[SlovLit] Krvna žrtev -- Jezikoslovni priročniki in računalnik -- Hude so res vojske -- Italijanska slovnica -- Ivan Grafenauer

Miran gmail miranhladnik1 na gmail.com
Tor Mar 10 18:49:41 CET 2015


http://click.icptrack.com/icp/relay.php?r=33383363&msgid=512791&act=9FE8&c=275855&destination=http%3A%2F%2Fwww.libraryofsocialscience.com%2Fessays%2Fkoenigsberg-history.html
-- Richard A. Koenigsberg, Warfare as Blood Sacrifice & Honorable
Death. Library of Social Science: "Predpostavljam, da je politično
nasilje tesno povezano z vero oz. prepričanjem. Klanje in žrtvena smrt
funkcionirata v imenu demonstracije veljavnosti ideologije, s katero
se skupina identificira. Dokaz njene kvalitete je v ubijanju in
umiranju [...] Če vera in prepričanje nista namočena in napojena s
krvjo, ne rasteta. Ne živita. Načela se uveljavljajo skozi žrtve,
samomorilske akcije in mučeništvo [...] Vera se utrjuje z vsakodnevnim
preštevanjem mrtvih; z dodajanjem masakrov in kostnic."

===

From: Ai [mailto:ai-bounces na ijs.si] On Behalf Of Marko Grobelnik
Sent: Tuesday, March 10, 2015 11:39 AM
Subject: [AI] [E389] 268. Solomonov seminar

V petek 13. marca 2015 bo ob 13h v Veliki predavalnici IJS 268
Solomonov seminar. Velika predavalnica je v prvem nadstropju glavne
stavbe IJS. Posnetki preteklih seminarjev so na
http://videolectures.net/solomon/

Simon Krek, IJS: Slovenska slovnica in računalniško procesiranje
besedil v slovenščini

V predavanju bomo pregledali različne interpretacije besednih vrst v
slovenščini, kot jih najdemo v obstoječih priročnikih (Toporišičeva
Slovenska slovnica, Slovenski pravopis 2001, druga izdaja Slovarja
slovenskega knjižnega jezika), s poudarkom na priročniku, ki je izšel
zadnji po vrsti (druga izdaja SSKJ, 2014). Izpostavili bomo nekaj
primerov nekompatibilnih interpretacij, predvsem v okviru funkcijskih
oz. slovničnih besednih vrst, ter omenjeni sistem primerjali s tabelo
oznak za računalniško oblikoskladenjsko označevanje besedil JOS
(http://nl.ijs.si/jos/). Na koncu bomo kritično ovrednotili sistem JOS
in ga primerjali z nastajajočim sistemom Universal POS tags v okviru
projekta Universal dependencies
(http://universaldependencies.github.io/docs/).

===

Od: Iva Lapajne - Občina Bohinj <iva.lapajne na obcina.bohinj.si>
Datum: 10. marec 2015 13.47
Zadeva: VABILO

VABIMO VAS  NA PREDSTAVITEV KNJIGE MARIJE CVETEK HUDE SO RES VOJSKÉ …
 PRIREDITEV BO V SOBOTO, 14. MARCA 2015  OB 18. URI, V KULTURNEM DOMU
JOŽA AŽMANA,  BOHINJSKA BISTRICA. -- Iva Lapajne, mag. soc. del.

===

Od: Lingvistični krožek <lingvisticni.krozek na gmail.com>
Datum: 10. marec 2015 12.47
Zadeva: LK, 16. marec

LINGVISTIČNI KROŽEK FILOZOFSKE FAKULTETE V LJUBLJANI vabi na 1060.
sestanek v  ponedeljek, 16. marca, ob 18.00 v predavalnici 325 v 3.
nadstropju Filozofske fakultete. Predaval bo red. prof. Michele
Prandi, Univerza v Genovi (Italija). Tema predavanja: An idea of
grammar for Italian. / Zamisel slovnice italijanskega jezika.
Predavanje bo v angleščini. Vabljeni tudi študentje. -- Chikako
Shigemori Bučar

===

Od: Janez Stergar <janez.stergar na guest.arnes.si>
Datum: 10. marec 2015 16.48
Zadeva: na hitro za prvih nekaj prihodnjih dni

Med »kronološkimi« podatki iz pravkar preteklih dni velja opozoriti,
da je v soboto, 7. 3. 2015 preteklo 135 let od rojstva literarnega
zgodovinarja in etnologa iz Ziljske doline dr. Ivana Grafenauerja (7.
3.1880 Velika vas / Micheldorf – 29. 12. 1964 Ljubljana), [...]
(https://sl.wikipedia.org/wiki/Ivan_Grafenauer)


Dodatne informacije o seznamu SlovLit