[SlovLit] Matura -- Lektorsko društvo septembra -- Razprave o DH brez stroškov

Miran Hladnik gmail miran.hladnik na gmail.com
Čet Sep 3 09:11:59 CEST 2015


From: "BLAZIC, Milena Mileva" <milena.blazic na guest.arnes.si>
To: <slovlit na ijs.si>
Date: Wed, 02 Sep 2015 21:14:58 +0200
Subject: Re: Matura

Vključujem se v debato glede učnih načrtov in vljudno sprašujem bralke
in bralce SlovLit-a, če so morebitni spregledali objavo Zavoda RS za
šolstvo 22. 6. 2015, in sicer Povabilo k javni razpravi o predlogu
sprememb  učnega načrta za predmet slovenščina v osnovni šoli
(http://www.zrss.si/default.asp?a=1&id=1737). Povabilo k javni
razpravi … najdete v transparentnem Arhivu novic Zavoda za šolstvo,
obrazec za pripombe lahko oddate na obrazcu
http://www.zrss.si/prijava/pripombe-slovenscina.php . Menim, da bi
bilo smiselno, da odgovorni Povabilo k razpravi prebererjo in se
strokovno odzovejo na Predlog učnega načrta za predmet slovenščina v
osnovni šoli, predvsem s stališča predlaganih vsebin s področja. Poziv
naslavljam na:

SAZU (1. člen Zakona o SAZU, 3. člen, 6. člen SAZU SAZU sodeluje s
pristojnimi organi in organizacijami pri oblikovanju politike in
programov znanstvenoraziskovalnih, kulturnih in izobraževalnih
dejavnosti v Republiki Sloveniji.
ZRC SAZU (Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša, Inštitut za
slovensko literaturo in literarne vede, Inštitut za slovensko
narodopisje)
UL - Filozofska fakulteta (Center za slovenščino kot drugi/tuj jezik,
Oddelek za anglistiko in amerikanistiko, Oddelek za azijske in afriške
študije, Oddelek za germanistiko z nederlanistiko in  skandinavistiko,
Oddelek za klasično filologijo (antična književnost v učnem načrtu),
Oddelek za prevajalstvo, Oddelek za primerjalno književnost in
literarno teorijo (delež svetovne književnosti), Oddelek za romanske
jezike in književnosti, Oddelek za slovenistiko)
Pedagoška fakulteta
UMB (Filozofska fakulteta, Pedagoška fakulteta)
UNG
UP
Slavistično društvo Slovenije
Slovensko društvo za primerjalno književnost
Komisija Državnega sveta Republike Slovenije za kulturo, znanost,
šolstvo in šport oz. DS – Vzgoja in izobraževanje
MIRA – Ženski odbor Slovenskega centra PEN

Če koga izmed bralcev SlovLit-a zanima Revizijsko poročilo o Učnih
gradivih za osnovno in srednjo šolo (2013), predvsem ugotovitve in
priporočila MIZŠ, npr. glede učbeniških skladov, naj prebere
http://www.rs-rs.si/rsrs/rsrs.nsf/I/K614AFC01221CED8BC1257BD7001736B1/$file/Gradiva_MIZKSRSP.pdf
(str. 44). Če koga zanima šolsko založništvo, npr. leta 2013 je bilo
od 4 mio knjig na Slovenskem prodanih 1,5 mio učbenikov, povpr. cena
15,6 EUR (M. Kovač, S. Rugelj:
http://www.mk.gov.si/fileadmin/mk.gov.si/pageuploads/Ministrstvo/raziskave-analize/samozaposleni_v_kulturi/Bralna_kultura_in_nakupovanje_knjig_v_Republiki_Sloveniji_final.pdf
(str. 29--30)).

Upam, da se bodo bralke in bralci odzvali s komentarji in ne z apatijo
tako kot literarni junaki v sodobni slovenski (mladinski)
književnosti.

Lep pozdrav
Milena Mileva BLAZIC

===

From: Lektorsko drustvo Slovenije <info na lektorsko-drustvo.si>
To: slovlit na ijs.si
Date: Thu, 3 Sep 2015 08:10:21 +0200 (CEST)
Subject: Vabilo na septembrske dogodke Lektorskega društva Slovenije

Spoštovani. Upamo, da so vas počitnice navdihnile in opogumile za
delavno jesen, in vemo, da že komaj čakate novih dogodivščin v
Lektorskem društvu Slovenije. Teh namreč ne bo manjkalo, še posebno
zato, ker jih bo večina usmerjenih v prihodnje leto, ko bomo
praznovali 20-letnico delovanja. Najprej se bomo srečali v torek, 8.
septembra 2015, ob 11. uri v Društvu slovenskih pisateljev na
Tomšičevi 12 v Ljubljani na jezikovnem pogovoru, na popočitniškem
ogrevanju za delavno jesen. Pridite in prinesite svoja odkritja, pa
tudi žulje, da se bomo skupaj pomenili o jezikovnih vprašanjih, ki so
vas mučila med počitnicami.

Druga priložnost za srečanje bo v sredo, 16. septembra 2015, ko nas bo
ob 19. uri v Društvu slovenskih pisateljev obiskala dr. Matejka Grgič
in imela predavanje z naslovom Vpliv jezikovne ideologije na rabo
jezika – slovenski jezik v Italiji. Dr. Matejka Grgič je znanstvena
direktorica Slovenskega izobraževalnega konzorcija (Slov.I.K.).
Predava na različnih univerzah v Italiji in Sloveniji; je habilitirana
izredna profesorica za področje slavistike v Italiji. Področja njenega
raziskovalnega dela so: semiotika, filozofija jezika ter zgodovina in
epistemologija jezikoslovnih ved. Poleg tega je publicistka, avtorica
radijskih oddaj, prevajalka, tolmačica in svetovalka za analizo
diskurzov.

Ta mesec se bomo srečali tudi na dveh računalniških delavnicah. Prva
bo v soboto, 19. septembra 2015, od 9. do 13. ure v Stegnah, namenjena
pa bo tistim, ki bi radi utrdili svoje znanje o glavnih Wordovih
možnostih, ki so v pomoč lektorjem. Druga bo napredna, in sicer v
četrtek, 24. septembra 2015, prav tako v Stegnah, vendar popoldne, od
16. do 20. ure. Na njej se bomo posvetili Excelu, spletnim orodjem za
prenos večjih dokumentov in pokukali v kakšen računalniški oblak.
Prijave na delavnici zbiramo na društvenem e-naslovu in spletni
strani.

Veselimo se srečanja z vami, zato dobrodošli v naši družbi.

Lektorsko društvo Slovenije
Kristina M. Pučnik, predsednica

===

https://www.jstage.jst.go.jp/browse/jjadh -- Journal of the Japanese
Association for Digital Humanities 1/1 (2015) (prostodostopna revija
japonske digitalne humanistike).


Dodatne informacije o seznamu SlovLit