[SlovLit] Sodobna slovenska dramatika -- Slovenščina v znanosti -- Slavisti v Moskvi

Miran Hladnik gmail miran.hladnik na gmail.com
Tor Nov 17 08:44:18 CET 2015


http://www.ludliteratura.si/kritika-komentar/ce-je-slovenska-proza-v-krizi-je-dramatiki-ze-odklenkalo/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=obvescevalnik
-- Ana Radaljac, Če je slovenska proza v krizi, je dramatiki že
odklenkalo, LUD Literatura 12. nov. 2015.

===

Od: Študentska sekcija Slavističnega društva Maribor
<studentska.sekcija.sdm na gmail.com>
Datum: 16. november 2015 19:07
Zadeva: Vabilo [ ... na] okroglo mizo

Študentska sekcija Slavističnega društva Maribor vabi na OKROGLO MIZO
– SLOVENSKI JEZIK V ZNANOSTI 24. 11. 2015 ob 16.00 h v predavalnici
1.5/FF na Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru. Svoja stališča
bodo soočali profesorji in doktorski študenti red. prof. dr. Miran
Hladnik (FF UL), doc. dr. Aleš Maver (FF UM), red. prof. dr. Irena
Stramljič Breznik (FF UM), viš. pred. mag. Dubravka Celinšek (FM UP),
Maruška Agrež (FF UL), Tonja Jelen (FF UL), Jure Cvetek (FF UM).
Moderatorka Nina Ditmajer.

Vodji Študentske sekcije SdM: Nina Ditmajer in Jure Cvetek,
predsednica Slavističnega društva Maribor izr. prof. dr. Melita
Zemljak Jontes

===

From: Magda Lojk <magda.lojk na gmail.com>
To: "silektornet na list.arnes.si" <silektornet na list.arnes.si>, slovlit na ijs.si
Date: Tue, 17 Nov 2015 09:32:55 +0300
Subject: Srečanje slavistov v Moskvi

2. in 3. novembra sta Moskvo obiskala dr. Matej Šekli in dr. Mladen
Uhlik z Oddelka za slavistiko Filozofske fakultete v Ljubljani. Za
moskovske jezikoslovce in študente slovenščine sta pripravila štiri
zanimiva predavanja.

V ponedeljek, drugega novembra, smo  na Filološki fakulteti MGU v
Moskvi priredili srečanje (Круглый стол): Актуальные проблемы
современной словенистики: Языковые контакты/Aktualni problemi sodobne
slovenistike: Jezikovni stiki. Gosta sta pripravila predavanji, in
sicer Matej Šekli o posebnostih jezika Brižinskih spomenikov
(Особенности языка Брижинских (Фрейзингенских) отрывков на фоне
старославянского языка), Mladen Uhlik pa o nekaterih skladenjskih
vidikih izražanja spola v slovenščini in ruščini (Некоторые
синтаксические аспекты выражения рода в словенском и русском языках).
Moskovski kolegi so prispevali krajše predstavitve izbranih tem, s
katerimi se ukvarjajo pri svojem delu. Nastopila sta Gleb Petrovič
Pilipenko ter Olga Sergejevna Plotnikova. V programu je bil tudi
prispevek Marije Mihajlovne Gromove, ki pa je bil žal zadnji trenutek
odpovedan. Srečanja so se udeležili študentje, ki študirajo
slovenščino (ali se jo učijo v fakultativnih skupinah), in profesorji
s Katedre za slovanske jezike. Živahno jezikoslovno debato smo končali
ob večernem druženju na Katedri. Z dogodkom in z njegovim obiskom smo
lahko zelo zadovoljni.

V torek, tretjega novembra, sta slovenska jezikoslovca kolegom
slavistom predavala na Inštitutu za slavistiko Ruske akademije
znanosti: M. Uhlik o rabi povratnih oblik v brezosebnih stavkih
(Использование возвратных форм в безличных предложениях /Контрастивное
сравнение в русском, словенском и сербско-хорватском языках/) in M.
Šekli o mlajših romanizmih v slovenščini (Младшие романизмы в
словенском языке (по материалу Общеславянского лингвистического
атласа, выпуски 11 и 12). Tudi na inštitutu je bil odziv na predavanji
zelo dober – predavanj so se udeležili številni jezikoslovci različnih
generacij, med njimi tudi znani akademik Vladimir Antonovič Dibo in
mlajši, a že uveljavljeni jezikoslovec dr. Peter Arkadjev.

Srečanje v Moskvi ocenjujem kot zelo uspešno, saj so se tako
slušatelji kot udeleženci med seboj povezovali, debatirali in
izmenjevali izkušnje, kar pa je bil tudi glavni cilj dogodka. Dogodek
so omogočili Center za slovenščino kot drugi in tuji jezik, Oddelek za
slavistiko FF Univerze v Ljubljani, Veleposlaništvo RS v Moskvi,
Filološka fakulteta MGU ter Inštitut za slavistiko Ruske akademije
znanosti. Fotografije so na tem naslovu:
https://www.dropbox.com/sh/4qke6rux0g4yn6j/AACJPYqrbgwSfv-SwdeSzWywa?dl=0

Lepo vas pozdravljam iz Moskve,
Magda Lojk


Dodatne informacije o seznamu SlovLit