[SlovLit] Na Koroško -- Re: Znakovna slovenščina -- Dvojezični literarni večer -- Uskoščina

Miran gmail miranhladnik1 na gmail.com
Sre Maj 27 17:46:20 CEST 2015


From: Lektorsko drustvo Slovenije <info na lektorsko-drustvo.si>
To: slovlit na ijs.si
Date: Wed, 27 May 2015 09:39:36 +0200 (CEST)
Subject: Lektorsko društvo na turneji po Sloveniji – drugič

Lektorsko društvo Slovenije nadaljuje turnejo jezikovnih delavnic za
lektorje. S Štajerskega gremo na Koroško. Zato vas lepo vabimo na
strokovno jezikovno delavnico, ki bo v četrtek, 4. 6. 2015, od 15. do
19. ure v Srednji šoli Ravne (Ravne na Koroškem). Na delavnici bo
priložnost za pogovor ob izboru besedil s poskusnega preizkusa za
pridobitev lektorske licence, zato bomo na delavnici razpravljali tudi
o tem, kako kaže urejenemu sistemu lektoriranja in lektorjev. Besedila
vam bomo poslali takoj po potrditvi prijave, lektorirana pa jih
prinesite s seboj – tako jih boste laže primerjali z ugotovitvami
evalvacije poskusnega preizkusa. Prijave sprejemamo na društvenem
e-naslovu do ponedeljka, 1. junija 2015. Prijava je potrjena z
vplačilom, najpozneje do 2. junija 2015. Vsi podatki glede vplačila
udeležnine so na naši spletni strani (kliknite). Veselimo se pogovora
s koroškimi slavisti in slovenisti.

Lektorsko društvo Slovenije
Kristina M. Pučnik, predsednica


===

Od: Lingvistični krožek <lingvisticni.krozek na gmail.com>
Datum: 27. maj 2015 11:18
Zadeva: LK, 1. junij, dodatno sporočilo

Spoštovani, to so dodatne informacije o prihodnjem predavanju v
Lingvističnem krožku, 1. junija 2015. Predavanje bo tolmačeno v
slovenski znakovni jezik (SZJ).

Znakovni jeziki za kodiranje in prenos sporočila uporabljajo vidni
prenosnik tako, da s pomočjo glave in rok oblikujejo znake. Vsak znak
je zaradi fizičnih lastnosti vidnega prenosnika umeščen v prostor,
zato lahko znakovni jeziki prostor sistematično uporabljajo za
jezikovno izražanje. Prav glede umeščenosti v prostor lahko kretnje
ločimo na obtelesne in prostorske. Tako samostalniki dobivajo svojo
referenco šele z umestitvijo v prostor, izvedba glagola pa se jim
prilagaja tako, da privzame njihovo točko v prostoru kot svojo začetno
ali končno točko. S tem je na glagolu izražen skladenjski odnos, v
katerega stopa s samostalnikom – čemur pravimo ujemanje. Tekom
predavanja bom na podlagi zgledov iz slovenskega znakovnega jezika
(SZJ) definiral ujemanje v prostoru in referencialnost. Hkrati bom
glagole glede na ujemanje razdelil v tri razrede ter potegnili
vzporednice z ujemanjem v spolu/sklonu/številu, kot ga poznamo iz
govornih jezikov.

===

Od:  <erwin.koestler na chello.at>
Datum: 27. maj 2015 15:54
Zadeva: Dvojezični literarni večer

Četrtek, 28. 05. 2015, ob 19.30
Musilov inštitut | Celovec | Bahnhofstraße 50/1. nadstropje

Sebastijan PREGELJ: Na terasi babilonskega stolpa | Auf der Terrasse
des Turms von Babel in
Andrej. E. SKUBIC Koliko si moja? | Wie viel von dir gehört mir?

Sebastijan Pregelj (1970) in Andrej E. Skubic (1967) sodita med
najpomembnejše sodobne slovenske pripovednike. Skupaj s svojim
prevajalcem Erwinom Köstlerjem bosta predstavila svoja romana, ki sta
izšla v nemščini pri celovški založbi Drava. Roman Sebastijana Preglja
opisuje trčenje arhetipskih temeljnih konstelacij, ki se odraža v
kontrastu med odlomki, polnimi akcije, v prvem delu in počasnostjo
legend v drugem. Gašper Troha označuje knjigo v spremni besedi kot
metaforo sodobnega sveta, v katerem pridigajo številni njuejdževski
filozofi spravo med verstvi, »vendar se izkažejo vse rešitve kot
jalove. Svet nima transcendentalnega smisla, tu so samo ljudje in
tisto, kar počnejo.« Andrej Skubic pripoveduje nadvse zabavno zgodbo
razumnika, ki je doslej dobro shajal s svojimi rutinami in se mora
iznenada soočati na vseh frontah z vprašanjem, kako daleč segajo
njegove pravice, in ali nemara ni mogoče preprosto »živeti«. Da to ni
tako enostavno, dokazuje ta virtuozno napisani roman, čigar junak se
trudi ustreči ljudem, čeprav mu spričo dogodkov in spletk, ki ogrožajo
njegovo samozavest in pri katerih igrajo pomembno vlogo odprti računi
nekdanjih udbovcev, ni ravno enostavno.

Prisrčno vabljeni!

===

From: Cobec Aleksander <Aleksander.Cobec na rtvslo.si>
To: "slovlit na ijs.si" <slovlit na ijs.si>
Date: Wed, 27 May 2015 07:42:38 +0000
Subject: Uskoki v Beli Krajini

V Jezikovnih pogovorih smo govorili o ohranjanju jezikovne identitete
med belokranjskimi Uskoki:
http://4d.rtvslo.si/arhiv/jezikovni-pogovori/174336659


Dodatne informacije o seznamu SlovLit