[SlovLit] Dva seminarja za učitelje -- Vera Albreht, Pelin v srcu -- Sodno tolmačenje na Hrvaškem

Miran Hladnik gmail miran.hladnik na gmail.com
Pet Sep 4 21:34:18 CEST 2015


From: "Pirih-Svetina, Nataša" <Natasa.Pirih-Svetina na ff.uni-lj.si>
To: "slovlit na ijs.si" <slovlit na ijs.si>
Date: Fri, 4 Sep 2015 07:33:09 +0000
Subject: Dva jesenska seminarja za učitelje, ki poučujejo slovenščino
na OŠ in SŠ

Center za slovenščino kot drugi in tuji jezik skupaj s Centrom za
pedagoško izobraževanje (CPI) na Filozofski fakulteti UL vabi na dva
seminarja posodobitvenega programa profesionalnega usposabljanja
strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju. Oba seminarja sta
namenjena učiteljem slovenščine v OŠ in SŠ, ki se pri svojem delu
srečujejo z učenci, ki jim slovenščina ni prvi jezik. Trajata vsak po
8 ur in sta ovrednotena vsak z 0,5 točke za napredovanje.

1. seminar bo izveden v petek, 9. oktobra in v soboto, 10. oktobra
2015 na FF v Ljubljani. Njegov naslov je »Poučevanje slovenščine in
preverjanje znanja pri učencih OŠ in SŠ, ki jim slovenščina ni prvi
jezik«. Cilji seminarja so: seznaniti učitelje slovenskega jezika z
didaktičnimi pristopi pri pouku slovenščine kot J2, z različnimi
oblikami in metodami prilagoditve pouka slovenščine kot J1 govorcem
slovenščine kot J2 in z novostmi na področju preverjanja znanja
slovenščine. Seminar bosta izvedli sodelavki Centra za slovenščino,
Mihaela Knez in dr. Ina Ferbežar.

2. seminar bo izveden naslednji vikend, to je v petek, 16., in v
soboto, 17. oktobra 2015 prav tako na FF v Ljubljani. Njegov naslov je
»Gradiva za poučevanje slovenščine kot J2«. Cilji tega seminarja so:
seznaniti učitelje slovenskega jezika z gradivi, ki so na voljo za
poučevanje slovenščine kot J2, z didaktičnimi pristopi pri uporabi
tega gradiva in opremiti učitelje s potrebnimi znanji za uporabo
didaktičnega pripomočka Slika jezika (slikovno gradivo za poučevanje
slovenščine). Seminar bosta izvedli dr. Nataša Pirih Svetina in
Mihaela Knez.

V okviru delavnic na seminarju bodo udeleženci sami izdelali zbirno
mapo izdelkov in gradiv.

Rok za prijavo na 1. seminar je 18. 9. 2015, rok za prijavo na 2.
seminar pa 25. 9. 2015. Prijavite se lahko zgolj preko spletne
aplikacije KATIS https://lim4.mss.edus.si/Katis/Uvodna.aspx

Urnik in program seminarja bodo prijavljeni prejeli teden dni pred
začetkom programa, morebitno gradivo pa na samem seminarju.

Kotizacija za zaposlene v javnih zavodih s področja vzgoje in
izobraževanja znaša 10,03 €, za druge udeležence pa 20,06 €. V ceno je
vključen 22 % DDV. Pisne odjave se sprejema do 8 dni pred izpeljavo
programa. V primeru, da se seminarja brez pravočasne odjave ne boste
udeležili, že plačana kotizacija ne bo povrnjena oz. se kljub
neudeležbi zaračuna. Morebitne dodatne informacije: cpi na ff.uni-lj.si
ali telefon: (01) 241 1048.

Seminarja sta samostojna, se pa vsebinsko povezujeta in dopolnjujeta.
Spomladi 2016 je predvidena še ena izvedba obeh seminarjev.

V imenu CSD/TJ in CPI, Nataša Pirih Svetina

===

Vera Albreht: Pelin v srcu: Pesmi, ki še niso bile objavljene v
samostojni zbirki. Izbrala in uredila Alenka Župančič (V spomin in
počastitev 120. obletnice rojstva pesnice, pisateljice in prevajalke
Vere Albreht). Ljubljana: Forma 7, 2015. 100 str.

===

Od: Puc, Andreja <Andreja.Puc na ff.uni-lj.si>
Od: Društvo prevajalcev in tolmačev Slovenije <info na dpts.si>
Datum: 31. avgust 2015 16:04
Zadeva: Vabilo na seminar za hrvaški jezik 17. 9. 2015 v organizaciji
Sekcije sodnih tolmačev Društva prevajalcev in tolmačev Slovenije

Obveščamo vas, da  Sekcija sodnih tolmačev pri Društvu prevajalcev in
tolmačev Slovenije organizira novo strokovno izobraževanje SODNO
TOLMAČENJE NA HRVAŠKEM.
KDAJ: četrtek, 17. 9. 2015, od 16. do 19. ure
KJE: Modra dvorana na Pravni fakulteti v Ljubljani, Poljanski nasip 2
NAMENJENO: sodnim tolmačem in prevajalcem hrvaškega jezika in drugim
zainteresiranim
PREDAVATELJ: mag.  Irena Gizdavčić Plohl (Hrvaška)
Predavanje bo potekalo v hrvaškem jeziku.  [...] Prijave sprejemamo po
pošti na naslov Društvo prevajalcev in tolmačev Slovenije, p.p. 1628,
1001 Ljubljana ali skenirane po e-pošti na info na dpts.si [...]


Dodatne informacije o seznamu SlovLit