[SlovLit] Grošljev simpozij -- Kritika kritike -- Boj za Krpanovo dediščino

Miran gmail miranhladnik1 na gmail.com
Tor Apr 21 08:35:07 CEST 2015


Od: Nada-Marija Grošelj <nada-marija.groselj na guest.arnes.si>
Datum: 20. april 2015 23.12
Zadeva: Vabilo k sodelovanju na 7. Grošljevem simpoziju

Društvo za antične in humanistične študije Slovenije (DAHŠ) v
sodelovanju z Inštitutom za arheologijo Znanstvenoraziskovalnega
centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti (ZRC SAZU) pripravlja
sedmi Grošljev simpozij, tridnevno interdisciplinarno znanstveno
srečanje, ki bo potekalo od torka, 1. marca 2016, do četrtka, 3. marca
2016, v Dvorani Zemljepisnega muzeja GIAM ZRC SAZU na Gosposki 16 v
Ljubljani.

Simpozij z naslovom Al' prav se reče Cezar ali Kajsar: slovenjenje
latinskih in starogrških imen bo skušal spodbuditi tvorno razpravo o
problematiki, ki je v marsičem odprta in zdaj še aktualnejša zaradi
bližnje prenove pravil slovenskega pravopisa. Srečanje bo
interdisciplinarno in k sodelovanju so vabljeni klasični filologi,
slovenisti, prevajalci iz klasičnih in drugih jezikov, zgodovinarji,
umetnostni zgodovinarji, arheologi, geografi, primerjalni
jezikoslovci, literarni komparativisti, filozofi in strokovnjaki s
sorodnih področij. Vabljeni so tako prispevki z žariščem na konkretnih
primerih kot tudi širše zastavljene predstavitve, ki so lahko
argumentacije za uvedbo ali spremembo pravopisnega načela (denimo o
slovenjenju imen iz določene deklinacije, imen, ki vsebujejo določen
glasovni sklop, naglaševanju, slovenjenju grških imen prek latinščine,
odločanju za klasično ali tradicionalno izgovarjavo, dvojnicah zaradi
analogij in neznanja, občnih imenih, ki so izpeljana iz lastnih imen,
srednjeveških in humanističnih imenih); dragocene so tako osebne
izkušnje kot tudi historični prikazi posameznih izsekov te
problematike.

Zainteresirane predavatelje prosimo, da do petka, 12. junija 2015,
pošljejo prijavo eni od članic organizacijskega odbora: dr. Marjeti
Šašel Kos (za Inštitut za arheologijo ZRC SAZU; mkos na zrc-sazu.si) ali
dr. Nadi Grošelj (za DAHŠ; nada-marija.groselj na guest.arnes.si ali
sestertia na hotmail.com). Prijava naj vsebuje:

1. predavateljevo ime in priimek; naziv matične ustanove; njegova
poglavitna zanimanja oz. področja znanstvenega delovanja; kontaktne
podatke (naslov e-pošte in številko mobilnega telefona);
2. delovni naslov prispevka;
3. kratek povzetek prispevka ali vsaj oris izbrane tematike (ok. 60 besed).

Za posamezen prispevek je predvidenih 15 minut predavanja (sledi
razprava). Izbor bo v obliki znanstvenih člankov objavljen v tematski
številki revije Keria (18/1, 2016).

Za vse dodatne informacije sva na voljo članici organizacijskega
odbora na navedenih elektronskih naslovih.
Lepo pozdravljam, Nada Grošelj

===

From: "Andrej Hočevar" <ludlit-mediji na mail.ljudmila.org>
To: slovlit na ijs.si
Date: Mon, 20 Apr 2015 23:25:46 +0200
Subject: Kdo kritizira kritiko? (Prepišno uredništvo, torek)

Prepišno uredništvo: Torek, 21. 4. 2015
[...] 18.00: Kritično o kritiki, prvič

Kritično o kritiki je naslov okrogle mize, ki bo posvečena razmisleku
o literarni kritiki v slovenskem kulturnem prostoru. Glavni namen
dogodka bo spodbuditi širšo diskusijo o temeljnih vprašanjih literarne
kritike, o katerih bodo razmišljali uveljavljeni slovenski kritiki in
kritičarke, ki jih bomo gostili v dveh terminih. Poslanstvo literarne
kritike je ocenjevanje literature, vendar kdo ocenjuje literarno
kritiko? Sodelovali bodo: Ana Geršak, Tina Vrščaj in Goran Dekleva.
Moderator: Rok Smrdelj. [...] Dogodke Prepišnega uredništva bomo
zaključili ob vinih Petrič.

LUD Literatura (http://www.ludliteratura.si)
Erjavčeva 4, Ljubljana

===

http://slov.si/mh/galerije/galeri245/index.html -- Boj za Krpanovo in
vsako drugo dediščino (re:
http://mailman.ijs.si/pipermail/slovlit/2015/005148.html).


Dodatne informacije o seznamu SlovLit