[SlovLit] Domače branje, strojna analiza drame -- Italijanska istrska književnost -- Prešernov dan v Tübingenu

Miran gmail miranhladnik1 na gmail.com
Sob Feb 7 16:30:24 CET 2015


http://www.siol.net/priloge/kolumne/samo_rugelj/2015/02/domace_branje.aspx
-- Samo Rugelj, Domače branje ali domače prepisovanje. Planet Siol.net
6. 2. 2015.

http://www.siol.net/novice/rubrikon/siolov_intervju/2015/02/intervju_janko_kos_prvi_del.aspx
-- Neža Mrevlje, Janko Kos: Potovanja v tujino, hišice na morju - tega
je bilo v socializmu precej. Planet Siol.net 6. 2. 2015.

http://lists.digitalhumanities.org/pipermail/humanist/2015-February/012667.html
-- Workshop: Computer-based analysis of drama and its uses for
literary criticism and historiography, 12.--13. marca 2015, München,
Bavarska AZU (delavnica računalniške dramske analize).

===

From: "Vladka Tucovič" <vladka.tucovic na guest.arnes.si>
To: Slovlit <slovlit na ijs.si>
Date: Fri, 06 Feb 2015 09:38:16 +0100
Subject: Dvojezična monografija o istrski italijanski književnosti

Oddelek za slovenistiko Fakultete za humanistične študije Univerze na
Primorskem (UP FHŠ) v sodelovanju s Kulturnim klubom/Club culturale in
Oddelkom za italijanistiko UP FHŠ ob kulturnem prazniku vljudno vabi
na enajsti SloVeČer v akademskem letu 2014/15. V torek, 10. februarja
2015, ob 19.00 bo v Čitalnici Fulvia Tomizze na Oddelku za italijaniko
Osrednje knjižnice Srečka Vilharja Koper (Čevljarska 22) predstavitev
dvojezične znanstvene monografije Zgodovina in antologija italijanske
književnosti Kopra, Izole in Pirana/Storia e antologia della
letteratura italiana di Capodistria, Isola e Pirano (Italijanska
unija/Unione italian, 2014). Z avtorico dr. Nives Zudič Antonič,
soavtorjem Kristjanom Knezom in prevajalcem Gašperjem Malejem se bo
pogovarjala Jasna Čebron. Več informacij je na spletni strani UP FHŠ:
http://www.fhs.upr.si/sl/novice/aktualno.

===

Od: Irma Kern <irma.kern na guest.arnes.si>
Datum: 06. februar 2015 22.08
Zadeva: Tübingen, Prešernov dan 2015 - Vse poti vodijo v Rim

V torek, 27. 1. 2015, smo imeli na slavističnem oddelku Filozofske
fakultete v Tübingenu slovenski kulturni dan, katerega osrednji
dogodek je bilo predavanje prof. dr. Vide Jesenšek z naslovom Viele
Wege führen nach Rom: Sprichwörter im kontrastiven und
interkulturellen Vergleich / Vse poti vodijo v  Rim: pregovori s
kontrastivnega in medkulturnega vidika. Na otvoritveni slovesnosti je
študente, profesorje in goste pozdravil predstojnik oddelka prof. dr.
Tilman Berger in predstavil prof. dr. Jesenškovo. V kulturnem programu
so študentke slovenščine nastopile z dramatično izvedbo Prešernove
balade Povodni mož, v slovenščini in v nemškem  prevodu Lili Novy.

Vida Jesenšek je uvodoma predstavila, kako jezik z ozirom na različne
govorne položaje teži k slikovitemu in ekspresivnemu izražanju, kjer
imajo pregovori pomembno vlogo. To področje je osvetlila semantičnega
in leksikalnega stališča, pri čemer je bila osnova za raziskovanje
delitev pregovorov na tiste, ki jih lahko razumemo dobesedno ali pa se
le deloma razlikujejo v leksikalnih in skladenjskih sestavinah, in na
take, pri katerih obstajajo večje razlike v navedenih sestavinah. V
slovenskem jeziku je veliko pregovorov, ki kažejo na dolgotrajno
sožitje Slovencev z germanskimi sosedi, a je pri tem poudarila, da
določena skupnost sprejme nekatere motive šele takrat, ko ustrezajo
njenim željam, potrebam, nagnjenjem, družbenim okoliščinam in določeni
stopnji razvoja, zato ni tako pomembno, kje so pregovori nastali, pač
pa je opazno dejstvo, da pregovori odražajo kulturne posebnosti v
izražanju družbene skupnosti. Ugotavljala je, da je med slovenskimi in
nemškimi pregovori precej podobnosti, kljub temu pa pregovorov ne
moremo prevajati dobesedno. V skladu s tem je predstavila pojav
sinonimike, saj so z izmenjavo posameznih elementov določenih
pregovorov  možne različne kombinacije. Tako nastajajo variante, ki se
razlikujejo glede izrazitosti, slikovitosti in po stilni vrednosti.

V osrednjem delu je predstavila internetno platformo za učenje
pregovorov SprichWort. Gre za petjezično podatkovno zbirko z
jezikoslovno opisanimi slovenskimi, nemškimi, slovaškimi, češkimi in
madžarskimi pregovori (http://www.sprichwort-plattform.org/), ki je
nastala v sklopu mednarodnega projekta o sodobni rabi pregovorov v
jezikih in kulturah, ki ga je vodila na Filozofski fakulteti Univerze
v Mariboru. Glavni cilji projekta so bili s pomočjo korpusno
pridobljenih podatkov prikazati sodobno rabo in podobo izbranih
pregovorov v petih jezikih, razviti metode in sestaviti gradiva za
spoznavanje in učenje pregovorov pri poučevanju jezikov ter oblikovati
forum za izmenjavo zamisli in mnenj o podobi, pomenu in rabi
pregovorov. Kot pripomoček za učenje in poučevanje sta nastala tudi
zbirka vaj in nalog SprichWort  ter spletna skupnost SprichWort, ki je
namenjena socialnemu mreženju in aktivnemu sodelovanju. Projektne
vsebine so namenjene učencem in učiteljem udeleženih jezikov,
jezikoslovcem in snovalcem sodobnih učnih gradiv in vsem, ki želijo
spoznati in razumeti rabo pregovorov v vsakdanjem jeziku.

V živahni diskusiji so študenti zastavili vprašanje etimologije pri
preučevanju pregovorov, prof. Tilmana Bergerja pa je zanimalo, kakšen
bi bil rezultat predstavljenega projekta, če bi bili vanj vključeni
tudi jeziki narodov, ki niso bili v sklopu habsburške monarhije in
zato niso bili pod dolgotrajnim vplivom nemško govorečega okolja. To
je bila morda tudi ideja za nadaljevanje raziskovanja v tej smeri, na
njegovo razmišljanje so se navezali ostali navzoči, med drugimi tudi
prof. Jochen Raecke in prof. Irina Wutsdorff. Po predavanju se je
diskusija sproščeno nadaljevala ob kozarčku dobrega slovenskega vina
in ob potici.

Prireditve so se udeležili tudi  študenti  drugih študijskih smeri in
jezikoslovja ter vicekonzulka z generalnega konzulata Slovenije v
Münchnu Mateja Stojanovič. Dogodek je bil medijsko oglaševan  Univerzi
v Tübingenu kot tudi preko portala JOE (Junge Osteuropa Experten), na
spletni strani Koordinacije slovenskih društev v Nemčiji in na spletni
strani za Slovence po svetu ter na socialnih omrežjih Twitter in
Facebook, kjer ima Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik svojo
stran. Osrednji plakat v treh variantah je naredil slikar Nejč Slapar,
plakat z logotipom Univerze v Tübingenu in fotomotažo z naslovom Vse
poti vodijo v Rim pa je oblikoval študent Evgen Kravchenko. Navzoči so
pohvalili prijeten in zanimiv slovenski kulturni večer. Za naklonjeno
vsestransko podporo se iskreno zahvaljujem predstojniku prof. dr.
Tilmanu Bergerju. Lep slovenski kulturni praznik vam želim v nedeljo
in vas lepo pozdravljam iz Tübingena, Irma Kern


Dodatne informacije o seznamu SlovLit