[SlovLit] Jezikovna podoba slovenske Istre -- Re: Avtorska in kulturnodediščinska zakonodaja

Miran Hladnik gmail miran.hladnik na gmail.com
Sob Dec 12 09:54:53 CET 2015


Od: Neva Zaghet <nevazaghet na gmail.com>
Datum: 12. december 2015 00:26
Zadeva: Vabilo

Slavistično društvo Trst-Gorica-Videm vljudno vabi na predstavitev
knjige Karin Marc Bratina JEZIKOVNA PODOBA SLOVENSKE ISTRE v torek,
15. decembra 2015, ob 17.00 v Tržaškem knjižnem središču (Trg
Oberdan, Trst). Ob prisotnosti avtorice, profesorice slovenskega
jezika na Oddelku za pravne ter jezikoslovne študije, prevajanje in
tolmačenje Univerze v Trstu, bo knjigo predstavila prof. dr. Vera
Smole z Oddelka za slovenistiko Univerze v Ljubljani. Na predstavitvi
bo pesnica Alferija Bržan prebrala nekaj svojih pesmi v istrskem
narečju.

Za SD Trst-Gorica-Videm
Marija Pirjevec, predsednica

===

Od: Miran Hladnik gmail <miran.hladnik na gmail.com>
Datum: 11. december 2015 21:47
Zadeva: Re: Odgovor: preklicana zakonodaja
(https://mailman.ijs.si/pipermail/slovlit/2015/005381.html)
Za: Zoran Božič <zoran.bozic na guest.arnes.si>, Neza.Dular na ds-rs.si
Kp: Marjan.Maucec na ds-rs.si, Dusan.Strus na ds-rs.si, Eva.Obreza na ds-rs.si,
Damijana.Zelnik na ds-rs.si

Spoštovana Neža Dular in drugi, upošteval bom nasvet iz prve alineje
vašega odgovora in predlog za dopolnilo avtorske zakonodaje s členom o
svobodi panorame poslal neposredno na Ministrstvo za gospodarski
razvoj in tehnologijo. Pričakoval sem sicer, da bo šel predlog tja iz
vaše pisarne po strokovni reviziji in v primerni pravni obliki, ampak
mogoče bo razumljiv tudi brez take podpore, saj se predlog zgleduje
pri zakonodaji držav, na katere se radi sklicujemo. Gotovo bi bilo
najbolj enostavno samo počakati na evropske direktive ali smernice,
odgovorna in konstruktivna pa taka drža ni.

Mojega drugega predloga o popravku 44. člena Zakona o varstvu kulturne
dediščine pa niste dobro prebrali. Pravite, da je ta člen potreben,
ker omejuje trgovanje s kulturno dediščino. Tega ne počne 44. člen,
ampak 45. člen, ki ga sploh nisem omenjal. 44. člen pa je kratek in
pravi samo: "Nihče ne sme uporabljati podobe in imena spomenika brez
soglasja lastnika spomenika. Lastnik lahko s soglasjem določi tudi
višino nadomestila za uporabo." Spremembe predlagam prav zato, ker ta
člen ne omejuje trgovanja, ampak v praksi lastniku manipulacijo s
spomenikom šele omogoča, in to neredko na račun javnega interesa. Na
Slovenskem tako v principu ni dovoljena objava posnetkov rimskih ali
srednjeveških razvalin in drugih starih stavb, če so vpisane v
register kulturne dediščine, dokler ne dobimo za to od lastnika
dovoljenja. Še huje: celo fotografirati jih je prepovedano, tudi če so
fotografije za osebno rabo. 44. člen skratka daje lastnikom pravico,
da javnosti preprečijo dostop do kulturne dediščine, in ti to počnejo,
javni zavodi celo bolj podjetno kot privatniki, pač v obrambi
kramarskega monopola nad prodajo razglednic in replik. Pred časom mi
je čuvaj na arheološkem najdišču fizično preprečil fotografiranje
lokacije izza ograje, vodstvo ZVKD pa je njegovo ravnanje zagovarjalo
prav s 44. členom. "Ilegalno" posnete fotografije slovenske kulturne
dediščine so tako lahko v spletni enciklopediji, torej za
izobraževalne namene, zgolj po zaslugi ameriške zakonodaje, ki takih
nespametnih omejitev ne pozna (gl. npr. licenco za objavo fotografije
Kosove graščine na Jesenicah v Wikimedijini Zbirki:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:KosovaGrascina1.JPG#Licenca).

Omejevanje dostopa do kulturne dediščne in umetnin, ki so že zdavnaj v
javni lasti, je neprimerljivo z zakoni prosvetljenih držav in ni
združljivo ne z evropskimi kulturnimi smernicami ne s slovenskim
kulturnim interesom. Gre za privatizacijo, uzurpacijo in sabotažo
javnega interesa, kar slovensko kulturno dediščino postavlja v
diskriminatorno pozicijo do drugih nacionalnih kultur. Prosim za táko
preformulacijo 44. člena, ki bo opisano zlorabo preprečila. Lastniki
naj le odgovorno razpolagajo z izvirniki, javnosti pa naj omogočijo
njihovo fotografsko, holografsko in drugačno reprodukcijo oziroma naj
za prosto dostopne in prosto uporabne digitalne reprodukcije
artefaktov poskrbijo javni zavodi. In še prej za javno dostopne
sezname inventarja, ki ga hranijo. To naj bi bilo njihovo poslanstvo,
ne pa ekskluzivno trženje spominkov. Če se seveda še želimo iti
slovenske kulture; v nasprotnem primeru bomo posegli raje po lažje
dostopnem tujem kulturnem blagu. Zakon trenutno varuje kulturno
dediščino pred dediči, namesto da bi dedičem, tj. javnosti,
zagotavljal prosti dostop do nje.

Na forumu Slovlit sem pred dnevi objavil povezavo na oba predloga za
spremembo zakonodaje
(https://sl.wikipedia.org/wiki/Wikipedija:Pod_lipo#Svoboda_panorame_in_zakon_o_za.C5.A1.C4.8Diti_kulturne_dedi.C5.A1.C4.8Dine)
in na istem mestu bom sproti poročal o tem, kaj se s predlogoma
dogaja: pri kom in zakaj sta se zataknila oziroma komu se bomo lahko
zahvalili za podporo in njun sprejem. -- miran hladnik

---

11. december 2015 12:05 je oseba Zoran Božič
<zoran.bozic na guest.arnes.si> napisala:

> Spoštovana gospa Neža Dular!
> Najlepša hvala za hiter in izčrpen odgovor. Posredujem kolegu Miranu
> Hladniku.
> LP Zoran Božič
>
> From: Neza.Dular na ds-rs.si [mailto:Neza.Dular na ds-rs.si]
> Sent: Friday, December 11, 2015 9:47 AM
> To: zoran.bozic na guest.arnes.si
> Cc: Marjan.Maucec na ds-rs.si; Dusan.Strus na ds-rs.si; Eva.Obreza na ds-rs.si;
> Damijana.Zelnik na ds-rs.si
> Subject: Odgovor: preklicana zakonodaja
>
> Spoštovani!
>
> Prejela sem vašo elektronsko pošto glede nujnih sprememb avtorske
> zakonodaje. V službi smo zadevo proučili in vam posredujemo sledeče podatke:
>
> -    V tem trenutku je na Ministrstvu za gospodarski razvoj in
> tehnologijo v teku zbiranje predlogov sprememb zakona. Ministrstvo namreč v
> prihodnjem letu načrtuje celovito spremembo Zakona o avtorski in sorodnih
> pravicah. Do 15. 12. 2015 lahko vsakdo na elektronski naslov gp.mgrt na gov.si
> posreduje svoje predloge z obrazložitvami in mednarodnimi primerjavami. Ta
> faza je namenjena zbiranju predlogov, kje vse bi bilo treba po stališču
> zainteresirane javnosti področno zakonodajo spremeniti.
>
> Tako predlagamo, da gospod Hladnik svoje predloge in stališča posreduje kar
> direktno na navedeni naslov.
>
> -    Glede 44. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine pa je zadeva
> sledeča. Navedena omejitev se nanaša na trgovanje s kulturno dediščino.
> Tovrstne omejitve so nujne, saj je treba uporabo spomenikov v tržne namene
> zajeziti, v nasprotnem primeru bi lahko vsakdo brez omejitev npr. zbiral,
> reproduciral in prodajal slikovno gradivo spomenikov.
>
> Lep pozdrav.
>
> Neža Dular
> Državni svet Republike Slovenije
> Služba za pravne in analitične zadeve
> Svetovalka za pravna vprašanja II


Dodatne informacije o seznamu SlovLit