[SlovLit] Najzaložnik -- Prosti dostop do znanosti -- Glagolsko ujemanje v znakovni slovenščini

Miran gmail miranhladnik1 na gmail.com
Sre Maj 27 12:35:28 CEST 2015


Od: Djurdja Strsoglavec <durda.strsoglavec na guest.arnes.si>
Datum: 26. maj 2015 00:04
Zadeva: NAJknjigotržec in NAJzaložnik

Pozdravljeni, dragi založniki, knjigarji, knjižničarji in vsi, ki
predstavljate trdno vez med knjigami in bralstvom. Tudi letos bomo na
letnem kongresu založnikov, (ki bo 4. 6. 2015 - upam, da ste že
prijavljeni) podelili nagrado NAJknjigotržec in NAJzaložnik najbolj
zaslužnim iz panoge. Komisija v sestavi: Bojan Švigelj, Helena
Kraljič, Saša Vodovnik, Metka Zver in Renate Rugelj bo izbirala med
vašimi predlogi. Zatorej vas vljudno vabim, da do petka, 29. 5. 2015,
na naslov bukla na umco.si pošljete svoje predloge, ki morajo vsebovati:
· kontaktne podatke predlagatelja
· ime in priimek predlagane osebe
· podjetje, v katerem je predlagana oseba zaposlena
· datum prijave
· obrazložitev predloga z utemeljitvijo (vsaj pet stavkov!)

Pravilnik o nagradah, dosedanje nagrajence in vse ostalo lahko najdete
na http://www.drustvo-zaloznikov.si/najknigotrzec-in-najzaloznik/

Lepo vas pozdravljam in vam želim ustvarjalne dni, Renate Rugelj
kreativna urednica revije BUKLA

===

http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_znanost/sektor_za_znanost/dogodki_in_obvestila/javna_razprava_o_osnutku_dokumenta_odprti_dostop_v_sloveniji_2015_2020_nacela_in_dolocila_glede_odprtega_dostopa_do_znanstvenih_objav_ter_raziskovalnih_podatkov_v_sloveniji_v_obdobju_2015_2020/
-- javna razprava o dokumentu Ministrstva za izobraževanje, znanost in
šport o dokumentu Odprti dostop v Sloveniji 2015--2020: načela in
določila glede odprtega dostopa do znanstvenih objav ter raziskovalnih
podatkov v Sloveniji v obdobju 2015--2020. Preberimo in do 2. 6. 2015
prispevajmo pripombe.

===

Od: Lingvistični krožek <lingvisticni.krozek na gmail.com>
Datum: 27. maj 2015 10:29
Zadeva: LK, 1. junij

LINGVISTIČNI KROŽEK FILOZOFSKE FAKULTETE V LJUBLJANI vabi na 1069.
sestanek v ponedeljek, 1. junija, ob 18.00 v predavalnici 325 v 3.
nadstropju Filozofske fakultete. Predaval bo Matic Pavlič, doktorski
študent jezikoslovja, Univerza Ca' Foscari v Benetkah, Italija. Tema
predavanja: Glagolsko ujemanje v slovenskem znakovnem jeziku. Vabljeni
tudi študentje. -- Chikako Shigemori Bučar


Dodatne informacije o seznamu SlovLit