[SlovLit] Zbornik in posnetki predavanj na konferenci eLex 2015 -- Re: K »znanstveni rabi slovenščine« -- Po poteh Matije Murka

Miran Hladnik gmail miran.hladnik na gmail.com
Sob Sep 12 14:27:31 CEST 2015


Od: Iztok Kosem <iztok.kosem na trojina.si>
Datum: 08. september 2015 08:56
Zadeva: [SDJT-L] zbornik in posnetki predavanj na konferenci eLex 2015

Na spletni strani mednarodne konference eLex 2015 o elektronski
leksikografiji (https://elex.link/elex2015/) so na voljo zbornik
prispevkov in posnetki predavanj. Konferenco je soorganiziral zavod
Trojina, podprla jo je tudi Javna agencija za raziskovalno dejavnost
RS.
Konference se je udeležilo več slovenskih raziskovalcev, ki so
predstavljali prispevke o avtomatski ekstrakciji podatkov, množičenju,
prilagajanju slovenskih leksikografskih orodij za tuje jezike (npr.
poljščino), vlogi govora v slovarjih, kolokacijskem slovarju ipd.

Iztok Kosem

===

Od: Dean Komel <dean.komel na guest.arnes.si>
Datum: 06. september 2015 13:46
Zadeva: K »znanstveni rabi slovenščine«
(http://mailman.ijs.si/pipermail/slovlit/2015/005235.html idr.)

Spričo razvejane forumske diskusije o znanstveni rabi slovenščine in
glede nato, da je moj dopis predsednici Znanstvenoraziskovalnega sveta
za humanistiko pri ARSS znan. svet. dr. Barbari Murovec, posredovan
na forumu 16. 3. 2015, sprožil ugovor s strani predstavnika
slovenistične stroke v tem svetu prof. dr. Franca Marušiča-Lanka ki
je bil tudi posredovan na forumskih straneh, bi rad ponovno
poudaril, kaj je bil namen mojega dopisa. Ta ni bil podan zato, da bi
dvigoval zagovor znanstvene rabe slovenščine; ta sama po sebi ni ne
problem ne vprašanje, saj preprosto obstaja in stoji, tako da je vsak
njen zagovor v tem pogledu nepotreben in odvečen. Moje kritično
vprašanje, ki sem ga podal v okviru javne diskusije o prihodnjih
raziskovalnih smernicah, ki jo je spodbudila in večinoma tudi
organizirala ARRS, je veljalo temu, ali uveljavljeni in načrtovani
kriteriji vrednotenja raziskovalnih dosežkov, kot jih zastopa
raziskovalna agencija (še) zagotavljajo primerno uveljavljanje
znanstvene rabe slovenščine? Vzpostavljanje kriterijev in meril
vrednotenja znanstvenih dosežkov je le eno izmed takih sredstev,
nikakor ne edino ali celo izključno namembno in pomembno.

Ne raziskovalna agencija ne interesna zbornica in tudi ne resorno
ministrstvo, vlada ali parlament nimajo neposredne pristojnosti –
lahko jo le posredno zastopajo – za ukinjanje znanstvene ali katere
druge rabe jezika. Taka »pristojnost« pripade jezikovni tvornosti
sami in zgolj njej. Zato je slehernemu jeziku lastno tudi samosvoje
dostojanstvo.

Dean Komel

===

From: Matjaz Zaplotnik <matjaz.zaplotnik na siol.net>
To: slovlit na ijs.si
Date: Sat, 05 Sep 2015 13:12:11 +0200
Subject: Po poteh Matije Murka

Slovensko etnološko društvo ob svoji štiridesetletnici organizira
strokovno ekskurzijo Po poteh Matije Murka v Gradec in Prago, in sicer
od 11. do 13. 9. 2015. Ekskurzija se bo osredotočila na Murkovo
delovanje v Gradcu in Pragi, kjer je Murko deloval kot slavist,
literarni zgodovinar in urednik, predvsem pa je odločilno prispeval k
razvoju slovenske etnologije. Več informacij:
http://www.sed-drustvo.si/arhiv/koledar/mednarodna-strokovna-ekskurzija-po-poteh-matije-murka-nov-termin

Vabljeni!


Dodatne informacije o seznamu SlovLit