[SlovLit] Zakon o visokem šolstvu -- Angleščina na univerzi -- Angleščina : ruščina, DH -- Dvojezično

Miran gmail miranhladnik1 na gmail.com
Sre Feb 18 10:52:58 CET 2015


From: Simona.Bergoc na gov.si
To: slovlit na ijs.si
Date: Tue, 17 Feb 2015 15:08:29 +0100
Subject: Koncept Zakona o visokem šolstvu

Spoštovani, obveščamo vas, da je na spletni strani Ministrstva za
izobraževanje, znanost in šport objavljen predlog koncepta Zakona o
visokem šolstvu
(http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_visoko_solstvo/sektor_za_visoko_solstvo/zakon_o_visokem_solstvu/predlog_koncepta_zakona_o_visokem_solstvu/).
Pripravila ga je delovna skupina, ki jo je novembra 2014 imenovala
ministrica za izobraževanje, znanost in šport dr. Stanislava Setnikar
Cankar in v kateri sodelujejo predstavniki MIZŠ in zunanji
strokovnjaki. V besedilu koncepta je tudi predlog ukrepa, ki se nanaša
na rabo jezika(-ov) v visokem šolstvu. Ministrstvo za kulturo je
pristojno za spremljanje in usmerjanje jezikovne politike po sprejetem
nacionalnem programu, zato bo v postopku spreminjanja zakonodaje na
področju učnega jezika v visokem šolstvu in raziskovanju aktivno
sodelovalo. Vsem zainteresiranim predlagamo, da se dejavno vključijo v
javno razpravo in svoje pripombe pošljejo na naslov Ministrstva za
izobraževanje, znanost in šport: gp.mizs(at)gov.si, v vednost pa tudi
nam: jezikovna-politika.mk(at)gov.si, in sicer do 2. marca 2015.
Izsledke iz te razprave bomo uporabili kot strokovno podlago za uradni
odziv Ministrstva za kulturo v fazi medresorskega usklajevanja.

Lep pozdrav

===

Od: Cobec Aleksander <Aleksander.Cobec na rtvslo.si>
Datum: 18. februar 2015 08.27
Zadeva: [SDJT-L] Pasti uvajanja angleščine na univerze

Kako uvajati angleščino kot jezik akademskega poučevanja in
raziskovanja? Kako vrednotiti pretok znanja v globalizirani znanosti
in ohranitev jezikovne pestrosti? Do teh žgočih jezikovno-političnih
vprašanj se je Evropska zveza državnih jezikovnih ustanov opredelila s
Firenško resolucijo. O ugotovitvah in smernicah tega dokumenta smo se
pogovarjali z dr. Simono Bergoč, vodjo Službe za slovenski jezik
ministrstva za kulturo.

http://4d.rtvslo.si/#arhiv/jezikovni-pogovori/174320366

===

http://lists.digitalhumanities.org/pipermail/humanist/2015-February/012698.html
-- Daniel Herzig, 28.742 evidence of value is evidence of worry.
Humanist 18. feb. 2015 (o interpretativnih možnostih statističnega
dejstva, da se v ruščini beseda prijatelj pojavlja precej pogosteje
kot v angleških; sicer pa relevantnosti DH-pristopov).

http://lists.digitalhumanities.org/pipermail/humanist/2015-February/012693.html
-- Joris van Zundert 17. febr. na istem mestu citira četvero objav, ki
nasprotujejo digitalnim metodam v humanistiki; priložnost, da se na
dva tabora razdelimo tudi v slovenski humanistiki :) -- mh

===

From: "Barbara Hanuš" <barbara.hanus na guest.arnes.si>
To: SLOVLIT <slovlit na ijs.si>
Date: Wed, 18 Feb 2015 10:46:29 +0100
Subject: Predstavitev zbornika Kakšna dobra knjiga = Kakva dobra
knjiga v Banjaluki

Zbornik Kakšna dobra knjiga = Kakva dobra knjiga je izdalo Društvo
Slovencev Triglav Banjaluka. Besedila je izbrala in uredila Barbara
Hanuš. Bogato ilustrirana knjiga prinaša zgodbe, pesmi in uganke
sodobnih slovenskih avtorjev za otroke. Avtorji pesmi in zgodb so
Tinka Bačič, Aksinja Kermauner, Majda Koren, Silvan Omerzu, Andrej
Rozman Roza, Peter Svetina, Cvetka Sokolov in Anja Štefan, njihova
dela so ilustrirali Suzana Bricelj, Zvonko Čoh, Marjan Manček, Silvan
Omerzu, Andreja Peklar in Damijan Stepančič. Vsa besedila so
natisnjena v slovenskem in srbskem jeziku.  V petek, 13. februarja, je
bila v Banjaluki odmevna predstavitev zbornika. Pogovor je vodila
Barbara Hanuš, sodelovali so prevajalec Zdravko Kecman, pisateljica in
pesnica Cvetka Sokolov, dramska igralka, pesnica in pisateljica Saša
Pavček, ilustrator Damijan Stepančič in učenci dopolnilnega pouka
slovenščine iz Banjaluke in Slatine.  V soboto, 14. februarja, so se
učenci dopolnilnega pouka slovenščine srečali s pisateljico Cvetko
Sokolov in z ilustratorjem Damijanom Stepančičem. Cvetka Sokolov je
vodila prevajalsko delavnico, Damijan Stepančič pa likovno. Petkov
literarni večer in sobotni delavnici so prebivalcem Banjaluke
predstavili sodobno slovensko mladinsko književnost, prireditev so se
udeležili tudi učenci dopolnilnega pouka slovenščine iz Teslića in
Prijedora.

Več o dvojezični knjigi:
http://www.buca.si/index.php?nav1=knjigarna&nav2=izdelek&id=3960
Več o literarnem večeru in delavnicah: http://www.udruzenjetriglav.com/#panel-2


Dodatne informacije o seznamu SlovLit