[SlovLit] Citiranje -- Iz Nottinghama -- Ženska toponomastika -- Okoli Kajuha

Miran gmail miranhladnik1 na gmail.com
Tor Mar 10 08:50:33 CET 2015


http://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=5800155978&tip=sid --
Scimago Journal Rank (prim. citatni rang Slavistične revije pri
Scopusu).

===

From: "Maja Rančigaj" <maja.rancigaj na gmail.com>
To: slovlit na ijs.si
Date: Mon, 9 Mar 2015 10:02:40 +0000
Subject: Praznovanje 40-letnice delovanja slovenističnega lektorata na
Univerzi v Nottinghamu

V študijskem letu 2014/2015 mineva 40 let, odkar je na britanski
univerzi v Nottinghamu začel delovati lektorat slovenščine. V sredo,
11. marca 2015, bo nottinghamska univerza v sodelovanju s Centrom za
slovenščino kot drugi/tuji jezik Filozofske fakultete Univerze v
Ljubljani in Veleposlaništvom RS v Združenem kraljestvu Velike
Britanije in Severne Irske organizirala praznovanje  40-letnice
delovanja lektorata slovenščine.

Nottinghamske študente slovenščine, univerzitetne profesorje in
Slovence v Veliki Britaniji bodo najprej pozdravili akademiki iz
Nottinghama, s slovenske strani pa bosta navzoče pozdravila dekanja
Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani red. prof. dr. Branka
Kalenić Ramšak ter slovenski veleposlanik v Združenem kraljestu mag.
Tadej Rupel. Slovesnosti se bo udeležil tudi minister za Slovence v
zamejstvu in po svetu Gorazd Žmavc. Sledil bo bogat kulturni program,
ki ga bodo s kratkimi prispevki sooblikovali predavatelji iz Ljubljane
in Nottinghama. Dr. Mojca Nidorfer Šiškovič (Univerza v Ljubljani) bo
spregovorila na temo Slovenistika na Univerzi v Nottinghamu kot del
programa Slovenščina na tujih univerzah, podiplomska študentka Olivia
Hellewell (Univerza v Nottinghamu) na temo Dvojina, slovarji in ostali
razlogi za veselje, dr. David Denton (Univerza v Nottinghamu) bo
nastopil s prispevkom Sreča, nesreča in boj za obstanek: življenje in
dela Cirila Kosmča, dr. Polly McMichael (Univerza v Nottinghamu) pa se
bo dotaknila teme Kantavtorstvo v Sloveniji.

Slovensko veleposlaništvo bo za navzoče priredilo tudi kratek sprejem,
na katerem bodo imeli gostje priložnost okusiti slovensko vino in
potico. Kulturni program bomo zaključili s koncertom slovenskega
kantavtorja Vlada Kreslina, ob katerem bo nekaj pesmi zapel tudi
univerzitetni dekliški pevski zbor Coro Sorelle.

Z lepimi pozdravi iz Nottinghama,
Maja Rančigaj,
lektorica slovenščine na Univerzi v Nottinghamu

===

From: Elena Cerkvenic <elenacerkvenic na gmail.com>
To: "slovlit na ijs.si" <slovlit na ijs.si>
Date: Mon, 9 Mar 2015 12:17:25 +0100
Subject: Ženska toponomastika

V Trstu pripravljamo razstavo o ženski toponomastiki v Sloveniji;
otvoritev razstave bo v ponedeljek, 1. junija v Trstu, in sicer v
Peterlinovi dvorani, Ulica Donizetti 3 - v prvem nadstropju. Razstava
bo odprta do vključno 15. junija. Razstavo organizira Društvo
Toponomastica Femminile / Ženska toponomastika v sodelovanju z
Društvom slovenskih izobražencev iz Trsta. Vabljene / Vabljeni!
Prisrčen pozdrav, Elena Cerkvenič

===

http://slov.si/mh/galerije/galeri242/index.html -- okoli Kajuha. -- mh


Dodatne informacije o seznamu SlovLit