[SlovLit] Anketa o slovenščini -- Tekmovanje iz znanja slovenščine Književnost na filmu 4 -- Pedagoška odličnost na uni

Miran Hladnik gmail miran.hladnik na gmail.com
Sob Sep 12 14:12:50 CEST 2015


From: “Peter Jurgec” <peter.jurgec na utoronto.ca>
To: <slovlit na ijs.si>
Date: Wed, 09 Sep 2015 00:35:58 +0500
Subject: Anketa o slovenščini

Raziskovalci z Oddelka za jezikoslovje Univerze v Torontu bi vas radi
prosili za sodelovanje pri projektu o glasovnih značilnostih
slovenščine. Rezultati bi lahko odkrili prej neznane značilnosti
slovenščine. Pomagate nam lahko tako, da izpolnete anketo o nekaterih
besedah slovenščine. Anketa je pisna, poteka prek spleta in vam bo
vzela približno 20 minut. Na koncu ankete vas bomo vprašali za nekaj
osnovnih demografskih podatkov. Vaši odgovori bodo v celoti
anonimizirani. Anketa je dosegljiva na spletnem naslovu:
https://goo.gl/tQ7OXN

Raziskovalni projekt je odobril odbor za raziskovalno etiko Univerze v
Torontu (protokol 31873 z dne 24. 8. 2015). Morebitna pojasnila za
sodelujoče so na voljo na elektronskem naslovu
peter.jurgec na utoronto.ca
Za vaše sodelovanje se vam že vnaprej zahvaljujem.


===

Od: Mojca Nidorfer Šiškovič <znam.sds na gmail.com>
Datum: 06. september 2015 22:05
Zadeva: Tekmovanje iz znanja slovenščine Književnost na filmu 4

Spoštovani, sporočamo, da se rok za prijavo učiteljev mentorjev na
tekmovanje Slovenščina ima dolg jezik, Književnost na filmu 4, ki ga
organizira Slavistično društvo Slovenščine, izteče 18. septembra
(zaradi tehničnih težav smo ga podaljšali). Več o razpisu tekmovanja,
prijavi in izobraževanjih na
https://sites.google.com/site/slavisticnodrustvo/znam

===

Od: Hrovat, Luka <Luka.Hrovat na ff.uni-lj.si>
Datum: 09. september 2015 09:28
Zadeva: Vabilo na posvet: Kako spodbujati pedagoško odličnost v visokem šolstvu?

Center za pedagoško izobraževanje vas vabi na posvet o pedagoški
odličnosti v visokem šolstvu, ki ga organizira Center za pedagoško
izobraževanje 25. septembra 2015 v didaktični predavalnici (prizidek)
Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Veseli bomo vaše udeležbe.
Lepo vas pozdravljam, Meta Lah, predstojnica CPI

9.00–9.20 Uvodni nagovori: dr. Veronika Rot Gabrovec, namestnica
predstojnice CPI, dr. Goran Turk, prorektor Univerze v Ljubljani, dr.
Marinka Drobnič Košorok, predsednica Komisije za kakovost UL.
9.20–10.00  Predstavitev glavnih izkušenj in ugotovitev petih
40-urnih delavnic na temo Osnove visokošolske didaktike (OVD),
izvedenih med 2013 in 2015 v okviru projekta KUL (ddr. Barica Marentič
Požarnik, dr. Andreja Lavrič), razprava.
10.00–11.00 Predstavitev primerov dobre prakse s strani udeležencev
delavnic OVD (dr. Veronika Rot Gabrovec, dr. Vesna Miličić, dr. Petra
Hudler, dr. Peter Kramar), razprava.
11.30–13.00 Izkušnje izvajalcev dosedanjih izobraževanj s področja
visokošolske didaktike (asist. Marjeta Šarić, dr. Urška Sešek).
          Načrti za leto 2015–2016 na področju izobraževanj
iz visokošolske didaktike in druge pobude (Luka Hrovat).
          Informacije o julijski konferenci IUT (Improving
University Teaching) v Ljubljani in načrti CMEPIUSa pri spodbujanju
mednarodnega povezovanja na področju kakovosti visokošolskega
poučevanja in učenja (Katarina Aškerc).

Prosimo vas, da nam do 20. septembra 2015 na e-naslov
luka.hrovat na ff.uni-lj.si sporočite, če se nameravate posveta
udeležiti. Udeležba je brezplačna.


Dodatne informacije o seznamu SlovLit