[SlovLit] Reševanje -- Slovenski znakovni jezik -- Ljubezen v literaturi

Miran Hladnik gmail miran.hladnik na gmail.com
Čet Nov 12 09:51:22 CET 2015


http://bcla2016.org/ -- vabilo na British Comparative Literature
Association 14. mednarodno konferenco na temo Salvage (reševanje,
odrešitev). [Iz Andraževe pošte]

===

From: Cobec Aleksander <Aleksander.Cobec na rtvslo.si>
To: "slovlit na ijs.si" <slovlit na ijs.si>
Date: Thu, 12 Nov 2015 06:16:39 +0000
Subject: Slovenski znakovni jezik

Znakovni jezik, ki ga uporabljajo gluhi in naglušni, ni univerzalen,
ampak ima vsak narod svojega. Zanimive so razlike med posameznimi
besedami oziroma gibi, ki so lahko tudi kulturološko določeni.
Ameriški znak za očeta ponazarja nekoga, ki nosi kapo, slovenski pa
nekoga, ki ima brke. Pred dnevom slovenskega znakovnega jezika – ta bo
v soboto, 14. novembra – bo gost oddaje Matjaž Juhart, sekretar Zveze
društev gluhih in naglušnih Slovenije. Pogovarjali se bomo o razvoju
znakovnega jezika in njegovi razširjenosti. Uporabljajo ga tudi
potapljači, piloti in motoristi. Oddaja je na povezavi
http://ars.rtvslo.si/2015/11/jezikovni-pogovori-20/

===

Od: Dejan Kos <dejan.kos na um.si>
Datum: 12. november 2015 09:13
Zadeva: Univerzalnost literature in univerzalije v literaturi:
ljubezen - program konference

Organizatorici mednarodne konference Slovenskega društva za
primerjalno književnosti sta dr. Andrea Leskovec in dr. Špela Virant.

Četrtek, 26. novembra, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Modra soba
9.00 Pozdravni nagovor: prof. dr. Branka Kalenić Ramšak, dekanja
Filozofske Fakultete Univerze v Ljubljani, dr. Dejan Kos, predsednik
SDPK
9.30–10.30 Uvodno predavanje: Bernhard WALDENFELS: Odziv na Drugega /
Responding to the Other
11.00–12.30
Peter V. ZIMA: Ljubezen in hrepenenje: od romantike do modernizma /
Love and Longing: From Romaniticism to Modernism
Alexandru MATEI: Ljubezen kot krepost: Non vouloir saisir ali Utopija
naklonjenosti v delu Fragmenti ljubezenskega diskurza Rolanda Barthesa
/ Love as Morality: The Non-will-to-possess or The Utopia of
Affectiveness in Roland Barthes’ A Lover’s Discourse
Yun Chu CHO: Ljubezen v distopičnih narativih – od Richarda Mathesona
do Isaaca Mariona / Love in Dystopian Narratives–from Richard Matheson
to Isaac Marion

14.00–15.30
Neva ŠLIBAR: Teorije ljubezni, intimnosti in pripadnosti (Dissanayake,
Riemann, Sloterdijk, Yuval-Davis) – na primerih iz sodobne nemške
književnosti / Theories of Love, Intimacy, and Belonging (Dissanayake,
Riemann, Sloterdijk, Yuval-Davis) – Applied on German Contemporary
Literature
Ljubinka PETROVIĆ-ZIEMER: Družinski ljubezenski diskurz v sodobni
nemški dramatiki in gledališču / Familial Love Discourses in
German-speaking Contemporary Drama and Theater
Esther K. BAUER: Preizkus romantične ljubezni: manj srečen konec v
romanih Ein perfekter Kellner in Privatstunden Alaina Clauda Sulzerja
/ Testing Romantic Love: Not so Happily Ever After in Alain Claude
Sulzer’s A Perfect Waiter and Private Lessons

15.45–17.15
Špela VIRANT: Definicija ljubezni / The Definition of Love
Isabel KRANZ: Jezik cvetlic: spolnost in ljubezen v kraljestvu rastlin
/ The Language of Flowers: Sex and Love in the Plant Kingdom
Željko UVANOVIĆ: Moški, zaljubljeni v Galateje, ginoide in usodne
nezemljanke / Men in Love with Galateas, Gynoids and Fatal Aliens

17.30–18.30
Dominik PENSEL: Ljubezen – Umetnost: Transformacije modela umetniške
produkcije in njene implikacije v 19. stoletju / Love-Art.
Transformations of a Model of Artistic Production and its Implications
in 19th Century
Markus SCHLEICH: Love Will Tear Us Apart: Razmišljanja o mejah
standardiziranih ljubezenskih konceptov v sodobni popularni glasbi /
Love Will Tear us apart: Reflections on the Limits of Standardized
Love-Concepts in Contemporary Popular Music

Petek, 27. novembra, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani,
predavalnica 302
9.00–10.30
Willie VAN PEER: Sla, ljubezen in književnost / Lust, Love and Literature
Stefan LINDINGER, Maria SGOURIDOU: Iskanje ljubezni v romanih Werther,
Iacopo Ortis in Leandros / Looking for Love in Werther, Iacopo Ortis,
and Leandros
Milena Mileva BLAŽIČ: Pojmovanje ljubezni v slovenski (mladinski)
književnosti / Concept of Love in Slovenian (Children's) Literature

10.45–12.15
Friederike SCHLAEFER: Koncept ljubezni v delih Roberta Musila / The
Concept of Love in Robert Musil’s OEuvre
Jonas NESSELHAUF: L’amour faux — Ljubezen proti diskurzu v evropski
literaturi okoli leta 1900/ L’amour faux—Love against the Discourse in
European Literature around 1900
David ÖSTERLE: Prostori ljubezni v delu Geschichte der beiden
Liebespaare Huga von Hofmannsthala / Spaces of Love in Hugo von
Hofmannsthal’s Geschichte der beiden Liebespaare

14.00–15.30
Marcello POTOCCO: Obravnava očetovske ljubezni v sodobnejši slovenski
poeziji / The Treatment of Parental and Paternal Love in Slovenian
Poetry
Bea Y. HÖFGEN: Klasični koncepti ljubezni: dekonstrukcija in želja:
ljubezenski diskurz v mladi nemški poeziji 21. stoletja /
Deconstruction Meets Desire: The Love Discours in Young German Poetry
of the 21st Century
Ana Lúcia BECK: Mojster ljubezni / To Be an Artisan in Love

16.00–17.00
Maja ŠABEC: Med usmiljenjem in pohoto: ljubezen v španski književnosti
15. stoletja / Between Mercy and Lechery: Love in the Spanish
Literature of the 15th Century
Michael BECK: Ljubezen kot bolezen / Love as an Illness


Dodatne informacije o seznamu SlovLit