[SlovLit] Odprti/prosti dostop -- Re: Ukrajinsko-slovenski tematski slovar

Miran gmail miranhladnik1 na gmail.com
Sre Maj 20 19:52:54 CEST 2015


Od: Greenberg, Marc L. <mlg na ku.edu>
Datum: 20. maj 2015 13:36
Zadeva: SJ/SLS in SCN vodita v OD

Na spletni strani Academia.edu se trenutno razpravlja o
demokratizaciji znanstvene komunikacije
(https://www.academia.edu/s/5c9990078f). Diskusijo je lansiral
prominentni belgijski sociolingvist Jan Blommaert, udeležujejo se je
mnogi ugledni jezikoslovci. V njem sem med drugim tudi omenil reviji
Slovenski jezik/Slovene Linguistic Studies, ki jo izdajata Inštitut za
slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU in Univerza Brighama Younga iz
Utaha, in Slavio centralis, ki jo izdajajo Univerze v Mariboru,
Budimpešti, Pragi, Kansasu in Bielsko-Biali. Ti dve reviji dejansko
stojita na čelu gibanja za demokratizacijo znanstvenega komuniciranja
in sta tako zgled tudi za druge, ki bi radi ohranili enakomeren dostop
do raziskav vsem znanstvenikom, ne glede na to, kje se nahajajo v
svetu (http://kuscholarworks.ku.edu/bitstream/handle/1808/16080/ozka_grla_OA-libre%20in%20slovenian.pdf?sequence=1&isAllowed=y).
Menim, da je pomembno poudarjati znova in znova ustanovam, ki
podpirajo naša podjetja, da naši reviji z odprtim dostopom v
digitalnem repozitoriju s trajnim ohranjevanjem predstavljata začetek
preobrazbe modela znanstvenega komuniciranja. To ni takoj razvidno,
ker smo še vedno v manjšini. Priporočam pregled prvotnega članka
(working paper) Blommaerta kot tudi komentarja, ki sledi.
(https://www.academia.edu/s/5c9990078f)

Marc L. Greenberg |  http://orcid.org/0000-0001-8419-8779
Director, School of Languages, Literatures & Cultures
Professor of Slavic Languages & Literatures
University of Kansas

---

Od: Tomaž Erjavec <Tomaz.Erjavec na ijs.si>
Datum: 20. maj 2015 12:52
Zadeva: [SDJT-L] Javna razprava o odprtem dostopu do podatkov in publikacij

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je dne 19. 5. 2015 na
svojih spletnih straneh objavilo osnutek dokumenta Odprti dostop v
Sloveniji 2015-2020: načela in določila glede odprtega dostopa do
znanstvenih objav ter raziskovalnih podatkov v Sloveniji v obdobju
2015-2020. Temeljni namen dokumenta je oblikovanje določil odprtega
dostopa do znanstvenih objav ter raziskovalnih podatkov v Sloveniji v
obdobju 2015-2020. V vsebinskem smislu se navezuje na določila glede
odprtega dostopa do znanstvenih informacij v programu Obzorje 2020.
Dokument predstavlja konkretizacijo ukrepov  opredeljenih v
Raziskovalni in inovacijski strategiji Slovenije 2011-2020 in
predstavlja temelj sodobne ureditve obravnavanega področja.

Želimo vas povabiti k javni razpravi o tem dokumentu, ki bo odprta do
2. 6. 2015. Prosimo vas, da vaša mnenja in morebitne predloge sprememb
dokumenta posredujete na elektronski naslov gp.mvzt na gov.si, za
vprašanja pa vam je na voljo ga. Petra Tramte (petra.tramte na gov.si).
Vaša razmišljanja in predloge bomo objavili na naših spletnih straneh,
jih preučili ter smiselno uporabili pri pripravi končne različice
dokumenta. Dokument je objavljen na spletni strani:
http://www.mizs.gov.si/, neposredno pa je dostopen na povezavi:
http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_znanost/sektor_za_znanost/dogodki_in_obvestila/javna_razprava_o_osnutku_dokumenta_odprti_dostop_v_sloveniji_2015_2020_nacela_in_dolocila_glede_odprtega_dostopa_do_znanstvenih_objav_ter_raziskovalnih_podatkov_v_sloveniji_v_obdobju_2015_2020/

===

Od: Peter Holozan <peter.holozan na amebis.si>
Datum: 20. maj 2015 15:56
Zadeva: Re: [SlovLit] Ukrajinsko-slovenski tematski slovar
(http://mailman.ijs.si/pipermail/slovlit/2015/005180.html)

> Pozdravljeni, z veseljem vam sporočava, da je izšel
> Ukrajinsko-slovenski tematski slovar, ki je prvi ukrajinsko-slovenski
> slovar nasploh in je plod večletnega truda štirih avtorjev: ukrajinski

Tole bi za tiste, ki jim prav pride ukrajinski slovar, dopolnil s
podatkom, da sta tudi na slovarskem portalu Termania
(http://www.termania.net/) dostopna ukrajinsko-slovenski in
slovensko-ukrajinski slovar avtorja Vladimirja Dumka.

LP Peter Holozan


Dodatne informacije o seznamu SlovLit