[SlovLit] Razpis -- Prevajalski seminar -- Škrabčevi dnevi 8 -- Re: Bolzano -- O kritiki

Miran gmail miranhladnik1 na gmail.com
Pon Maj 25 23:42:56 CEST 2015


Od: Damjana Kern <damjana.kern na ff.uni-lj.si>
Datum: 25. maj 2015 12:58
Zadeva: RAZPIS ZA DELOVNO MESTO ASISTENTA NA AVSTRIJSKEM KOROŠKEM

Na spletni strani Centra za slovenščino kot drugi/tuji jezik
objavljamo razpis za zaposlitev učitelja/asistenta za slovenski jezik
v šolskem letu 2015/16 na avstrijskem Koroškem.Učitelj/asistent naj bi
predvidoma sodeloval in sooblikoval 13 ur pouka slovenščine na teden.
Kdo se lahko prijavi:

- študent/absolvent slovenistike in nemcistike;
- študent/absolvent slovenistike z znanjem nemščine.
Prednost bodo imeli kandidati, ki že imajo izkušnje s poučevanjem.

Dodatne informacije:
- čas zaposlitve: od 1. oktobra 2015 do 31. maja 2016;
- plača: med 900 in 1000 evri neto na mesec;
- stanovanje si asistent poišče sam (ob pomoči šole);
- prevoz v Avstrijo in nazaj si plača asistent sam.

Prijava mora vsebovati:
- izpolnjen PRIJAVNI OBRAZEC;
- potrdilo o opravljenem zdravniškem pregledu;
- 1-2 priporočili (učiteljev praktikov, strokovnjakov s področja
poučevanja slovenščine, profesorjev s fakultete …).
Prijavni obrazec in dodatne informacije: damjana.kern na ff.uni-lj.si .
Prijave pošljite v dveh izvodih (eno v elektronski in eno v papirnati
obliki) do 15. junija 2015 na isti naslov oziroma na Univerza v
Ljubljani, Filozofska fakulteta, Center za slovenščino kot drugi/tuji
jezik, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana.

Lepo vas pozdravljam,
Damjana Kern

===

Od: BLAZIC, Milena Mileva (home) <milena.blazic na guest.arnes.si>
From: Tanja Petric <jak.seminar na yahoo.com>
Subject: Mednarodni prevajalski seminar slovenske književnosti 2015
Date: 25/05/2015 05:24 PM

Spoštovani, med 18. in 23. avgustom 2015 bo v organizaciji Javne
agencije za knjigo Republike Slovenije v Novem mestu ponovno potekal
MEDNARODNI PREVAJALSKI SEMINAR SLOVENSKE KNJIžEVNOSTI, ki je namenjen
prevajalcem slovenske književnosti v tuje jezike. Več informacij,
določila glede prijave in vso dokumentacijo najdete na spletni strani
JAK, na povezavi:
http://www.jakrs.si/mednarodna-dejavnost/prevajalski-seminar/2015/ .
ROK ZA PRIJAVO JE PONEDELJEK, 8. JUNIJ 2015.

===

Od: Zoltan Jan <zoltan.jan na siol.net>
Datum: 25. maj 2015 15:55
Zadeva: Škrabčevi dnevi 8

V zborniku Škrabčevi dnevi 8, ki ga je v izdala Založba Univerze v
Novi Gorici (http://www.ung.si/sl/zalozba/), je izšel moj prispevek
Akademik Jože Toporišič in Škrabčevi dnevi v Novi Gorici. Zbornik sta
uredili Danila Zuljan Kumar in Helena Dobrovoljc, posvečen pa je
spominu na akad. Jožeta Toporišiča (1926–2014), očeta Škrabčevih
dnevov. V zborniku je objavljenih trinajst prispevkov, ki bili
predstavljeni na simpoziju Škrabčevi dnevi 8, ki sta ga organizirali
Fakulteta za humanistiko Univerze v Novi Gorici in Raziskovalna
postaja Nova Gorica Znanstvenoraziskovalnega centra Slovenske
akademije znanosti in umetnosti 18. oktobra 2013 na Univerzi v Novi
Gorici. Način dostopa (URL):
http://www.ung.si/media/storage/cms/attachments/2015/05/
04/12/45/58/Skrabcev_zbornik8_zbornik.pdf. Besedilo v PDF obsega 187
str. Opis vira z dne 6. 5. 2015.

Lepe pozdrave,
Zoltan JAN

===

Od: Helena Dobrovoljc <helena.dobrovoljc na zrc-sazu.si>
Datum: 25. maj 2015 15:37
Zadeva: Bolzano in Bozen ter Bolcan in Bocen
(http://mailman.ijs.si/pipermail/slovlit/2015/005187.html in prej)

Dragi Miran, morda bi ob imenu Bolzano omenili še en referenčni vir,
in sicer Slovar slovenskih eksonimov geografa Draga Kladnika, ki se
nahaja na Termanii
(http://www.termania.net/slovarji/slovar-slovenskih-eksonimov/8262771/bolcan?query=bolzano)
in ki navaja vse različice tega imena. Gre za dve uradni imeni:
Bolzano (italijansko; [bolcáno]) in Bozen (nemško; [bócen]), čemur
pritrjuje tudi redakcija v Slovenskem pravopisu 2001
(http://bos.zrc-sazu.si/c/SP/neva.exe?name=sp&expression=bolzano&hs=1),
Bolcan se kljub priporočilom v pravih pravopisih (npr. Levec 1899, 68)
v rabi ni uveljavil. Slovenski zamejci pa ne glede na to uporabljajo
slovenska imena Bolcan in Bocen (to potrjuje tudi Novi Matajur), tako
kot tudi npr. ime Turin za Torino, za katerega je v pravopisnih
pravilih napisano, da je stilno zaznamovan. Ta oznaka, ki jo potrjuje
raba v osrednji Sloveniji, očitno ne velja za zahodno zamejsko
slovenščino in ponovno potrjuje različno normo v različnih okoljih.

Lep pozdrav,
Helena

===

http://www.ludliteratura.si/intervju/naloga-kritika-je-da-poskusa-narediti-nekaj-nemogocega/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=obvescevalnik
-- Naloga kritika je, da poskuša narediti nekaj nemogočega. LUD
Literatura 21. maja 2015 (potovor o poslanstvu kritike).


Dodatne informacije o seznamu SlovLit