[SlovLit] Doktorand slovenistike v Zürichu -- Re: Knjige ZRC SAZU -- Re: Begunska književnost -- Citatni indeksi

Miran Hladnik gmail miran.hladnik na gmail.com
Tor Nov 17 14:01:14 CET 2015


From: Elizabeta M. Jenko <elizabeta.jenko na univie.ac.at>; "Fišer,
Darja" <Darja.Fiser na ff.uni-lj.si>
Von:    barbara.sonnenhauser na uzh.ch
Betreff:  [Slawistik] Doktorandenstelle (60%) Slovenistik, Universität Zürich
Datum:  Tue, 17 Nov 2015 05:12:05 +0100

An der Universität Zürich ist im Rahmen des SNF-Projekts
Sprachbeschreibung als Filter und Prisma: die 'Individualität' des
Slovenischen eine Doktorandenstelle (60 %) für 3 Jahre zu besetzen.
[Več na https://lists.univie.ac.at/pipermail/slawistik/2015-November/009069.html
-- mh]

===

Pa še izpis jezikoslovnih in literarnovednih del ad Knjige ZRC SAZU
(http://mailman.ijs.si/pipermail/slovlit/2015/005343.html):

Koncept novega razlagalnega slovarja slovenskega knjižnega jezika
Marko Snoj, Slovenski etimološki slovar, tretja izdaja
Sašo Živanović, Kvantifikacijski vidiki logične oblike v
minimalistični teoriji jezika
Bojan Jerlah, Za skrbi je še jutri cajt: Folklorne pripovedi z začetka
zasavskega hribovja od Besnice do Velike Štange
Tone Smolej, »Kej večega poskusit in postati«: Slovenski pisatelji
dunajski študentje (1850–1926)
Tavčarjev zbornik

===

https://sl.wikipedia.org/wiki/Begunec#Begunci_v_slovenski_knji.C5.BEevnosti
-- Poglavje Begunci v slovenski književnosti v geslu Begunec na
Wikipediji je bilo nedavno dopolnjeno. Posezite z dopolnili ali
popravki vanj še drugi, tako da kliknete na zavihek Uredi in po vnosu
besedila na gumb Shrani.

===

Od: Sollner-Perdih, Anka <Anka.Sollner-Perdih na ff.uni-lj.si>
From: Tomaž Bešter [mailto:Tomaz.Bester na nuk.uni-lj.si]
Sent: Tuesday, November 17, 2015 9:03 AM
Subject: Vabilo na brezplačna tečaja iskanja v NUK

Tečaj Znanstvene bibliografije. Na tečaju predstavimo značilnosti
znanstvenih bibliografij in uporabe tezavra na praktičnih primerih. Na
praktičnih primerih je prikazan specifičen pristop k iskanju
literature in prikaz možnih poti do celotnih besedil. Udeleženci bodo
tudi samostojno opravili nekaj vaj. Tečaj traja od 10. do 13. ure v
torek, 1. decembra.

Tečaj Citatni indeksi. Na tečaju bomo predstavili citatne indekse: kaj
so, kako jih lahko uporabimo pri našem raziskovalnem delu; predstavili
bomo različne načine iskanja in dela s citatnimi indeksi. Poudarek bo
na zbirkah citatnih indeksov Web of Science in možnostih, ki jih
ponujajo. Nekaj besed bo tudi o drugih virih, ki se ukvarjajo z
merjenjem citiranosti. Podrobneje bomo predstavili faktor vpliva,
možnosti iskanja najvplivnejših znanstvenih revij, ustavili pa se bomo
tudi pri nekaterih drugih kazalcih citiranosti (V JCR in drugje). Na
tečaju udeleženci opravijo tudi nekaj praktičnih vaj. Tečaj traja od
10. do 13. ure v četrtek, 3. decembra.

Tečaji  potekajo v računalniški učilnici NUK (klet). Prijave
sprejemamo na CIS na nuk.uni-lj.si


Dodatne informacije o seznamu SlovLit