[SlovLit] Nagrada Brede Lipovšek za življenjsko delo 2015 -- Razpis za DH v Gradcu -- Vabiko na konferenco JT-DH 2016

Miran Hladnik gmail miran.hladnik na gmail.com
Sre Dec 16 18:33:21 CET 2015


From: Cobec Aleksander <Aleksander.Cobec na rtvslo.si>
Date: Wed, 16 Dec 2015 06:05:33 +0000
Subject: Nagrada Brede Lipovšek za življenjsko delo 2015

Dušanka Zabukovec je iz angleščine, francoščine, italijanščine,
hrvaščine in srbščine prevedla na stotine filmov in televizijskih
oddaj vseh žanrov. Kot piše v utemeljitvi nagrade Brede Lipovšek za
življenjsko delo, je Dušanka Zabukovec vsestranska prevajalka z
zavidanja vrednim jezikovnim znanjem, bogatim besednim zakladom,
izostrenim čutom za materinščino, njene slogovne odtenke in
jezikovno-zvrstno razslojenost in s smislom za jezik malčkov in
mladostnikov. Iznajdljiva in igriva je pri slovenjenju dialogov,
verzov in besednih iger, ki morajo ustrezati spremljajoči sliki. Z
nagrado želi Društvo slovenskih filmskih in televizijskih prevajalcev
opozoriti na njen prispevek k razvoju podnaslovnega prevajanja v
Sloveniji, saj je v svoji dolgoletni karieri v strokovni in laični
javnosti ves čas poudarjala izjemen pomen, ki ga imajo televizijski
prevodi na jezikovno kulturo v družbi. Oddaja na povezavi
http://ars.rtvslo.si/2015/12/jezikovni-pogovori-24/

===

http://lists.digitalhumanities.org/pipermail/humanist/2015-December/013443.html
-- razpis za digitalnega humanista v Gradcu.

===

From: "Tomaž Erjavec" <Tomaz.Erjavec na ijs.si>
To: sdjt-l na ijs.si, slovlit na ijs.si, e389 na ijs.si
Date: Wed, 16 Dec 2015 15:02:42 +0100
Subject: Obvestilo o konferenci JT-DH 2016 in prvo vabilo za prispevke

Spoštovani, vabimo vas k oddaji prispevkov za konferenco »Jezikovne
tehnologije in digitalna humanistika«, ki bo potekala 29. 9.–1. 10.
2016 na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Ob jubilejni deseti
konferenci Jezikovne tehnologije smo se odločili za programsko širitev
na področje digitalne humanistike, ki je kot presek digitalnih
tehnologij in humanistike aktualno raziskovalno področje, kjer se na
eni strani digitalne tehnologije uporabljajo pri raziskavah v
humanistiki za študij jezika, družbe in kulture, na drugi pa je
humanistika tudi spodbudna za razvoj novih tehnoloških rešitev. Vabimo
prispevke z naslednjih področij:

* govorne in druge eno- in večjezične jezikovne tehnologije
* digitalno jezikoslovje: prevodoslovje, korpusno jezikoslovje,
leksikologija in leksikografija, standardizacija
* digitalna humanistika in zgodovinopisje, etnologija, muzikologija,
kulturna dediščina, umetnost ter arheologija
* digitalna humanistika v izobraževanju in digitalna publicistika

Dobrodošli so prispevki, ki predstavijo smernice, raziskave, dobre
prakse, projekte in rezultate na teh področjih. V sklopu konference
predvidevamo tudi vabljena predavanja, študentsko sekcijo ter panele o
aktualnih temah, povezanih s konferenco. Pomembni datumi:

* 01. 03. 2016  oddaja razširjenega povzetka
* 01. 04. 2016  obvestilo o sprejetju povzetka
* 01. 06. 2016  oddaja celotnega prispevka oz. popravljenega povzetka
* 15. 07. 2016  obvestilo o sprejetju prispevka
* 01. 09. 2016  oddaja končnega prispevka
* 29. 09.–01. 10. 2016  konferenca

Navodila za prispevke. Najprej zbiramo razširjene povzetke, nato pa se
bodo avtorji sprejetih povzetkov odločili, ali ga bodo razširili v
polni prispevek, ki bo ponovno recenziran in objavljen v zborniku, ali
pa bodo ostali pri razširjenem povzetku, ki bo objavljen v knjižici
povzetkov. Uradni jeziki konference so angleščina, slovenščina,
hrvaščina, srbščina, bosanščina, črnogorščina in makedonščina.
Razširjeni povzetki naj bodo dolgi dve strani (brez bibliografije),
polni prispevki pa 8–10 strani. Končna verzija obojih mora biti
stavljena v skladu s predlogo konference, ki jo bomo objavili v
kratkem. Prispevke zbiramo preko platforme EasyChair na naslovu
https://easychair.org/conferences/?conf=jtdh2016 Avtorji prispevkov
naj označijo ali gre za študentski prispevek, pri katerem morajo biti
vsi soavtorji do- ali podiplomski študentje. Ti prispevki bodo na
konferenci imeli svojo sekcijo, najboljši študentski prispevek pa bo
nagrajen. Knjižica povzetkov in zbornik prispevkov bosta dostopna na
spletu ob začetku konference. Več informacij o konferenci najdete na
domači strani konference: http://www.sdjt.si/jtdh-2016/


Dodatne informacije o seznamu SlovLit