[SlovLit] Začetno usposabljanje za poučevanje slovenščine -- Portal jezikovnih virov -- Center in periferija

Miran Hladnik gmail miran.hladnik na gmail.com
Čet Sep 3 14:47:26 CEST 2015


From: "Pirih-Svetina, Nataša" <Natasa.Pirih-Svetina na ff.uni-lj.si>
To: "slovlit na ijs.si" <slovlit na ijs.si>
Date: Thu, 3 Sep 2015 07:35:11 +0000
Subject: Začetno usposabljanje za poučevanje slovenščine

Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik pri Oddelku za slovenistiko
FF UL vabi na začetno  usposabljanje za poučevanje slovenščine kot
tujega jezika (TJ)

Na 20-urnem izobraževalnem seminarju udeleženci pridobijo osnovna
znanja, potrebna za poučevanje slovenščine kot TJ. Seminar je namenjen
profesorjem slovenščine, absolventom in diplomantom slovenistike, ki
si želijo pridobiti znanja s področja slovenščine kot TJ in njenega
poučevanja.

Seminar bo potekal v popoldanskem času od 15.30 do 18.30 v dvorani
Ivana Hribarja v 2. nadstropju stavbe Univerze v Ljubljani, Kongresni
trg 12, Ljubljana, po naslednjem programu:

Četrtek, 5. 11. O učencih na tečaju tujega jezika - kratek tečaj
tujega jezika s (samo)opazovanjem (dr. Namita Subiotto in dr. Nataša
Pirih Svetina)
Torek, 10. 11. Kdo vse so govorci slovenščine kot TJ, kakšni so,
kakšne so njihove slovenščine? (dr.  Nataša Pirih Svetina)
Torek, 17. 11. Učitelj slovenščine kot TJ - Osnove poučevanja
slovenščine kot TJ (Tanja Jerman)
Torek, 24. 11. Kaj vse se dogaja pri pouku slovenščine kot TJ? -
Opazovanje in analiza pouka (dr. Nataša Pirih Svetina)
Torek, 1. 12. Slovenščina kot TJ in njeno poučevanje; gradiva za
poučevanje slovenščine kot TJ (dr. Nataša Pirih Svetina)

Kotizacija za 20-urni izobraževalni seminar znaša za zaposlene 150
EUR, za ostale 100 EUR.

Za izstavitev računa potrebujemo ob prijavi naslednje podatke: ime
plačnika, poštni naslov (v primeru, da je plačnik pravna oseba, njeno
polno ime, poštni naslov, davčno in matično številko).

Prijave sprejemamo do 20. 10. 2015 na elektronski naslov:
n.pirih na ff.uni-lj.si (Zadeva: Prijava na začetno usposabljanje).
Nataša Pirih Svetina

===

Od: Trojina, zavod za uporabno slovenistiko <info na trojina.si>
Datum: 03. september 2015 10:55
Zadeva: Novosti na Portalu jezikovnih virov: Razvezani jezik in
angleški podnapisi

V letu 2015 na Portalu jezikovnih virov
(http://trojina.us3.list-manage1.com/track/click?u=a56676fef4cfcd2a47f3ffa65&id=9b92aa34dd&e=44c4f0474e)
poteka izobraževalno-promocijska aktivnost Vir meseca, v kateri
predstavljamo različne zanimivosti v zvezi z jezikovnimi viri za
slovenščino. Čez poletje smo pripravili nekaj novosti, upamo, da vam
bodo všeč!

Za obstoječe predstavitve jezikovnih virov
(http://trojina.us3.list-manage1.com/track/click?u=a56676fef4cfcd2a47f3ffa65&id=afb990de56&e=44c4f0474e)
smo pripravili angleške podnapise. Že prej so bili na voljo slovenski
podnapisi, angleščina pa omogoča, da se s slovenskimi korpusi, orodji
in priročniki seznanijo tudi tisti, ki se slovenščine učijo kot drugi
ali tuji jezik - ali pa tisti, ki jih preprosto zanima, kaj tovrstnega
je za naš jezik na voljo.

Pripravili pa smo tudi novo predstavitev, in sicer smo pod drobnogled
vzeli kolaborativni slovar Razvezani jezik
(http://trojina.us3.list-manage1.com/track/click?u=a56676fef4cfcd2a47f3ffa65&id=b99227c95d&e=44c4f0474e).
Slovar, ki ga na spletu pripravljajo uporabniki sami, brez uredniških
posegov v vsebine, vsebuje že več kot 4000 gesel z razlagami
slovenskega (predvsem) slengovskega besedišča in frazeologije. Če vas
zanima, kako slovar izgleda - in kaj sta babn tošl in ciciban špricer
- si vzemite tri minutke za gornji posnetek. Pa ne pozabite vklopiti
najvišje resolucije! Pripravili pa smo tudi posnetka za Terminologišče
in Jezikovno svetovalnico ISJFR ZRC SAZU, ki bosta predstavljena
jeseni.

Še en opomnik za uporabnike korpusov Gigafida in Kres - anketa za
uporabnike je še vedno odprta in graditelji korpusov nestrpno čakajo
povratno informacijo, na osnovi katere bodo korpusne vire lahko še
izboljšali.
Dodatne posnetke in več informacij o pripravi korpusa lahko dobite na
strani Portala jezikovnih virov. Spremljate nas lahko tudi na
Facebooku, kjer bomo v mesecu septembru predstavljali korpus GOS.

===

Od: Emica Antoncic <antoncic na aristej.si>
Datum: 03. september 2015 13:27
Zadeva: Vabilo na mednarodno konferenco o evropskih centrih in periferijah

Spoštovani, poglabljajoče se razlike med evropskimi centri in
periferijami so ena najbolj perečih problematik, s katerimi se soočamo
v današnji Evropi. Dialogi, mariborska revija za kulturo in družbo,
prireja ob svoji 50. letnici mednarodno konferenco Novi razmisleki o
evropskih središčih in obrobjih, na kateri bodo o tej temi predavali
in razpravljali prominentni tuji in domači intelektualci:  kritik
svetovnih finančnih institucij in eden najodmevnejših ekonomskih
aktivistov trenutno v Evropi, Belgijec Éric Toussaint, legendarni
slovenski sociolog Rastko Močnik, mlada turška sociologinja Özge Yaka,
nizozemsko-britanski sociolog kulture Alex Drace-Francis, britanski
kulturni analitik, ki proučuje neoliberalno kulturo, Jim McGuigan,
slovenski literarni zgodovinar in teoretik Marko Juvan in
slovensko-katalonska prevajalka Simona Škrabec, predsednica Odbora za
prevajanje in jezikovne pravice pri Mednarodnem PEN-u. Vabimo vas, da
izkoristite enkratno priložnost, pridete in prisluhnete vrhunskim
družboslovcem in humanistom, ki bodo iskali odgovore na vprašanja, ki
zadevajo vse nas in naša življenja. Konferenca bo potekala v Mariboru,
v četrtek, 17. septembra 2015, od 10. do 17. ure v veliki dvorani
Rektorata Univerze v Mariboru, Slomškov trg 15. Vstop je prost.
Konferenca bo simultano tolmačena in jo bo ves čas mogoče spremljati
tako v slovenskem kot v angleškem jeziku. Iz Ljubljane bo na
konferenco organiziran brezplačen avtobusni prevoz. Več informacij
[...] na spletni strani
http://www.aristej.si/slo/dialogi/mednarodna-konferenca.html

uredništvo Dialogov
soorganizatorja Javna agencija za knjigo in Založba Aristej


Dodatne informacije o seznamu SlovLit