[SlovLit] Vabilo na 35. simpozij Obdobja -- Re: Strip -- Naslednja nova velika reč

Miran Hladnik gmail miran.hladnik na gmail.com
Tor Jan 19 18:06:44 CET 2016


From: "Huber, Damjan" <damjan.huber na ff.uni-lj.si>
To: "'slovlit na ijs.si'" <slovlit na ijs.si>
Date: Tue, 19 Jan 2016 09:30:36 +0000
Subject: Vabilo na 35. simpozij Obdobja

Vabimo Vas, da se udeležite 35. mednarodnega simpozija z naslovno temo
Toporišičeva Obdobja, ki bo potekal od 10. do 12. novembra 2016 v
organizaciji Centra za slovenščino kot drugi in tuji jezik pri Oddelku
za slovenistiko Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani.  Vse o
simpoziju Obdobja 35, temah simpozija in prireditvi je na voljo na
spletni strani http://www.centerslo.si/simpozij (Simpozij Obdobja 35),
kjer je tudi prijavnica. Rok za prijavo (izpolniti je treba prijavnico
na spletni strani in oddati izvleček v dolžini 150 besed): 1. marec
2016. Za dodatne informacije smo dosegljivi na simpozij na ff.uni-lj.si

Tematska področja
I. JEZIKOVNI OPIS: 1. jezikovnoravninske obravnave – glasoslovje z
naglasoslovjem, oblikoslovje, besedotvorje, besedoslovje in
frazeologija, skladnja, besediloslovje, 2. dialektološke raziskave, 3.
slovnica, 4. teoretični pristopi – prvine strukturalizma,
tvorbeno-pretvorbena slovnice, pragmatike;
II. JEZIKOVNOSISTEMSKA STILISTIKA – jezikovne zvrsti: 1. knjižni jezik
– funkcijski vidik, 2. normativnost knjižnega jezika – dinamika
stališč, 3. dinamika pravopisne norme – pregled (od Načrta pravil za
novi slovenski pravopis do SP 2001), 4. pravopisne polemike;
III. TERMINOLOGIJA: 1. jezikoslovna terminologija, 2. terminologija
drugih strok;
IV. ZGODOVINA SLOVENSKEGA KNJIŽNEGA JEZIKA IN JEZIKOSLOVJA;
V. JEZIK IN DRUŽBA: 1. sociolingvistika/družbeno jezikoslovje, 2.
slovenščina v javnosti – jezikovno razsodišče, jezikovni kotiček;
zakon o jeziku, 3. jezikoslovna slovenistika v javnosti: polemike;
VI. SLOVENŠČINA V ŠOLI: učbeniki v 60./70. in 90. letih;
VII. BESEDILNA STILISTIKA: jezikoslovni in literarnovedni vidik;
VIII. ORGANIZACIJSKO DELO: 1. urednikovanje – Škrabec, Bohorič,
Breznik itd.; Slavistična revija, Lingvistični krožek, 2. vodenje
slovenističnih srečanj – Obdobja; Seminar slovenskega jezika,
literature in kulture; Pleteršnikovi dnevi, Škrabčevi dnevi;
IX. DELOVANJE PO SVETU: Zagreb, Hamburg; lektorati slovenščine po svetu.

Predsednika 35. simpozija Obdobja red. prof. dr. Erika Kržišnik in
red. prof. dr. Miran Hladnik, strokovna sodelavca simpozija dr. Damjan
Huber in dr. Mojca Nidorfer Šiškovič

===

V sporočilu https://mailman.ijs.si/pipermail/slovlit/2016/005417.html
je umanjkal datum strokovnega srečanja o stripu: Strokovno srečanje o
stripu bo potekalo v soboto, 6. februarja, v Knjižnici Domžale, v
sklopu festivala mladinske književnosti Bralnice pod slamnikom. [Z
opravičilom, mh]

===

V članku Josip Lavtižar ali Kaj krmari literarno vedo
(http://www.slov.si/mh/lavtizar1.html) sem zapisal: "Ob odsotnosti
splošno sprejete »razvojne vizije« stroke in ob dvomu, ali stroka
sploh še premore kako svojo »notranjo razvojno logiko«, literarni
zgodovinarji svoje odločitve naslanjamo na aktualne civilizacijske
trende in gesla. Zahodni kolegi nekoliko samoironično rečejo temu
prežanje na »the next new big thing«." Vredno komentarja? -- miran


Dodatne informacije o seznamu SlovLit