[SlovLit] Šola znanstvenih izdaj v Gradcu -- Znanstveno objavljanje -- 4. št. Jezika in slovstva

Miran gmail miranhladnik1 na gmail.com
Sre Dec 17 11:21:50 CET 2014


http://www.i-d-e.de/events-des-ide/spring-school-2015 -- Spring
School: Advanced XML/TEI technologies for Digital Scholarly Editions,
13.-17.4.2015 – Graz (in cooperation with DiXiT) - See more at:
http://www.i-d-e.de/events-des-ide/spring-school-2015#sthash.0chLxtcO.dpuf
(poletna šola znanstvenega digitalnega redigiranja v Gradcu).

===

http://lists.digitalhumanities.org/pipermail/humanist/2014-December/012531.html
(ali http://muse.jhu.edu/journals/journal_of_scholarly_publishing/toc/scp.46.1.html)
-- Journal of Scholarly Publishing 46/1 (2014) prinaša članke o vplivu
univerzitetnih knjigarn na upad univerzitetnega tiska, kako objaviti
znanstveni članek v angleščini, kako napisati dobro strokovno
recenzijo itd.; celotna besedila so mogoče dosegljiva preko NUK-a.

===

Od: Olga Tratar <olga.tratar na gmail.com>
Datum: 17. december 2014 10.04
Zadeva: Nova številka revije Jezik in slovstvo

Danes izide nova številka JiS-a (59/4).

Jerca Vogel, Jezikovna kulturna zavest pri pouku maternega/prvega jezika
Zoran Božič, Sto dvajset let slovenske didaktike književnosti (1867–1987)
Olga Tratar, Pomenske spremembe pridevnika priden od 16. stoletja do danes
Alojzija Zupan Sosič, Literarno branje
Martina Potisk, Lepovidovstvo v romanih Gabriele Babnik Koža iz
bombaža in Sušna doba
Janja Vollmeier Lubej, Patološki odnos med materjo in hčerjo/sinom v
prozi Gabriele Babnik in Gorana Vojnovića
Jernej Kusterle, Zgodovinski in tipološki pregled ulične poezije
Andraž Jež, Zveze Stanka Vraza s češko kulturo

Ocene in poročila: Martin Ahlin, Branka Lazar, Zvonka Praznik, Jerica
Snoj, Slovar slovenskega knjižnega jezika. Druga, dopolnjena in deloma
prenovljena izdaja


Dodatne informacije o seznamu SlovLit