[SlovLit] Prostor slovenske literarne kulture -- Resolucija o jezikovni politiki tudi v angleščini -- Re: Rokovnjači

Miran gmail miranhladnik1 na gmail.com
Pon Feb 9 16:27:02 CET 2015


Od: Marko Juvan <marko.juvan na live.com>
Datum: 07. februar 2015 19.45
Zadeva: PSLK za slovlit

Ob slovenskem kulturnem prazniku vas Inštitut za slovensko literaturo
in literarne vede ZRC SAZU vabi, do obiščete in uporabljate spletišče
Prostor slovenske literarne kulture, ki je po poskusni fazi zdaj odprt
za vse – gl. http://pslk.zrc-sazu.si/sl/#/layer/1. Spletišče PSLK je
rezultat istonaslovnega projekta in povezuje literarno vedo z
geografijo. Z geografskim informacijskim sistemom (GIS) prikazuje
razvoj medsebojnih vplivov med geografskim prostorom, večinsko
poseljenim s Slovenci, in slovensko književnostjo. Zajema obdobje
1780–1940: od začetkov leposlovja v slovenščini do obdobja pred drugo
svetovno vojno, ko je slovenska literarna kultura dosegla
institucionalno-medijsko razvitost ter slogovno, žanrsko in ideološko
diferenciranost. Književna kultura v slovenščini se je na slovenskem
etničnem ozemlju uveljavila prek širitve omrežja literarnih akterjev
in medijev, prek nanašanja besedil na pokrajine in kraje, ki so bili
med občinstvom prepoznani kot slovenski, in prek zaznamovanja ozemlja
z množico spominskih obeležij slovenskim književnikom.

PSLK s pomočjo GIS kartira in prostorsko analizira
literarnozgodovinske podatke o življenjih 323 pisateljev in drugih
osebnosti književnega življenja (rojstni in smrtni kraji, kraji
izobraževanja in dela, izidov njihovih del itn.), pa tudi o krajih 97
tiskanih medijev, 40 založb in tiskarn, 58 čitalnic, 42 narodnih domov
in gledališč ter 1.676 spomenikov in drugih spominskih obeležjih
književnikom. Poleg dinamičnih zemljevidov prostorskega razvoja
slovenske književnosti na spletišču najdete tudi vzorčno analizo in
zemljevid prostorov, ki jih ubeseduje 40 zgodovinskih romanov. PSLK
ponuja tudi izbor biografij in zemljevidov iz Literarnega atlasa
Ljubljane, prostorske analize zbranih podatkov, številne objavljene
znanstvene članke projektne skupine o (slovenski) književnosti in
prostoru ter povezave do sorodnih projektov po svetu.

Glavno orodje spletišča PSLK je iskalniški vmesnik z navodili za
uporabo. Uporabnikom omogoča, da z izbiro iskalnih kriterijev in z
določitvijo segmenta na časovni premici v realnem času sami oblikujejo
zemljevide (toplotne karte in karte z googlovimi lokacijskimi znaki)
ter pripadajoče tabelarne izpise zadetkov. Zemljevidi predstavljajo
naslednje sloje: osebnosti (književniki, uredniki, kritiki, prevajalci
itn.), spomeniki (celopostavni in doprsni kipi, imena ulic, spominske
hiše in sobe itn.), gledališča (narodni domovi, gledališča, dramatična
društva), založbe (in tiskarne), periodični tisk (časniki in časopisi,
almanahi, knjižne zbirke). Vabljeni k ogledu in uporabi!

Marko Juvan, vodja projekta in urednik spletišča

===

From: Irena.Grahek na gov.si
To: slovlit na ijs.si
Date: Mon, 9 Feb 2015 14:26:17 +0100
Subject: Jezikovna resolucija v angleščini

Obveščamo vas, da je na spletni strani Ministrstva za kulturo
http://www.mk.gov.si/fileadmin/mk.gov.si/pageuploads/Ministrstvo/slovenski_jezik/Resolution_2014-18_Slovenia_jan_2015.pdf
  in na spletni strani Efnila
http://www.efnil.org/documents/resolution-on-the-national-programme-for-slovenian
 objavljen angleški prevod Resolucije o nacionalnem programu za
jezikovno politiko 2014-2018. Prevod je relevanten kot eden od
(redkih) modelov celostnega državnega jezikovnega načrtovanja v
evropskem kontekstu.

Služba za slovenski jezik

===

Anko Polajnar je danes zanimalo, ali se je kdo odzval na vprašanje o
rokovnjaščini (http://mailman.ijs.si/pipermail/slovlit/2015/005066.html),
in me tako spomnila, da sem pozabil sem objaviti odgovor Franceta
Malešiča na to temo. S podatki iz njegovega pisma sem dopolnil geslo o
rokovnjačih na Wikipediji
(https://sl.wikipedia.org/wiki/Rokovnja%C5%A1tvo), oblikoval
kategorijo Rokovnjači na Wikiviru
(https://sl.wikisource.org/wiki/Kategorija:Rokovnja%C4%8Di) in njegov
komentar citiral na pogovorni strani Rokovnjaškega besedila na
Wikiviru (https://sl.wikisource.org/wiki/Pogovor:Rokovnja%C5%A1ko_besedilo).
Z opravičilom za zamudo, miran


Dodatne informacije o seznamu SlovLit