[SlovLit] Slavistična revija 2014/4 -- Noviny Slawia -- Re: Nedostopno?

Miran gmail miranhladnik1 na gmail.com
Sre Mar 11 09:14:25 CET 2015


Od: Urška <urska.perenic na gmail.com>
Datum: 10. marec 2015 19.20
Zadeva: 4. številka SR

Izšla je 4. številka Slavistične revije. V njej je tematski blok,
posvečen prof. dr. Skazi ob jubileju, in sklop jezikoslovnih in
literarnovednih člankov. Vabljeni k branju! Urška

Prof. dr. Aleksandru Skazi ob jubileju za nikoli sklenjen dialog ...
Ivan Verč: Iz gradiva o mentorskem delu prof. dr. Aleksandra Skaze
(Roman Tat Leonida Leonova)
Miha Javornik: Mihail Jurjevič Lermontov na meji
Blaž Podlesnik: Za groš greha ob milijonskem jubileju (pomen manj
znanih grafij Lermontova)
Aleksandra Derganc: Še o razliki med vzhodnim in zahodnim tipom
delovanja glagolskega vida v slovanskih jezikih
Marko Juvan: Od političnega gledališča v jugoslovanskem socializmu do
političnega performansa v globalnem kapitalizmu: Primer Slovenskega
mladinskega gledališča
Tomo Virk: Avtor, junak in sporočilnost v zgodnji kratki prozi
Vladimirja Bartola
Jernej Habjan: Prvi slovenski roman in literarni svetovni-sistem
Urša Zabukovec: Гностический спаситель или »ревностный христианин«? Об
одном прочтении романа »Идиот« Достоевского
Mladen Uhlik: Dva poskusa pojmovanja stilistike: Charles Bally in
Grigorij Vinokur

Dušan Živković, Časlav Nikolić: Moderne mitološke transformacije v
pesniškem ciklusu Odisej Gregorja Strniše
Т. В. Романова: РУССКАЯ МЕНТАЛЬНОСТЬ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ЛОГИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ
ИСТИННО/ НЕИСТИННО (ПО ДАННЫМ РУССКОЙ МЕМУАРНО-ИСПОВЕДАЛЬНОЙ ПРОЗЫ
КОНЦА XX - НАЧАЛА XXI ВВ.)
Janko Trupej: Zaznamovanost slovenskega izrazoslovja za temnopolte
Natalija Ulčnik: Dvojnici bolnica – bolnišnica v 19. stoletju in danes

Anja Banko: Slovenski obraz(i) v ruskih očeh

===

Od: Monika Gawlak <gawlak.monika na gmail.com>
Datum: 10. marec 2015 23.32
Zadeva: Noviny Slawia

Dragi Miran, posiljam info o naslednji stevilki nase revije Noviny
Slawia. Zal je samo v poljscini. Mogoce bi tvoji studentje radi
objavili clanek (revija je namenjena predvsem mladim raziskovalcem).
Bo verjetno tudi moznost prevoda v PL (iz slovenscine ali drugega
slovanskega jezika). Hvalezna bom za posredovanje povabila
zainteresiranim. Lep pozdrav, Monika Gawlak
---
Serdecznie zapraszamy do udziału we współtworzeniu przygotowywanego
przez nas internetowego wydania czasopisma naukowego „Noviny Slawia”
(ISSN 2083-6627). Jest to recenzowany rocznik wydawany przez Instytut
Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Śląskiego, przeznaczony głównie,
choć nie wyłącznie, dla młodych autorów i czytelników. Tegoroczny
numer chcemy poświęcić zagadnieniom przemian w kulturach i językach
słowiańskich wobec rewolucji cyfrowej. W ostatnich kilkudziesięciu
latach  jesteśmy świadkami kształtowania się szczególnej postaci
kultury wieku komputerów i sieci komputerowych. Skala zmian, jakie
przyniósł ze sobą powszechny dostęp do technologii cyfrowych i do
sieci Internet, jest tak duża, że określa się je mianem rewolucji
cyfrowej i porównuje do przewrotu kopernikańskiego. Upowszechnienie
się urządzeń cyfrowych i Internetu przeobraziło naszą rzeczywistość,
naszą cywilizację nazywa się cywilizacją informacyjną, a kulturę -
technokulturą lub cyberkulturą. W sferze społecznej kompetencje
związane z obsługą mediów wydają się dzisiaj elementarnymi
umiejętnościami niezbędnymi do życia. Wielu badaczy określa ten stan
społeczny mianem społeczeństwa sieciowego. Komunikacyjną galaktykę
Gutenberga zastępuje galaktyka Internetu (M. Castells), powstają nowe
media i nowe formy sztuki, które wypracowują własną estetykę, własny
język, zacierając granice między dziedzinami i formami tradycyjnymi
oraz stawiając przed twórcą i odbiorcą nowe wyzwania.

W przygotowywanym numerze „Novin Slawia” chcielibyśmy zastanowić się,
jak głęboko zmiany te zaszły w sferze kultur i języków słowiańskich?
Jak wpłynęły na poszczególne obszary ludzkiej aktywności: język,
literaturę i poszczególne tradycyjnie wyodrębniane dziedziny sztuki?
Czy w obrębie języków słowiańskich można mówić o istnieniu
cyberkulturowej nowomowy, czy i jak rozwijają się nowe formy
artystyczne: cyberliteratura i cybersztuka?
Czy i jak zmienia się kreatywność ludzka wobec nowych możliwości
technicznych, jakie oferują maszyny cyfrowe i Internet?
Jaką rolę w aktualnym stanie rozwój kultur narodów słowiańskich
odgrywają portale społecznościowe, takie jak Facebook czy Google?
Czy rewolucja cyfrowa stanowi szansę, czy zagrożenie dla rozwoju
narodowych kultur słowiańskich i wzajemnych relacji między nimi?

Licząc na Państwa zainteresowanie powyższym tematem prosimy o
zgłoszenie swojego udziału wraz z tytułem proponowanego artykułu do 30
kwietnia 2015 r. oraz o złożenie tekstów do 30 czerwca 2015 r. Prosimy
o przesyłanie artykułów na podany adres elektroniczny
(novinyslawia na us.edu.pl lub lucyna.spyrka na us.edu.pl) oraz wydruku na
adres: Instytut Filologii Słowiańskiej, ul. Grota – Roweckiego 5,
41-200 Sosnowiec. Wskazówki edytorskie: teksty o objętości
nieprzekraczającej jednego arkusza wydawniczego (do 40 000 znaków ze
spacjami), język: południowo- lub zachodniosłowiański [...]

Z wyrazami szacunku, dr Lucyna Spyrka, redaktor naczelny

===

Od: Zoran Božič <zoran.bozic na guest.arnes.si>
Datum: 02. marec 2015 12.52
Zadeva: RE: [SlovLit] Nedostopno?
(http://mailman.ijs.si/pipermail/slovlit/2015/005091.html)

[...] Predlog spremembe zakona lahko vloži tudi Državni svet. Najprej
gre na našo komisijo in sejo DS, potem pa običajno po skrajšanem
postopku v Državni zbor (najprej na pristojni odbor, in če prestane
preizkus, še na plenarno sejo). Imaš koga, ki bi znal oblikovati
predlog zakona (obstoječe stanje, novi členi, utemeljitev, vpliv na
proračun, mednarodne primerjave)? Na koncu predlog oblikuje naša
pravna služba. Jaz sem seveda pripravljen spremembo podpirati in
zagovarjati do konca. [...]

LP Zoran

---

http://www.sazas.org/LinkClick.aspx?fileticket=GEUTUvQ8Z-0%3d&tabid=98
-- Delovanje kolektivnih organizacij, ki upravljajo z avtorskimi
pravicami -- program posveta, ki ga organizira Državni svet v torek
17. 3. 2015 ob 10. uri v dvorani Državnega sveta na Šubičevi 4 v
Ljubljani. Nastopili bodo predstavniki založb in avtorskih agencij, ki
ščitijo (kontrolirajo in zaračunavajo) uporabo intelektualne lastnine;
uporabniki (bralci, gledalci, poslušalci, študentje, raziskovalci,
knjižničarji, davkoplačevalci, zagovorniki prostega dostopa --
https://sl.wikipedia.org/wiki/Prosti_dostop) bodo počakali na drugo
priložnost. -- miran


Dodatne informacije o seznamu SlovLit