[SlovLit] Kette 140 -- Strip -- V Kopru -- Re: Pravopisna razpotja

Miran Hladnik gmail miran.hladnik na gmail.com
Tor Jan 19 10:27:10 CET 2016


http://primorske.si/Novice/Kultura/Radoziv-do-smrti -- Andraž Gombač:
Radoživ do smrti. Primorske novice 19. jan. 2016 (ob 140-letnici
rojstva Dragotina Ketteja).

===

Od: Konrad Zadravec <konrad.zadravec na mklj.si>
Datum: 19. januar 2016 07:18
Zadeva: Strokovno srečanje »Kje pa vas strip žuli?« v sklopu festivala
mladinske književnosti Bralnice pod slamnikom.

V tem šolskem letu Miš založba skupaj s Knjižnico Domžale [...]
organizira strokovno srečanje, na katerem bodo ustvarjalci strip
predstavili mentoricam in mentorjem, da boste lažje delali z učenci in
razširili svoje obzorje na tem področju. V Knjižnici Domžale (Gorjuša
33, 1233 Dob pri Domžalah), ki je v neposredni bližini avtoceste.
Srečanje bo s krajšim odmorom potekalo štiri šolske ure, od 9.00 do
12.15, ob 12.30 pa bomo imeli skupno delovno kosilo, na katerem bomo
striparje lahko še kaj vprašali in v prijetnem druženju izmenjali
mnenja. Vse stroške, vključno s kosilom, bomo pokrili z vašo
kotizacijo v višini 12 €. Sodelovali bodo: Damijan Stepančič, Ivan
Mitrevski, Jure Engelsberger, Suzi Bricelj in še kdo.

Kaj je strip, kaj so njegovi elementi itd.? Na kaj vse moramo biti pozorni?
Kdaj je strip kakovosten? Kako vemo, da je strip kakovosten?
Strip kot bralno gradivo sodobnim mladim bralcem; je lahko tudi
»most/prehod« k integralnim besedilom?
Izviren strip in predelave literarnih besedil v strip.
Še kaj (po vaših željah, ki nam jih boste sporočili vnaprej).

Udeleženci strokovnega srečanja bodo prejeli izvod kakovostnega
stripa. Prijave zbiramo do petka, 22. januarja, na elektronski naslov
festivalmladi.domzale na gmail.com

===

From: "Vladka Tucovič" <vladka.tucovic na guest.arnes.si>
To: Slovlit <slovlit na ijs.si>
Date: Tue, 19 Jan 2016 08:39:35 +0100
Subject: Pogovor o branju z Dašo Drndić

Gostja januarskega Pogovora o branju, ki ga organizirata Slavistično
društvo Koper in Kulturni klub v kavarni Gledališča Koper, bo danes, v
torek 19. 1. 2016 ob 20. uri, hrvaška pisateljica Daša Drndić,
avtorica več (tudi) v slovenščino prevedenih družbenokritičnih romanov
(Sonnenschein, Leica format, Canzone di guerra). Z gostjo se bo
pogovarjala Jasna Čebron. Več:
http://www.gledalisce-koper.si/index.php?page=predstava_single&item=85&id=3647

===

Od: Helena Dobrovoljc <Helena.Dobrovoljc na zrc-sazu.si>
Datum: 19. januar 2016 10:00
Zadeva: Re: Pravopisna razpotja
(https://mailman.ijs.si/pipermail/slovlit/2016/005416.html)

[Ker so bile v prejšnjem sporočilu povezave slepe, sporočilo pošiljamo
ponovno. -- mh]

Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU je v sodelovanju s
27 avtoricami in avtorji (Špela Arhar Holdt, Aleksandra Bizjak Končar,
Mateja Curk, Helena Dobrovoljc, Polona Gantar, Peter Holozan, Mojca
Horvat, Nataša Jakop, Monika Kalin Golob, Drago Kladnik, Marta Kocjan
- Barle, Tina Lengar Verovnik, Nataša Logar, Dafne Marko, Tanja
Mirtič, Sanja Novak, Drago Perko, Damjan Popič, Ermina Ramadanović,
Irena Stramljič Breznik, Marko Snoj, Saška Štumberger, Hotimir
Tivadar, Silvo Torkar, Peter Weiss, Mojca Žagar Karer, Andreja Žele)
z različnih ustanov izdal monografijo z naslovom PRAVOPISNA RAZPOTJA
(http://isjfr.zrc-sazu.si/en/publikacije/pravopisna-razpotja-1#v).
Prvi monografiji pravopisnih razprav (Pravopisna stikanja, 2012;
http://isjfr.zrc-sazu.si/en/publikacije/pravopisna-stikanja-1#v) se je
tako pridružila še druga, v kateri je 25 prispevkov o pravopisni oz.
normativni problematiki ali o povezanosti pravopisa z drugimi
jezikovnimi ravninami v naslednjih poglavjih:

I. Ožja pravopisna poglavja: izbira začetnice in ločila
II. Pravorečje v pravopisu
III. Oblikoslovje in besedotvorje v pravopisu
IV. Pravopisna norma na drugih področjih
V. Iz pravil v slovar in iz slovarja v pravila
VI. Pravopisna izbira kot jezikovnokulturna izbira: leksika, skladnja in
slog

Monografija, katere vsebino si je mogoče ogledati na zgornji povezavi,
je posvečena akad. prof. dr. Jožetu Toporišiču – ob Toporišičevem letu
( http://www.knjiznica-brezice.si/toporisicevo-leto.html). Urednici
(Helena Dobrovoljc in Tina Lengar Verovnik) bova okoliščine nastanka
dela in vsebino predstavili na redni tiskovni konferenci Založbe ZRC
(26. januarja 2016) in na spomladanski tiskovni konferenci Inštituta
za slovenski jezik. Vabljeni!


Dodatne informacije o seznamu SlovLit