prevlade angleščine povsod počutijo doma, znanstveniki, ki jim
angleščina ni materni jezik, pa se povsod počutijo kot turisti. Če je
znanost samo informacijski sistem, potem jezik ne pomeni dosti, če pa
je znanost tudi metafora, potem je jezik znanosti še kako pomemben
(ocena knjige Michael Gordin: Scientific Babel:  The Language of
Science from the Fall of Latin to the Rise of English, 2015).

===

From: Lektorsko drustvo Slovenije <info na lektorsko-drustvo.si>
To: slovlit na ijs.si
Date: Wed, 3 Feb 2016 15:06:38 +0100 (CET)
Subject: E-novice

Spoštovani, vabljeni na občni zbor Lektorskega društva Slovenije, ki
bo v četrtek, 11. februarja 2016, ob 19. uri v prostorih Društva
slovenskih pisateljev na Tomšičevi 12 v Ljubljani. Pred začetkom bo
kratek kulturni program, nastopila bo Andreja Kalc in nam prebrala
nekaj verzov iz pesnitve Marine Cvetajeve Poskus sobe. Za prevod tega
dela je prejela nagrado Radojke Vrančič.

Dnevni red občnega zbora
1. Izvolitev delovnega predsedstva
2. Poročila vodstva Lektorskega društva Slovenije
2.1 Poročilo o delu društva v letu 2015 in predstavitev okvirnega načrta za 2016
2.2 Finančno poročilo
2.3 Poročilo skupine za jezikovno usposabljanje lektorjev in licenco
2.4 Poročilo nadzornega odbora
3. Razno
4. Pobude in predlogi članov

Veselimo se srečanja z vami in vas do takrat lepo pozdravljamo.
Lektorsko društvo Slovenije
Kristina M. Pučnik, predsednica


Dodatne informacije o seznamu SlovLit