[SlovLit] O Merkuju -- Re: Fran -- Rusijada

Miran gmail miranhladnik1 na gmail.com
Ned Mar 8 20:16:08 CET 2015


Od: Bernard Nežmah <bernard.nezmah na guest.arnes.si>
Datum: 06. marec 2015 11.17
Zadeva: Knjiga o Merkuju

Dr. Bernard Nežmah je pri tržaški založbi Mladika izdal knjigo
Pogovori z Merkujem. Delo je hommage preminulemu akademiku,
jezikoslovcu in skladatelju Pavletu Merkuju, avtor pa v njem objavlja
tri intervjuje o izvorih osebnih in krajevnih imen ter priimkov, njuno
lingvistično-antropološko reportažo o deželi najbolj zahodnega
Slovenca (Reziji in Terski dolini) ter recenzije odmevnih Merkujevih
knjig.

===

Od: bokal <bokal na zrc-sazu.si>
Datum: 06. marec 2015 13.50
Zadeva: Re: [SlovLit] 1 mio za Frana
(http://mailman.ijs.si/pipermail/slovlit/2015/005101.html)

Pozdravljeni, lepo, da se je Fran tako uveljavil. Sprašujem pa, če je
bilo mogoče že pripraviti možnost, o kateri sem pred časom spraševala.
Namreč da bi v Sprotni slovar slovenskega jezika vpisovali nove
besede, ki jih zasledimo. Kar nekaj imam nabranih.

Lep pozdrav
Milka Bokal

---

From: Simona.Bergoc na gov.si
To: slovlit na ijs.si
Date: Fri, 6 Mar 2015 22:11:08 +0100
Subject: 1.000.000 za Frana

Spoštovani, uredniku spletišča in vsem sodelavcem Inštituta za
slovenski jezik ZRC SAZU, ki sodelujejo pri gradnji, nadgradnji in
vzdrževanju spletišča Fran, čestitam za izdelek. Veseli me, da se je v
zadnjih letih, s sprejemom Resolucije o nacionalnem programu za
jezikovno politiko 2014–2018, tudi pri izvajalcih ukrepov okrepila
zavest o uporabniških potrebah. Fran je zagotovo primer dobre prakse v
smislu zagotavljanja govorcem slovenščine čim več verodostojnih
jezikovnih podatkov na enem mestu na prijazen način. Ob tem naj
posebej pohvalim tudi promocijske dejavnosti Inštituta, s pomočjo
katerih informacija o spletišču Fran na hiter in učinkovit način
prihaja do uporabnikov.

Ob tem bi rada komentirala tudi besede urednika, ki se mu je v
sporočilu za Slovlit zapisalo: »Izboljšav in dopolnitev bi bilo lahko
še več, če bi pristojne inštitucije (npr. Služba za slovenski jezik
pri MK) prepoznale potrebo, da za Frana, ki doslej kljub odmevnosti še
ni bil namensko financiran niti z evrom, primaknejo kakega tisočaka.«
Ne le Služba za slovenski jezik, v postopku sprejemanja Resolucije o
nacionalnem programu za jezikovno politiko 2014–2018 sta potrebo po
boljši jezikovni opremljenosti in dostopnosti jezikovnih podatkov
prepoznali tako strokovna javnost kot celotna politika s sprejemom
dokumenta na Vladi RS in v Državnem zboru RS. Na podlagi tega
dokumenta smo na Ministrstvu za kulturo pripravili razpis za
popularizacijo jezikovnih virov, na katerega se je z dodatnimi
aktivnostmi, povezanimi s spletiščem Fran, prijavil tudi ZRC SAZU. Po
določbah Pravilnika o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za
izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov je bil prijavitelj o
predlogu Strokovne komisije za slovenski jezik za sofinanciranje
prijavljenega projekta že obveščen (po spletu okoliščin letos celo
dvakrat!). Obvestilo je vsebovalo tudi podatek o predvidenem znesku
sofinanciranja. Ko bo po določbah omenjenega pravilnika v prihodnjih
dneh razpisni postopek formalno zaključen, bo prijavitelj predvideni
znesek tudi dobil. Za informacijo naj dodam, da lahko ZRC SAZU
kandidira za sredstva tudi na razpisih drugih organov, po Resoluciji
odgovornih za financiranje teh ukrepov (MIZŠ in ARRS). Ne nazadnje je
za financiranje rednih dejavnosti zavoda po Resoluciji in Zakonu o
SAZU pristojna tudi ustanoviteljica.

Lep pozdrav.
Dr. Simona Bergoč, vodja Službe za slovenski jezik
Ministrstvo za kulturo

---

Od: Tivadar, Hotimir <Hotimir.Tivadar na ff.uni-lj.si>
Datum: 07. marec 2015 10.35
Zadeva: RE: [SlovLit] 1 mio za Frana

Čestitke kolegu Kozmi Ahačiču in sodelavcem ter uspešno delo še naprej.
Lep sobotni pozdrav.
Hotimir

---

From: Simon Krek <simon.krek na guest.arnes.si>
To: "'SLOVLIT'" <slovlit na ijs.si>
Date: Sat, 7 Mar 2015 12:40:07 +0100
Subject: RE: [SlovLit] 1 mio za Frana

Dragi Kozma, načeloma je simpatično, da nas obveščaš o milijontem
obisku spletnih strani Inštituta za slovenski jezik in o nepočivanju
ekipe, ki skrbi zanj, po drugi strani pa je to vendarle podobno
poročanju DARS-a o lastnem obstoju in prevoženih kilometrih na
slovenskih cestah. Po zagotovilih SAZU, ZRC SAZU, Ministrstva za
kulturo in drugih ustanov je Inštitut za slovenski jezik namreč
matična ustanova, ki zagotavlja slovarske in pravopisne vsebine za
vse, ki storitev plačujemo, in to v letnem znesku približno 1,2
milijona evrov. V tem smislu so pristojne inštitucije to potrebo
prepoznale in jo tudi plačujejo, številke si lahko ogledaš tule:
http://www.simonkrek.si/blog/blog_zrc_sazu_doo.html . Ne glede na to
pa smo na predstavitvi druge izdaje SSKJ slišali, da je Inštitut
založbi Mladinska knjiga prodal pravice za izdajo slovarja zato, da je
lahko nastal portal Fran. Torej poziv po financiranju nadgradnje
portala kaže na dvostopenjski problem, ki ga imamo vsi skupaj: prvič
-- kaže, da Inštitut nekako ne razume, kakšen je osnovni namen njegove
"matičnosti", in drugič -- če se je po sicer težko razumljivi logiki
že odločil, da bo javno financirani slovar prodal zasebni založbi,
zaradi česar imajo dostop do njega samo tisti, ki so zanj plačali 190
EUR, bi verjetno moral poskrbeti, da ga vsaj ne bo prodal pod ceno,
kar implicira potreba in poziv po dodatnem proračunskem financiranju
za portal.

Lep pozdrav,
Simon Krek

===

Od: marjeta petek <marjetapetek na hotmail.com>
Datum: 08. marec 2015 18.05
Zadeva: RUSIJADA: Čez 160 mladih na odru v ruščini -- v petek, 13. marca

V petek, 13. marca 2015, bo v organizaciji Gimnazije Škofja Loka v
mestu Škofja Loka (na Loškem odru, Spodnji trg 14) potekal
vseslovenski festival šol z ruščino - Rusijada 2015. Na festivalu se
bodo srečali, družili in s svojimi točkami v ruščini predstavili vsi
tisti slovenski učenci in dijaki, ki se v šolah učijo ruščino in
spoznavajo rusko kulturo. Gre za največji šolski dogodek s področja
ruskega jezika v Sloveniji, pa tudi za enega največjih jezikovnih
dogodkov v Sloveniji nasploh. Častni pokrovitelj festivala je
predsednik Republike Slovenije Borut Pahor, slavnostni govornik pa bo
akad. prof. dr. Boštjan Žekš. [...]

Lep pozdrav,
Marjeta Petek Ahačič, prof.
koordinatorica festivala Rusijada
Gimnazija Škofja Loka


Dodatne informacije o seznamu SlovLit