[SlovLit] Sovjetizmi, Slavia Centralis 2015/2 -- O nacionalni filologiji in literarni identiteti v Zagrebu

Miran Hladnik gmail miran.hladnik na gmail.com
Sre Nov 25 17:22:37 CET 2015


From: Andjelija Trkulja <andjela.trkulja na um.si>
To: "slovlit na ijs.si" <slovlit na ijs.si>
Date: Wed, 25 Nov 2015 13:35:57 +0000
Subject: Novo v Mednarodni knjižni zbirki ZORA in revija Slavia
Centralis (SCN) 2/2015

V Mednarodni knjižni zbirki ZORA je s številko 111 izšla monografija
Natalia Kaloh Vid: Sovietisms in English Translations of M. Bulgakov's
The Master and Margarita. Več o doslej izdanih monografijah  najdete
na povezavi http://www.ff.um.si/dotCMS/listProducts

Izšla je tudi revija Slavia Centralis (SCN) 2/2015:
Razprave
5 Dunja Brozović Rončević, Ines Virč, Jezični slojevi i struktura
međimurske hidronimije / Jezikovna slojevitost in struktura
medžimurske hidronimije (Linguistic stratification and the structure
of the hydronymy of Međimurje)
20 Krunoslav Puškar, Čiji je kaj? Narječje između prihvaćanja i
odbijanja / Čigav je kaj? Narečje med sprejetjem in zavrnitvijo (Who
does Kajkavian belong to? A dialect between acceptance and rejection)
36 Ana Perović, Vloga moških oblačil v jaromeščanskem ambientu
Kersnikovih romanov Ciklamen in Agitator / The role of men’s clothing
in the faux-bourgeois ambience of Kersnik’s novels Ciklamen and
Agitator
51 Agnieszka Janiec-Nyitrai, Vše ztratilo dřívější samozřejmost –
Existenciální prvky v rané povídkové tvorbě Karla Čapka (Boží muka,
Trapné povídky) / Vse je izgubilo nekdanjo jasnost –
Eksistencialistični elementi v zgodnjih kratkih zgodbah Karla Čapka
(Boží muka, Trapné povídky) (Everything has lost its previous
obviousness – Existential elements in the early short stories by Karel
Čapek /Crossroads, Painful stories/)
65 David Bedrač, Značilnosti poezije osrednjih slovenskih pesnikov in
pesnic, rojenih po letu 1970 / Features in poetry of the main
Slovenian poets born after 1970
82 Rita Kuzder, A magyarországi makedonisztika / Makedonistika na
Madžarskem / Macedonian studies in Hungary

Ocene, zapiski, poročila
94 Agnieszka Janiec-Nyitrai, Róbert Kiss Szemán: Slovanský Goethe v
Pešti. Ján Kollár a národní emblematismus středoevropských Slovanů (A
Slavonic Goethe in Hungary. Ján Kollár and National Emblematism of
Central European Slavs)
96 Zofia Tarajło-Lipowska, Alenka Jensterle Doležal: Avtor, tekst,
kontekst, komunikacija. Poglavja iz slovenske moderne
100 Natalia Kaloh Vid, Творчество М. Ю. Лермонтова: Мотивы, темы,
переводы (Tvorčestvo M. Ju. Lermontova: motivy, temy, perevody) (ur.
Natalia Kaloh Vid)
103 Natalia Kaloh Vid, Sanje: Izbrano delo Lermontova (ur. Kristina
Kočan in Natalia Kaloh Vid)
105 Krzysztof E. Borowski, Alexandra Fisher, Negotiating Linguistic
Identity and Belonging in Europe (eds. Virve-Anneli Vihman and
Kristiina Praakli)
107 Mojca Horvat, Feri Lainšček: Mislice, Desejt pravlic 111 Polonca
Šek Mertük, Slovenski film v sliki, glasbi in besedi (ur. Marko
Jesenšek)
117 Natalija Ulčnik, Leopold Volkmer. Prvi posvetni pesnik na
slovenskem Štajerskem (ur. Marko Jesenšek)
120 Cvetka Rezar, Slovenski jezik na stičišču več kultur (ur. Marko Jesenšek)
126 Melita Zemljak Jontes, Natalija Ulčnik, Poročilo z mednarodne
znanstvene konference Manjšalnice v slovanskih jezikih: oblika in
vloga
130 Natalia Kaloh Vid, Poročilo o projektu Meseci ustvarjalnosti M. J.
Lermontova na univerzah v Sloveniji in mednarodnem znanstvenem
simpoziju Мihail Lermontov v globalnem diskurzu

===

http://kroat.ffzg.unizg.hr/140/raspored.html -- Zaboravljeni počeci:
Nacionalna filologija u interdisciplinarnoj humanistici. Znanstveni
skup povodom 140 godina kroatistike na Sveučilištu u Zagrebu 26. i 27.
studenoga 2015. Od slovlitovcev nastopajo vsaj Zvonko Kovač
(Nacionalna i interkulturna povijest književnosti), Đurđa Strsoglavec
(Kroatistika u susjeda) in Dušan Marinković (Hrvatska književna
historiografija i književni rad Srba u Hrvatskoj).

http://hkkit.ffzg.unizg.hr/hr/o-projektu -- Hrvatski
književno-kulturni identitet u tranziciji / regionalnom kontekstu
(projekt na FF v Zagrebu).


Dodatne informacije o seznamu SlovLit